cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

Střed | Centre 2009/1

74 Kč
Sleva 25%
Cena bez DPH: 74 Kč
Běžná cena: 98 Kč
Dostupnost: Skladem

Téma čísla:

K urnám! Volby a volební právo 1848-2008

Vědecké stati:

 • Milan Hlavačka, Volby a národní politické reprezentace v Českých zemích 1848/1861–1918
 • Jana Malínská, Volební právo žen do říšské rady, českého zemského sněmu a do obcí v letech 1848–1907
 • Luboš Velek, Myšlenka zavedení všeobecného, rovného a přímého volebního práva v obecném a českém kontextu
 • Vratislav Doubek, Všeobecné volební právo – symbol politiky či politikaření?
 • Jan Galandauer, Sociální demokracie v Rakousku a všeobecné rovné hlasovací právo
 • Michal Pehr, Bílé lístky
 • Daniel Kunštát, Všeobecné volební právo jako demokratický axiom: Některé konsekvence pro teorii i praxi moderní masové demokracie

Recenze:

 • Tomáš Lebeda, Volební systémy poměrného zastoupení. Mechanismy, proporcionalita a politické konsekvence, Karolinum, 162 str., Praha 2009. (Josef Baxa)
 • Matthias Franz Lill, Die Tschechoslowakei in der österreichischen Außenpolitik der Zwischenkriegszeit (1918–1938). Politische und wirtschaftliche Beziehungen (Quellen und Studien zur Geschichte und Kultur der Sudetendeutschen., Band 2), Sudetendeutsches Archiv, 471 s., München 2006. (Ota Konrád)
 • Eva Lisá, Karel hrabě Chotek. Nejvyšší purkrabí Království českého, (ed.) Milada Sekyrková, Národní technické muzeum, 115 s., Praha 2008. (Jan Randák)
 • Jakub Rákosník, Odvrácená tvář meziválečné prosperity. Nezaměstnanost v Československu v letech 1918-1938, Karolinum, 462 s., Praha 2008. (Vítězslav Sommer)
 • Samuel Salzborn, Geteilte Erinnerung. Die deutsch–tschechischen Beziehungen und die sudetendeutsche Vergangenheit, , Peter Lang, 135 s., Frankfurt am Main-Berlin-Bern-Bruxelles-New York-Oxford-Wien 2008. (Lukáš Vlček)
ISSN:

1803-9243

Počet stran:

168

Rok vydání:

2009

Ročník:

1

Číslo svazku:

01/1

Přihlásit se

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #