cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

Státní hvězdárna. Inventář archivního fondu

Alena Šlechtová
Dostupnost: Neprodejné

V úvodu k inventáři jsou vedle historie hvězdárny od jejích počátků v první polovině 18. století do roku 1950 (s. I–XV) k dispozici informace o vývoji a dějinách fondu, možnostech jeho využití a o příslušné literatuře. Vlastní inventář (174 s.) zpracovává 190 kartonů a 330 knih a je opatřen jmenným, věcným (zahrnuje i názvy institucí) a zeměpisným rejstříkem.

Autor:

Alena Šlechtová

Počet stran:

202

Rok vydání:

1981

Vydavatel:

Praha : Ústřední archiv ČSAV

Přihlásit se

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #