cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

Rodina v zájmu státu. Populační růst a instituce manželství v českých zemích 1918–1989

Jakub Rákosník – Radka Šustrová
Dostupnost: Neprodejné

Knižnice Dějin a současnosti

Kniha tematizuje rodinu jako základní prvek společnosti a objekt zájmu státu na poli sociálního inženýrství. V prostoru českých zemí ji v časovém období 1918–1989 ovlivňovaly nejen vnější ekonomické determinanty, ale v rostoucí míře také charakter angažmá státu v politikách, které můžeme vymezit na škále od chudinské péče, přes rasové a eugenické přístupy až po univerzalistické projekty pod heslem „všem a rovným dílem“. Kniha popisuje vývojové tendence v dlouhém časovém horizontu, analyzuje roli aktérů na poli rodinné politiky a nevynechává ze zřetele ani expertní diskurzy ve vztahu ke klíčovým problémům právní regulace rodiny.

Distribuce: https://www.nln.cz/knihy/rodina-v-zajmu-statu-populacni-rust-instituce-manzelstvi-v-ceskych-zemich-19181989/

Autor:

Jakub Rákosník – Radka Šustrová

ISBN:

978-80-7422-378-5

Počet stran:

272

Rok vydání:

2016

Vydavatel:

Praha : Nakladatelství Lidové noviny

Přihlásit se