cart
0
Kategorie publikací

 • Publikace a e-shop
 • Knihy
 • Praha a Lužičtí Srbové. Sborník z mezinárodní vědecké konference ke 140. výročí narození Adolfa Černého
Foto produktu

Praha a Lužičtí Srbové. Sborník z mezinárodní vědecké konference ke 140. výročí narození Adolfa Černého

Petr Kaleta – František Martínek – Lukáš Novosad (eds.)
150 Kč
Sleva 25%
Cena bez DPH: 150 Kč
Běžná cena: 200 Kč
Dostupnost: Skladem

Sborník obsahuje referáty přednesené na mezinárodní vědecké konferenci, jež se uskutečnila 25. a 26. 11. 2004 v Praze u příležitosti 140. výročí narození významného slavisty a zakladatele české sorabistické školy Adolfa Černého (1864–1952). Příspěvky od třiadvaceti autorů z osmi zemí se zaměřují především na oblast česko-lužickosrbských kulturních styků a kontaktů mezi Lužicí a jinými slovanskými oblastmi, ale také na sorabistickou a slavistickou činnost Adolfa Černého.

 

Obsah

 • Petr Kaleta: Slovo úvodem
 • Měrčin Völkel: Serbsko-čěske kulturne kontakty
 • Hanuš Härtel: Společnost přátel Lužice
 • Dagmar Hájková: T. G. Masaryk a Lužice
 • Jaroslav Balvín: Praha, její národnostní politika a Lužičtí Srbové

Adolf Černý a Lužičtí Srbové

 • Franc Šěn: Adolf Černý – jeho a naš wobraz wo Handriju Zejlerju
 • Petr Kaleta: Serbske dźěła Adolfa Černeho w Slovanskim přehledźe
 • Piotr Pałys: Prołużycka publicystyka Adolfa Černého na łamach tygodnika Česká stráž w latach 1918–1920
 • Jan Chodějovský: Sorabika v osobním fondu Adolfa Černého
 • Ludmila Pavlovna Laptěva: Связи Адольфа Черного с русской интеллигенцией
 • Zdeněk Valenta: Česká účast na výstavbě a vybavení Lužickosrbského domu v korespondenci mezi Adolfem Černým a Arnoštem Mukou
 • Markus Giger – Miriam Giger: Dopisy Adolfa Černého v pozůstalosti Ivana Trinka
 • Volodymyr Motornyj – Mychajlo Kriľ: Зв’язки А. Черного з Україною і становлення української сорабістики
 • Marek Ďurčanský: Z neznámé korespondence Jana Baudoina de Courtenay s Adolfem Černým

Praha a Lužičtí Srbové

 • Jiří Mudra: Přinošk k stawiznam Małostronskego gymnazija, na kotrymž se chowancy Serbskeho seminara kubłachu
 • Libuše Hrabová: Lužický seminář a Společnost přátel Lužice v letech 1945–1948
 • Lucija Hajnec: Duchovně dějinný svět Prahy a Lužičtí Srbové
 • Tomasz Jaworski: Serbołużyczanie i Praga w korespondencji Wilhelma Józefa Bogusławskiego do Edwarda Jelinka i Arnošta Muki
 • Kirill Ševčenko: Vztah Československa k lužickosrbskému národnímu hnutí v roce 1945
 • Jurij Łušćanski: Wuměłcy mjez Prahu a Łužicu
 • Leszek Kuberski: Praski okres w życiu Jana Skali
 • Richard Bígl: Wuwucowanje sorabistiki na Karlowej uniwersiśe wot powołanja Černego do nastaśa wurědnego stoła
 • Viktor Velek: Česko-lužická hudební kultura v letech 1918–1938
 • Helena Ulbrechtová-Filipová: Josef Suchý jako serbski basnik
 • Tomasz Derlatka: Z problemów stereotypizacji locusów zdarzeń fabularnych w utworze narracyjnym: „Praga“ w narracjach serbołużyckich
 • Radek Mikula: Konec Lužického domu v Praze

Lužickosrbské kontakty s jinými slovanskými oblastmi

 • Renáta Mračníková: Slovensko-lužickosrbské kultúrne kontakty
 • Dalibor Sokolović: Nada Djordjević i Lužički Srbi
Autor:

Petr Kaleta – František Martínek – Lukáš Novosad (eds.)

ISBN:

80-86495-28-0

Počet stran:

274

Rok vydání:

2005

Vydavatel:

Martin : Matica slovenská
Praha : Masarykův ústav AV ČR
Praha : Společnost přátel Lužice

Přihlásit se