cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

Práce z dějin Akademie věd, 2016/1

74 Kč
Sleva 25%
Cena bez DPH: 74 Kč
Běžná cena: 98 Kč
Dostupnost: Skladem

Studie / Articles

 • Emílie Těšínská, Okolnosti povolání Ernsta Macha na profesuru fyziky na pražské univerzitě v roce 1867 [The circumstances surrounding the appointment of Ernst Mach to the physics chair at Prague University in 1867]
 • Bohumil Jiroušek, Dva rozdílné postoje ke vzniku ČAVU: Antonín Rezek a Jaroslav Goll [Two different attitudes towards the establishment of CASA: Antonín Rezek and Jaroslav Goll]
 • Tomáš W. Pavlíček – Petra Tomsová ve spolupráci s Blankou Hnulíkovou a Vlastou Mádlovou, Vybrané fotografie J. V. Daneše z cesty kolem světa. Interpretace a restaurátoské zhodnocení části fotografického fondu [Selected photographs by J. V. Daneš from his journey around the World. Interpretation and conservator’s assessment of the photographic archives]

Edice / Editions

 • Adéla Jůnová Macková – Hana Navrátilová, Druhá generace československých egyptologů: Zbyněk Žába a pražská stolice egyptologie – počátky druhého exilu Jaroslava Černého, cesta z Prahy do Oxfordu (1946–1951) [The second generation of Czechoslovak Egyptologists: Zbyněk Žába and the Prague chair of Egyptology – origins of the second exile of Jaroslav Černý and his journey from Prague to Oxford (1946–1951)]

Archivní fondy / Archival groups

 • Osobní fond Adela (Grygar) Rechzieglová, bohemistka-lingvistka (Milena Josefovičová)

Kronika / Chronicle

 • Průzkum fotografických archiválií – workshop FAMU a MÚA AV ČR, 24. 11. 2015 (Libor Jůn)
 • Konference Historik Josef Kalousek: historiografie, politika, kultura a společnost druhé poloviny 19. století (Martin Klečacký)
 • Věda, technologie a průmyslový vývoj ve střední Evropě v éře Studené války (Martin Franc)
 • Zrnka písku. 100 let fotografování Blízkého východu v českých zemích (Libor Jůn)
 • Přehled činnosti Archivu Akademie věd v roce 2015 (Marie Bahenská)

Recenze / Reviews

 • Vysoko nastavená laťka. KOVÁČ, Dušan a kolektiv: Dejiny Slovenskej akadémie vied (Martin Franc)
 • VANĚK, Miroslav, MÜCKE, Pavel: Třetí strana trojúhelníku. Teorie a praxe orální historie (Milena Josefovičová)
 • VELHARTICKÁ, Šárka: Dopisy Bedřicha Hrozného literárním osobnostem (Adéla Jůnová Macková)
ISSN:

1803-9448

Rok vydání:

2016

Ročník:

8

Číslo svazku:

08/1

Přihlásit se