cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

Politici, umělci a vědci ve veřejném prostoru na přelomu 19. a 20. století

Helena Kokešová (ed.)
210 Kč
Sleva 25%
Cena bez DPH: 210 Kč
Běžná cena: 280 Kč
Dostupnost: Skladem

Publikace Politici, umělci a vědci ve veřejném prostoru na přelomu 19. a 20.  století  se zabývá především významným obdobím českých dějin, kdy se formulují a zejména v dobových polemikách tříbí názory různých proudů českých intelektuálů, kteří v proměňujících se uskupeních utvářeli podobu české moderny. Její požadavky pak byly formulovány v Manifestu česká moderna. Soustředí se především na osobitý vklad dvou vůdčích osobností české kultury, T. G. Masaryka  a  J. S. Machara, jejichž vztah lze na základě nově zpřístupňované korespondence detailně sledovat a nově interpretovat. Kniha přináší také poprvé uveřejněný materiál vycházející z korespondencí s dalšími osobnostmi (Jan Jakubec, Božena Viková-Kunětická, A. V. Kraus, František Kupka a Antonín Macek; Hugo von Hofmannsthal).

 

Obsah

 • Úvod (Helena Kokešová)
 • Naše „krize modernová“. Česká moderna a Šalda v korespondenci Machar – Masaryk (Luboš Merhaut)
 • Růžena Svobodová, F. X. Šalda a manifest Česká moderna (Klára Novotná)
 • Machar a Jakubec. K jednomu propletenci literárního dějepisectví a politické práce (Michal Topor)
 • T. G. Masaryk jako symbol vědecké estetiky v politice. Souvislost mezi modernou a politickým hnutím kolem Masaryka (Johannes Gleixner)
 • Ke vztahu T. G. Masaryka a Josefa Svatopluka Machara (Helena Kokešová)
 • „Básník a filozof nebojí se do arény.“ Pojetí modernismu J. S. Machara a T. G. Masaryka uprostřed devadesátých let 19. století (Lucie Merhautová)
 • „Těžko říkat břečťanu: buď dubem!“ Josefa Svatopluk Machar a Božena Viková-Kunětická (Petra Ježková)
 • „... směs sklíčenosti, obav a také fascinace.“ Okolnosti a důsledky pražských návštěv Hugo von Hofmannsthala (Kurt Ifkovits)
 • „Drahý konzule!“ Z korespondence Arnošta Viléma Krause s Josefem Svatoplukem Macharem (Václav Petrbok)
 • Životopis Kupka z Rudých květů (1905) v souvislostech korespondence Františka Kupky, Josefa Svatopluka Machara a Antonína Macka z let 1902–1905 (Petr Kotyk)
Autor:

Helena Kokešová (ed.)

ISBN:

978-80-87782-51-4

Počet stran:

225

Rok vydání:

2015

Číslo svazku:

01

Vydavatel:

Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Přihlásit se

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #