cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

Osobní fond Jaroslava Heyrovského. Inventář 1896–1980

Miroslav Šmidák
Dostupnost: Neprodejné

Práce z dějin Československé akademie věd, řada B, sv. 4

Písemná pozůstalost dosud jediného českého nositele Nobelovy ceny za vědu (1959) bohatě dokládá celý jeho profesionální a částečně i soukromý život. Dochované dokumenty jsou uspořádány v zásadě podle schématu používaného v A AV pro tento typ archiválií (životopisný materiál, korespondence, výsledky vědecké práce, dokumenty o organizačních aktivitách, ilustrační materiály o původci fondu, písemnosti rodinné a cizí provenience); doplněno soupisem dochovaných publikovaných prací. Vlastní inventář je uveden životopisem, dějinami fondu, jeho charakteristikou a možným využitím, komplementárními prameny a literaturou (vše i v anglickém souhrnu). V závěru je osobní rejstřík a rejstřík institucí.

Autor:

Miroslav Šmidák

Počet stran:

365

Rok vydání:

1989

Přihlásit se

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #