cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

Na pozvání Masarykova ústavu, 3

Jan Hájek – Ivan Šedivý – Filip Tomáš (ed.)
113 Kč
Sleva 25%
Cena bez DPH: 113 Kč
Běžná cena: 150 Kč
Dostupnost: Skladem

Sborník obsahuje příspěvky ze semináře Moc, vliv a autorita v procesu vzniku a utváření meziválečné ČSR (1918–1921), který se uskutečnil 31. 10. 2006 ve spolupráci Masarykova ústavu – Archivu AV ČR s Historickým ústavem AV ČR.

 

Obsah

 • Úvodem (Ivan Šedivý – Jan Hájek)
 • Ivan Šedivý: Silní jedinci nebo anonymní moc? K povaze československé demokracie v počátcích první republiky
 • Zdeněk Jindra: Váleční dodavatelé c. a k. ministerstva války v letech 1914–17, zvláště v českých zemích
 • Jan Hájek: Burza pro cenné papíry v Praze. Personální změny v centru českého peněžnictví
 • Drahomír Jančík: Počátky Poradního sboru pro otázky hospodářské jako nástroje společenského konsenzu
 • Vlastislav Lacina: Vznik čs. zájmových organizací průmyslníků a jejich místo v hospodářském životě nové republiky
 • Jakub Rákosník: Odborové organizace v počátcích Československa
 • Jaroslav Šebek: Etablování sudetoněmeckých katolických organizací v prvních letech existence ČSR
 • František Kolář: Tvůrci československé zahraniční politiky
 • Dagmar Hájková: Britští přátelé Československa – autority s omezeným vlivem
 • Zdenko Maršálek: Vojenské elity a personální problematika obsazování nejvyšších orgánů československé branné moci v počátcích první republiky
 • Ivan Jakubec: A. Krofta, J. V. Najman, J. Urban. Tři podnikatelské osudy
 • Eduard Kubů – Jiří Šouša: Nostrifikace jako interpretační problém: Ekonomické opatření či „nemravná“ nacionálně podmíněná výměna elit?
 • Josef Harna: Formy a metody boje agrární strany o podíl na politické moci v Československu v prvních letech republiky
Autor:

Jan Hájek – Ivan Šedivý – Filip Tomáš (ed.)

ISBN:

978-80-86495-44-6

Rok vydání:

2007

Přihlásit se

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #