cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

Mezi Vídní a Cařihradem 1. Utváření balkánských národů

Jan Rychlík – Jan Pelikán – Krastjo Mančev – Nadja Danova
Dostupnost: Neprodejné

Balkánský poloostrov, tradičně nepokojná a bouřlivá část Evropy, byl po větší část novověkých dějin bojištěm dvou velmocí, symbolizovaných dvěma metropolemi – habsburskou Vídní a osmanským Cařihradem. Právě osmanský Cařihrad – Istanbul se v této době stal hegemonem Balkánu a vládcem skutečně mnohonárodnostní říše. Autoři, znalci dějin jihovýchodní Evropy, jimž se soustavně věnují, sledují v této práci postupné utváření identit mnoha národů osmanského Balkánu, nelehké a komplikované formování jejich kultury a společnosti. Pozornosti se dostává národům slovanským – Chorvatům, Srbům, Bulharům, obyvatelům Bosny a Hercegoviny, Makedoncům – ale také Rumunům a Albáncům. Úvodní část knihy zařazuje dějiny balkánských národů v této epoše do širšího kontextu a rozebírá vznik, vývoj, strukturu a kulturu Osmanské říše jako jednoho z rozhodujících faktorů evropských dějin 16. až 20. století, jehož dědictví zůstává aktuální i pro Evropu dneška a její národy.

http://www.ivysehrad.cz/kniha/mezi-vidni-a-carihradem-1-utvareni-balkanskych-narodu/

Autor:

Jan Rychlík – Jan Pelikán – Krastjo Mančev – Nadja Danova

ISBN:

978-80-7021-957-7

Počet stran:

400

Rok vydání:

2009

Přihlásit se

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #