cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

Krása českých iluminovaných rukopisů

Pavel Brodský
Dostupnost: Neprodejné

Publikace seznamuje čtenáře popularizující formou s iluminovanými rukopisy českého původu. Nejde o vyčerpávající syntézu, ale o úvod do problematiky pro široký okruh zájemců. Publikace se snaží přiblížit čtenáři rozsáhlé a různorodé bohatství české knižní malby co nejvšestranněji. Neomezuje se proto pouze na slohový vývoj, ale věnuje náležitou pozornost také otázkám ikonografickým, stejně jako ornamentálním motivům, heraldice, způsobu práce, donátorství apod. Práci s textem usnadňuje několik rejstříků, terminologický slovníček a přehled odborné literatury. Její nedílnou součástí je obsáhlá obrazová příloha.
http://www.academia.cz/krasa-ceskych-iluminovanych-rukopisu.html

Autor:

Pavel Brodský

ISBN:

978-80-200-2175-5

Počet stran:

366

Rok vydání:

2012

Přihlásit se