cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

Josef Antonín Seydl: Kronika královského města Berouna.

Miloš Garkisch – Marie Tošnerová (eds.)
Dostupnost: Neprodejné

Kronika čili Ouplné a obšírné popsání všech památností královského krajského města Berouna, sepsána Josefem Antonínem Seidlem, děkanem téhož královského města, 1828.

Kronika berounského děkana J. A. Seydla z počátku 19. století zachycuje jak minulost města, tak i Seydlovu současnost. Je zaměřena především na dějiny děkanství, přináší však i cenné poznatky k přírodě a okolí Berouna.

Autor:

Miloš Garkisch – Marie Tošnerová (eds.)

ISBN:

80-86772-03-9

Počet stran:

254

Rok vydání:

2003

Přihlásit se

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #