cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

Historie jako vášeň i poslání. K životnímu jubileu historika Martina Kučery

Josef Tomeš (ed.)
188 Kč
Sleva 25%
Cena bez DPH: 188 Kč
Běžná cena: 250 Kč
Dostupnost: Skladem

Ad honorem eruditorum. Svazek 5

Obsah

 • Josef Tomeš. Mezigenerační solitér. O životě, díle a konfesi docenta Martina Kučery
 • Jiří Křesťan. „Mrtvým pomáhám k druhému životu...“ Editor Martin Kučera
 • Luboš Velek. K neúspěšným pokusům F. L. Riegra o založení českého politického periodika na konci padesátých let 19. století
 • Milan Vojáček. František Ladislav Rieger v hledáčku státní policie. Několik fragmentů
 • Josef Zumr. Augustin Smetana a Karel Sabina o dějinné úloze kultury
 • Dalibor Státník. Josef Jaroslav Kalina (1816–1847). Pokus o aktuální esej
 • Jan Hálek, Plzeňská Maffie: dva úhly pohledu
 • Jiří Malínský. Poznámky k obecnějším souvislostem bolševické říjnové revoluce a jejímu vztahu k prvnímu odboji (Příběh zapomenuté knihy)
 • Jiří Martínek. Exotické návraty českých legionářů
 • Vratislav Doubek. Finanční pozadí rozkladu deníku Tribuna a slepota důvěry
 • Emil Voráček. Demokrat Beneš, sovětská politika a její diplomat Sergej Alexandrovskij v letech 1936–1937
 • Zdeněk Doskočil. Okolnosti doznání Ladislava Novomeského ve věznici Státní bezpečnosti roku 1951
 • Boris Mosković. Vznik Československa jako historiografické téma (1953–1968)
 • Robert Kvaček. Nečekané setkání
 • Zdeněk Pousta. Nad neznámým dopisem Karla Čapka Jaroslavu Císařovi
 • Jan Bílek. Architekt Pavel Janák a manželé Benešovi
 • Jan Kahuda. Karel Kazbunda jako životopisec operního pěvce Aloise Andera
 • Jarmila Erbanová. Proč se Fany Weidenhofferová nestala Františkou Havlíčkovou. Rehabilitace jedné rodiny po více než sto letech…
 • Gustav Novotný. Tradice budování lesnických oborů na brněnských vysokých školách. Zakladatelé (Docentu Martinu Kučerovi k šedesátinám)
 • Jan Krlín. Život a dílo Vinzenzia Giobertiho ve světle boje evropských národů za nezávislost
 • Vojtěch Szajkó. Úvahy o vojenském potenciálu železniční dopravy na území Německého spolku v letech 1833–1848
 • Václava Horčáková. Bibliografie prací Martina Kučery
Autor:

Josef Tomeš (ed.)

ISBN:

978-80-87782-92-7

Počet stran:

296

Rok vydání:

2018

Přihlásit se