cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

Emanuel Frynta: Eseje

Jiří Honzík, Irena Kraitlová (eds.)
Dostupnost: Neprodejné

Úplný soubor esejistického díla Emanuela Frynty patří k základním hodnotám české literatury druhé poloviny 20. století. Kniha je rozčleněna do oddílů: Poválečné kritické články, Z prostoru Čech (studie o Ignátu Herrmannovi, Franzi Kafkovi, Jaroslavu Haškovi /vycházející zde z rukopisu vůbec poprvé/, Bohumilu Hrabalovi), O ruské literatuře, O baroku a španělské literatuře, O slovesném umění a O výtvarném umění. Jádro knihy leží v oddílu druhém, třetím a pátém – ty představují Emanuela Fryntu jako zcela mimořádnou literární osobnost. Knihu uspořádal a doslov napsal Fryntův přítel, rusista Jiří Honzík. Součástí knihy je úplná bibliografie Fryntova básnického, esejistického a překladatelského díla z pera Ireny Kraitlové a obrazová příloha, představující mimo jiné Emanuela Fryntu jako pozoruhodného fotografa.

Autor:

Jiří Honzík, Irena Kraitlová (eds.)

ISBN:

978-80-7215-462-3

Počet stran:

788

Rok vydání:

2013

Přihlásit se

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #