cart
0
Kategorie publikací

Dějiny náboženské kultury

Úvodní fotka tématu
Téma

Dějiny náboženské kultury

Dějiny náboženských kultur jsou velmi komplexním tématem světové historiografie. Proto jsou také na půdě Masarykova ústavu a Archivu AV ČR sledována z rozličných tematických a metodologických perspektiv. Zpracovávány jsou individuální a kolektivní biografie významných reprezentantů náboženských kultur, dějiny vybraných institucí i sondy do náboženské praxe specifických sociálních skupin.


Foto produktu
cart

Československo a Svatý stolec II/2.1. Krize s Římem – fenomén státní tradice? Československá problematika let 1919–1928 v materiálech Kongregace pro mimořádné církevní záležitosti

Pavel Helan (ed.)

Foto produktu
cart

Československo a Svatý stolec II/2.2. Kongregace pro mimořádné církevní záležitosti (1926–1927). Edice dokumentů

Pavel Helan (ed.)

Foto produktu
cart

Československo a Svatý stolec V. Éra nuncia Pietra Ciriaciho

Pavel Helan – Eva Hajdinová

Foto produktu
cart

Československo a svatý stolec IV. Diplomatická korespondence a další dokumenty (1928–1934)

Eva Hajdinová – Dagmar Hájková – Pavel Helan – Francesco Caccamo – Jitka Jonová (eds.)

Foto produktu
cart

Československo a Svatý stolec. II/3. Kongregace pro mimořádné církevní záležitosti (1929-1931)

Pavel Helan (ed.)

Foto produktu
cart

Víra a nevíra ve stínu továrních komínů. Náboženský život průmyslového dělnictva v českých zemích (1918–1938)

Martin Jemelka – Jakub Štofaník

Foto produktu
cart

Církve, náboženství a politika v Československu a Rakousku ve 20.století

Miroslav Kunštát – Jaroslav Šebek – Hildegard Schmoller (eds.)

Foto produktu
cart

Papežství a fenomén ultramontanismu v českých zemích

Lukáš Fasora – Miroslav Kunštát – Tomáš W. Pavlíček a kol.

Foto produktu
cart

Kněžské identity v českých zemích (1820–1938)

Lukáš Fasora – Jiří Hanuš – Tomáš W. Pavlíček a kol.

Foto produktu
cart

Výchova kněží v Čechách a jejich role v náboženské kultuře (1848–1914)

Tomáš W. Pavlíček

Foto produktu
cart

Z cesty své nesejdeme. Osudy východočeských a hornolanguedockých protestantských komunit v 18. století

Eva Hajdinová

Foto produktu
cart

Československo a Svatý stolec. III. Diplomatická korespondence a další dokumenty (1917–1928). Výběrová edice

Marek Šmíd a kol. (eds.)

Foto produktu
cart

Páter Láska. Životní příběh a překladatelské dílo kyjského faráře Gustava Lásky (1848–1921)

Hana Kábová

Foto produktu
cart

Z bojů o náboženství a texty z let 1904–1906

Michal Topor (ed.)

Foto produktu
cart

Československo a Svatý stolec. II/1. Kongregace pro mimořádné církevní záležitosti (1919–1925). Výběrová edice dokumentů

Pavel Helan – Jaroslav Šebek (eds.)

Foto produktu

Československo a Svatý stolec. Od nepřátelství ke spolupráci (1918–1928). I. Úvodní studie

Michal Pehr – Jaroslav Šebek

Foto produktu

Moderní člověk a náboženství

T. G. Masaryk; Jan Zouhar, Helena Pavlincová, Jiří Gabriel (eds.)

Přihlásit se