cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

Dějiny Chorvatska

Jan Rychlík – Milan Perenčević
Dostupnost: Neprodejné

2., rozšířené vydání

Kniha mapuje dějiny Chorvatska od starověkých Ilyrů, přes antickou periodu spjatou s obsazením země Římany, příchod Slovanů, začátky chorvatského království (10. a počátek 12. století) a pak osmisetleté období, kdy bylo Chorvatsko spojené personální unií s uherským státem. Včetně doby kdy spolu s ním se stalo součást habsburské monarchie, aby lépe čelilo tureckému nebezpečí. Velká pozornost je také věnována vzniku jugoslávského státu, existenci samostatného ustašovského státu, obnovenému spolužití se Srby a dalšími jihoslovanskými národy v rámci titovské Jugoslávie a jeho bolestnému rozpadu a nakonec i vzniku nového samostatného Chorvatska.

 

MÚA AV ČR není distributorem této knihy: https://www.nln.cz/knihy/dejiny-chorvatska/

Autor:

Jan Rychlík – Milan Perenčević

ISBN:

978-80-7106-885-3

Počet stran:

580

Rok vydání:

2011

Přihlásit se