cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

Členové České akademie věd a umění 1890–1952

Alena Šlechtová – Josef Levora
Dostupnost: Neprodejné

Práce z dějin Československé akademie věd, řada B, sv. 3

Přehled všech členů Akademie v oddílech podle typu členství (členové domácí, zahraniční, čestní; domácí, kteří nepřijali volbu; zahraniční, kteří nebyli potvrzeni). Úvod členství charakterizuje, doplněn je o použitou literaturu a přehled hlavních funkcionářů za celou existenci ČAVU. Každé heslo vedle úplného jména informuje o životních datech, profesionálním působení, členství a funkcích v ČAVU, případně v Královské české společnosti nauk a Československé akademii věd, o bibliografii o členu (biografie či nekrology) a konečně o bibliografii jeho prací.

Autor:

Alena Šlechtová – Josef Levora

Počet stran:

622

Rok vydání:

1989

Přihlásit se