cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

Biografický slovník katolických teologických fakult v Praze 1891–1990

Votěch Novotný – Martin Vaňáč – Miroslav Kunštát
Dostupnost: Neprodejné

Slovník sleduje historický a prosopografický vývoj, jímž prošla teologická fakulta pražské univerzity v l. 1891–1990. Je složen ze tří samostatných částí: Martin Vaňáč: Teologická fakulta české univerzity v Praze (1891–1950), Vojtěch Novotný: Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Praze (1950–1990), Miroslav Kunštát: Teologická fakulta německé univerzity v Praze (1882/91–1945). Snahou autorů bylo oživit vzpomínku na řadu často neprávem zapomenutých osobností českého a sudetoněmeckého katolicismu a připomenout touto formou někdejší unikátní dvojjedinost katolické církve v českých zemích, která se navzdory nadnárodně založeným, předmoderním institucím a strukturám stále více ubírala odlišnými cestami. Katolicismus sudetoněmecký směřoval ze sterilního austrokatolického „zajetí“ do lůna nábožensky i teologicky dynamické církve německé (silný exogenní náraz let 1938–1945 tento proces násilně urychlil), katolicismus český pak do specifické diasporní situace extrémně sekulární poválečné společnosti.

Autor:

Votěch Novotný – Martin Vaňáč – Miroslav Kunštát

ISBN:

978-80-246-2436-5

Počet stran:

288

Rok vydání:

2013

Přihlásit se

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #