cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

Archiv Československé akademie věd. Průvodce po archivních fondech

Jiří Beran a kol.
Dostupnost: Neprodejné

První vydaný průvodce po fondech a sbírkách archivu Akademie věd je rozdělen do 5 oddílů, do nichž jsou zařazeny relativně podrobné popisy fondů starších vědeckých (a jiných) institucí, osobních pozůstalostí, fondů ústavů ČSAV (jichž tenkrát ještě nebylo mnoho); zvlášť byly popsány fotografie (a z nich vytvářené sbírky), medaile, portréty a knihovna. Pro orientaci byly připojeny rejstříky – osob a věcný; uvozen byl průvodce shrnutím dosavadních dějin archivu.

Autor:

Jiří Beran a kol.

Počet stran:

125

Rok vydání:

1962

Vydavatel:

Praha : Nakladatelství Československé akademie věd

Přihlásit se

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #