cart
0
Úvodní fotka tématu
Téma

Dějiny vědy a techniky

Výzkum dějin vědy a techniky se v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR zaměřuje zejména na otázky historické epistemologie vědy, na téma dějin vědeckých institucí a vědeckých osobností, s důrazem na oblast mimouniverzitního výzkumu a zejména Akademie věd a jejích předchůdců od 18. století do současnosti. Bádání se věnuje také celkovému institucionálnímu systému vědy, pozici mimouniverzitních institucí v tomto systému a dopadům různých institucionálních forem na podobu vědeckých výstupů. Pozornost se soustřeďuje na proměny pozice a vnímání vědy a vědců ve společnosti hlavně v 19. a 20. století. Dalšími důležitými tématy jsou vztahy mezi základním a aplikovaným výzkumem i mezi vědou a technikou a s tím většinou úzce související vývoj vědní politiky vnímaný v širokém kontextu politického, sociálního a kulturního vývoje společnosti.

Související obsah

Publikace

Ediční řady

Další publikace k tématu

Projekty

Týmy

Lidé

member__photo
Oddělení dějin Akademie věd
member__photo
Oddělení dějin Akademie věd
member__photo
Oddělení dějin Akademie věd
member__photo
Oddělení institucionálních fondů
member__photo
Oddělení dějin Akademie věd
member__photo
Oddělení dějin Akademie věd
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #