cart
0
Member photo

PhDr. Daniela Brádlerová, Ph.D.

E-mail: bradlerova@mua.cas.cz

Telefon: +420 286 010 114

Místnost: A 210

Specializace

 • T. G. Masaryk
 • Dějiny vědeckých institucí v Československu po roce 1952

Vzdělání:

 • 1997–2005: PhDr., Ph.D., Univerzita Karlova, Praha – FF UK; Katedra pomocných věd historických a archivního studia,
 • 1990–1996: Mgr., Univerzita Karlova, Praha – FF UK; Ústav hospodářských a sociálních dějin.

Badatelské zaměření:

 • Dějiny československých vědeckých institucí a vědeckých osobností ve 20. století,
 • dějiny vědy a Československé akademie věd po roce 1952,
 • dějiny bankovnictví a ekonomiky v meziválečném Československu (Banka československých legií a její ekonomické aktivity),
 • vojenská historie (Hospodářské a finanční aktivity československých legií v Rusku,
 • dohled a péče o spisovou službu v AV ČR, zpřístupňování archivních fondů badatelské veřejnosti. Školení v oblasti spisové služby a archivní legislativy.

Pedagogická činnost od roku 2010:

 • CEVRO Institut, Spisová služba a předarchivní péče
 • FF UK v Praze, Katedra pomocných věd historických a archivního studia - Veřejná správa a spisová služba: Spisová služba a předarchivní péče, Informační systémy ve veřejné správě, Digitální archivnictví

Členství v orgánech univerzit a AV, vědeckých společnostech a komisích, v redakčních radách od roku 2010:

 • od 2014: členka Vědecké rady Ústavu dějin Univerzity Karlovy a archivu Univerzity Karlovy v Praze,
 • 2008–2010: členka Mezinárodní archivní rady,
 • od 2009: členka Redakční rady časopisu Práce z dějin Akademie věd,
 • od 2005: občanské sdružení „Co po nás zbude“,
 • 2020 – členka výboru Odborné skupiny vysokoškolských a vědeckých archivů České archivní společnosti.

 

Publikační činnost:

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti od r. 2006 – MÚA AV ČR)

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti do r. 2005 – Archiv AV ČR)

 

Publikační činnost od roku 2010:

Odborné knihy

 • Brádlerová, Daniela. Vojáci nebo podnikatelé? Hospodářské a finanční aktivity československých legií během jejich anabáze v Rusku a na Sibiři. Praha: Academia; Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2019. 430 s. (České moderní dějiny, 8), ISBN 978-80-200-2971-3 (Academia), 978-80-88304-05-0 (MÚA AV ČR).
 • Brádlerová, Daniela ; Hálek, Jan. Jaroslav Bidlo – Milada Paulová. Střet generací? Paměti a vzájemná korespondence zakladatelů byzantologie a slovanských studií. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2014. 567 s. (Ego). ISBN 978-80-7422-350-1.
 • Brádlerová, Daniela ; Hálek, Jan. „Drahý pane kancléři...“ Vzájemná korespondence Milady Paulové a Přemysla Šámala. 2. díl (1936-1939 [1945]). Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2012. 390 s. ISBN 978-80-86495-93-4.
 • Brádlerová, Daniela ; Hálek, Jan. „Drahý pane kancléři...“ Vzájemná korespondence Milady Paulové a Přemysla Šámala. 1. díl (1921-1935). Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2011. 637 s. ISBN 978-80-86495-85-9.

Studie v odborných knihách

 • Brádlerová, Daniela ; Hálek, Jan. Jihoslovanský výbor, Slovinci a Milada Paulová. In Gašparič, J.; Kubů, E.; Lazarević, Ž.; Šouša, J. (ed.). Češi a Slovinci v moderní době. Politika - společnost - hospodářství - kultura. Praha : Nová tiskárna Pelhřimov, 2010. s. 117-132. ISBN 978-80-7415-025-8.
 • Janko, Jan ; Kostlán, Antonín ; Pokorná, M. ; Niklíček, L. ; Pokorný, J. ; Míšková, Alena ; Těšínská, Emilie ; Schwippel, J. ; Brádlerová, Daniela ; Mádlová, Vlasta ; Franc, Martin. Bohemia docta. K historickým kořenům vědy v českých zemích. Praha : Academia, 2010. 529 s. ISBN 978-80-200-1809-0.

Studie v recenzovaných časopisech

 • Brádlerová, Daniela. Nová věda v novém státě. Emancipace československé vědy v rámci ČSNRB s přihlédnutím k historické slavistice. Práce z dějin Akademie věd. 2019, roč. 11, č. 1, s. 1–18.
 • Brádlerová, Daniela. Spisová a předarchivní péče v Akademii věd České republiky. Paginae historiae. 2012, roč. 20, č. 2, s. 182-193. ISSN 1211-9768.
 • Brádlerová, Daniela ; Hálek, Jan. Milada Paulová a její reflexe vzniku republiky. Střed : časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století. 2011, roč. 3, suppl. 1, s. 121-130. ISSN 1803-9243.
 • Brádlerová, Daniela. Elektronická spisová služba v AV ČR. Práce z dějin Akademie věd. 2010, roč. 2, č. 2, s. 149-152. ISSN 1803-9448.
 • Brádlerová, Daniela. Československá národní rada badatelská 1924 – 1929. Jihočeský sborník historický. 2009, suppl. 1, s. 113-121.
 • Brádlerová, Daniela: Československá národní rada badatelská 1924 – 1929, s. 113-121. In. Čas optimismu a ctižádostivých nadějí. Prezentace a reprezentace české vědy a kultury v prvním desetiletí samostatného státu (1918-1929), Dagmar Blümlová a kol., Jihočeský sborník historický – Suplementum 1, Jihočeské muzeum České Budějovice 2009., s. 113-121

Archivní pomůcky

 • Československá společnost antropologická při ČSAV 1964–1992. 2008, 62 s.
 • Československá společnost chemická při ČSAV 1968–1972. 2008, 6 s.
 • Bohumil Sekla, 2007, 34 s. (úvod napsala V. Mádlová).


 

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #