Založení Československé akademie věd [CSAS Establishment]

Zpracovala Hana Barvíková, březen 2006 (zachycen stav k 31. 12. 2005). Aktualizováno pro stav k 31. 12. 2007.

Struktura popisu:
Název fondu (původce)
Časový rozsah dokumentů
Rozsah a druh dokumentů
Časový rozsah existence původce
Charakteristika zaměření
Charakteristika obsahu
Způsob zpracování (pomůcka)
(Poznámka)


Vládní komise pro vybudování ČSAV [Goverment Committee for the Construction of CSAS]
Časový rozsah dokumentů  1946–1952
Rozsah a druh dokumentů  11 kartonů
Časový rozsah existence původce  1952
Vznik a zaměření  Komise byla zřízena usnesením vlády z 15. ledna 1952; v jejím čele stál volený užší výbor. Činnost původně probíhala ve čtyřech sekcích: matematicko-přírodovědné, biologické, technické a společenských věd; ve 2. pololetí 1952 v osmi sekcích (dále členěny). Práce komise byla završena vypracováním zákona o Československé akademii věd a jeho přijetím 29. října 1952.
Úkol komise bylo prozkoumat stav vědy a posoudit perspektivy budoucího rozvoje, zhodnotit existující vědecká pracoviště a zvážit předpoklady pro jejich začlenění do ČSAV, popř. vytipovat nová, vybrat kandidáty pro členství v nové akademii a připravit příslušný zákon.
Charakteristika obsahu  Materiály o vzniku ČSAV, vědeckých ústavů a začleňování vědeckých společností do jednotné organizace, o spolupráci s vysokými školami, písemnosti o likvidaci starších vědeckých institucí.
Způsob zpracování (pomůcka)  Inventář.
Poznámka   Fond má statut archivní kulturní památky ČR.