Reading Room

 

Library

 

Právě vyšlo

Bohemia Docta. The Historical Roots of Science and Scholarship in the Czech Lands

MÍŠKOVÁ, Alena, Martin FRANC a Antonín KOSTLÁN. Bohemia docta: the historical roots of science and scholarship in the Czech lands. Přeložil Melvyn CLARKE, přeložil Hana JIRKALOVÁ. Praha: Academia, 2018. Historie. ISBN 978-80-200-2639-2.

Papežství a fenomén ultramontanismu v českých zemích

FASORA, Lukáš, Miroslav KUNŠTÁT a Tomáš W. PAVLÍČEK. Papežství a fenomén ultramontanismu v českých zemích. Praha: Academia, 2018. České moderní dějiny. ISBN 978-80-200-2969-0.

S projevem nejhlubší úcty. Dopisy, zprávy a depeše Huberta Ripky Edvardu Benešovi (1922–1948)

ŠŤOVÍČEK, Ivan, HUBENÝ, Davin (eds.). S projevem nejhlubší úcty. Dopisy, zprávy a depeše Huberta Ripky Edvardu Benešovi (1922–1948). Praha: Národní archiv; Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2018. ISBN 978-80-7469-079-2 (NA), 978-80-87782-78-1 (MÚA).

„Račte to podepsat libovolnou šifrou.“ Prezident Masaryk jako anonymní publicista (1918–1935)

VAŠEK, Richard. "Račte to podepsat libovolnou šifrou": prezident Masaryk jako anonymní publicista (1918-1935). Praha: Academia, 2018. České moderní dějiny. ISBN 978-80-200-2943-0.

Úředník sluhou mnoha pánů? Nacionalizace a politizace veřejné správy ve střední Evropě 1848–1948

KLEČACKÝ, Martin (ed.). Úředník sluhou mnoha pánů? Nacionalizace a politizace veřejné správy ve střední Evropě 1848–1948. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2018. Ediční řada Centra středoevropských studií, 3. ISBN 978-80-87782-98-9.

Programy Masarykových politických stran. Česká strana lidová a Česká strana pokroková. Texty z let 1900–1912

MALÍNSKÁ, Jana. Programy Masarykových politických stran: Česká strana lidová a Česká strana pokroková. Praha: Ústav T.G. Masaryka, 2019. Spisy T. G. Masaryka. ISBN 978-80-86142-60-9.

Zdeněk Nejedlý. Známý- neznámý? Svědectví fotografií

KÁBOVÁ, Hana a Petra TOMSOVÁ. Zdeněk Nejedlý známý - neznámý?: svědectví fotografií. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2018. ISBN 978-80-87782-86-6.

Science overcoming borders

DVOŘÁČKOVÁ, Věra a Martin FRANC. Science overcoming borders. Přeložil Hynek ZLATNÍK, přeložil Steve COLEMAN. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2018. ISBN 978-80-87782-87-3.

Ve službách Maffie? Český domácí protirakouský odboj (1914–1918) v zrcadle ego-dokumentů

Hálek, Jan, ed. a Mosković, Boris, ed. Ve službách Maffie?: český domácí protirakouský odboj (1914-1918) v zrcadle ego-dokumentů. První vydání. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., 2018. 220 stran. EGO (Paměti, Deníky, Korespondence); svazek 17. ISBN 978-80-7422-636-6.

Únor 1948 očima poražených. Záznam diskusí exilových politiků z let 1949-1950

HORÁK, Pavel a Vilém PREČAN. Únor 1948 očima poražených: záznam diskuzí exilových politiků z let 1949-1950. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018. ISBN 978-80-7422-623-6.

Věda pod Rokoskou. Dějiny Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR a jeho předchůdců

DVOŘÁČKOVÁ, Věra, Vlasta MÁDLOVÁ a Jiří ŠOUKAL. Věda pod Rokoskou: dějiny Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR a jeho předchůdců. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2018. ISBN 978-80-87782-88-0.

Republika československá 1918–1939

Hájková, Dagmar a Horák, Pavel. Republika československá: 1918-1939. Vydání první. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2018. 1020 stran. ISBN 978-80-7422-643-4.

Josef Charvát v dobách naděje a zmaru. Deníky z let 1946–1949

CHARVÁT, Josef, Marie BAHENSKÁ a Hana BARVÍKOVÁ. Josef Charvát v dobách naděje a zmaru: deníky z let 1946-1949. Praha: Masarykův ústav a archiv AV ČR, 2018. Ego : paměti, deníky, korespondence. ISBN 978-80-7422-635-9.

Studie o rukopisech XLVII (2017)

Autoři příspěvků: Doubravka Olšáková, Miroslav Kunštát, Milada Homolková, Andrea Svobodová, Hana Navrátilová, Petra Tomsová, Jindřich Schwippel

Pražské povstání 1945. Svědectví protagonistů

dotisk vydání z roku 2015

Jakž lidé hodnověrní zprávu činí. Formy písemné komunikace v raném novověku

HRADILOVÁ, Marta a Marie TOŠNEROVÁ. Jakž lidé hodnověrní zprávu činí: formy písemné komunikace v raném novověku. Praha: Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, 2018. ISBN 978-80-87782-83-5.

Sláva republice! Oficiální svátky a oslavy v meziválečném Československu

HÁJKOVÁ, Dagmar, Pavel HORÁK, Vojtěch KESSLER a Miroslav MICHELA. Sláva republice!: oficiální svátky a oslavy v meziválečném Československu. Praha: Academia, 2018. České moderní dějiny. ISBN 978-80-200-2870-9.

 

Address

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

Gabčíkova 2362/10
Praha 8
182 00
Czech Republic

 
tel: +420 286 010 110
e-mail: mua@mua.cas.cz
databox ID: cgsns2j  
IČ: 67985921
IBAN: CZ46 0710 0000 0000 6952 7011
BIC: CNBACZPP
 

Copyright © 2015. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.