Reading Room

 

Library

 

Právě vyšlo

Stavbám na kloub. Stoleté dějiny Ústavu teoretické a aplikované mechaniky

DVOŘÁČKOVÁ, Věra. Stavbám na kloub. Stoleté dějiny Ústavu teoretické a aplikované mechaniky​. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i. a Masarykův ústav a Archiv AV ČR  2021, ISBN 978-80-86246-89-5   (Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR) ,978-80-88304-61-6 (Masarykův ústav a Archiv AV ČR)

Československo a Svatý stolec II/2.2. Kongregace pro mimořádné církevní záležitosti (1926–1927).

Pavel Helan (ed.), Československo a Svatý stolec. II/2. Kongregace pro mimořádné církevní záležitosti (1926–1927). Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. 2021.  ISBN : 978-80-88304-46-3

Korespondence Aloise Musila II. Alois Musil a rodná hrouda v korespondenci s Edvardem Reichem

JŮNOVÁ MACKOVÁ, Adéla, ŽĎÁRSKÝ, Pavel a Iveta CICHROVÁ. Korespondence Aloise Musila II. Alois Musil a rodná hrouda v korespondenci s Edvardem Reichem​. Praha: Nakladatelství Lidové noviny a Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. 2021, ISBN 978-80-7422-797-4 (NLN), 978-80-88304-56-2 (Masarykův ústav a Archiv AV ČR)

„Není přítel jako přítel.“ Židé v národním státě Čechů a Slováků, 1945–1948

SEDLICKÁ, Magdalena. „Není přítel jako přítel.“ Židé v národním státě Čechů a Slováků,1945—1948. Praha : Academia, 2021. České moderní dějiny.  ISBN 978-80-200-3307-9 (Academia),978-80-88304-58-6  (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.)

Habitus českých vědců 1918-1968. Příklad dvou generací.

FRANC, Martin a kolektiv. Habitus českých vědců 1918-1968. Příklad dvou generací.. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. 2021, ISBN 978-80-88304-65-4

Vše pro mandát? Podvody, korupce a násilí při parlamentních volbách ve střední Evropě v 19. a 20. století

FABINI, Pavel a Tomáš, ZOUZAL. Vše pro mandát? Podvody, korupce a násilí při parlamentních volbách ve střední Evropě v 19. a 20. století. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2021. ISBN 978-80-88304-49-4

Bohumil Němec : Vzpomínky

JANKO, Jan, PODANÝ, Václavl, BARVÍKOVÁ, Hana a Boris MOSKOVIĆ. Bohumil Němec : Vzpomínky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2021, 548 s., Ego.ISBN 978-80-7422-750-9

Z katedry dějin východní Evropy na pražskou radnici. Josef Pfitzner 1901–1945

BRANDES, Detlef a MÍŠKOVÁ, Alena. Z katedry dějin východní Evropy na pražskou radnici. Josef Pfitzner 1901-1945.. Praha: Academia, 2021. 375 stran. Edice 1938-1953; 30. ISBN 978-80-200-3171-6 (Academia), 978-80-88304-37-1 (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.)

Čas změny. Moravský a slezský venkov od zrušení poddanství po Velkou válku

CIBULKA, Pavel — KLADIWA, Pavel — POKLUDOVÁ, Andrea — POPELKA, Petr — ŘEPA, Milan. Čas změny. Moravský a slezský venkov od zrušení poddanství po Velkou válku  Praha - Ostrava: Masarykův ústav a Archiv AV ČR,v.v.i., Ostravská univerzita a Historický ústav AV ČR, v.v.i. 2021. ISBN 978-80--88304-47-0 (Masarykův ústav a Archiv AV ČR), 978-80-7599-225-3 (Ostravská univerzita), 978-80-7286-369-3 (Historický ústav AV ČR)

Nedostatek odvahy ke smíru. Edice dokumentů k pokusům o česko-německé vyrovnání 1912–1915

DRAŠAROVÁ, Eva, KLEČACKÝ, Martin, KLEMENT, Martin  a Luboš VELEK (eds.). Nedostatek odvahy ke smíru. Edice dokumentů k pokusům o česko-německé vyrovnání 1912–1915​. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR v.v.i. a Národní archiv, 2021, ISBN 978-80-88304-60-9  (Masarykův ústav a Archiv AV ČR), 978-80-7469-109-6  (Národní archiv)

Státní moc, politická správa a každodennost. Prosazování řízeného hospodářství v politickém okrese Kladno v Protektorátu Čechy a Morava 1939-1945

VONDRÁČEK, Jan. Státní moc, politická správa a každodennost. Prosazování řízeného hospodářství v politickém okrese Kladno v Protektorátu Čechy a Morava 1939-1945. Praha : Academia, 2021. České moderní dějiny.  ISBN 978-80-200-3234-8 (Academia),978-80-88304-54-8 (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.)

Čertova zeď. Život a smrt Heinze Ruthy

CORNWALL, Mark. Čertova zeď. Život a smrt Heinze Ruthy. Praha : Academia, 2020. České moderní dějiny. ISBN 978-80-200-3205-8 (Academia), 978-80-88304-45-6 (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.)

František Hoffmann: Vzpomínky na Litomyšl, Jihlavu a Prahu

DVOŘÁK, Petr. František Hoffmann : Vzpomínky na Litomyšl, Jihlavu a Prahu. Praha: NLN, 2021.318 stran. Ego, 26. ISBN 978-80-7422-783-7 (NLN), 978-80-88304-51-7 (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.), 978-80,88145-44-8 (MZA)

Iluminované rukopisné zlomky z oblasti latinské kultury ve Sbírce grafiky a kresby Národní galerie v Praze

BRODSKÝ, Pavel a ŠUMOVÁ, Martina. Iluminované rukopisné zlomky z oblasti latinské kultury ve Sbírce grafiky a kresby Národní galerie v Praze. První vydání. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. a Národní galerie v Praze, 2020.200 stran. Studie o rukopisech - Monographia. Svazek XXV. ISBN 978-80-88304-53-1 (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.), 978-80-7035-771-2 (Národní galerie v Praze)

Korespondence Ervína Špindlera s manželkou Marií

JONÁKOVÁ, Anna. Korespondence Ervína Špindlera s manželkou Marií. Praha: NLN, 2021.  Ego, 25. ISBN 978-80-7422-766-0 (NLN), 978-80-88304-39-5  (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.)

Poslušný vládce okresu. Okresní hejtman a proměny státní moci v Čechách v letech 1868-1938

KLEČACKÝ, Martin. Poslušný vládce okresu. Okresní hejtman a proměny státní moci v Čechách v letech 1868-1938​. Praha: Nakladatelství Lidové noviny a Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. 2021, ISBN 978-80-7422-797-4  (NLN),978-80-88304-56-2  (Masarykův ústav a Archiv AV ČR)

 

Address

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

Gabčíkova 2362/10
Praha 8
182 00
Czech Republic

 

tel: +420 286 010 110
e-mail: mua@mua.cas.cz

Registration number: 67985921

VAT ID: CZ67985921

IBAN: CZ48 5500 0000 0076 5427 0028

BIC/SWIFT: RZBCCZPP