cart
0

Pro studenty a doktorandy

Masarykův ústav a Archiv AV ČR umožňuje studium v knihovně a archivu široké badatelské veřejnosti včetně studentů a doktorandů, kteří mohou využít také nabídku stipendijních programů a stáží. 

Otevřená věda

Pro studenty středních škol je určen program Otevřená věda, v jehož rámci si mohou vyzkoušet práci na konkrétním výzkumném tématu.   

Fellowship Josefa Dobrovského 

Zahraničním badatelům (zpravidla do 35 let) se zájmem o výzkum českých dějin a dalších reálií je určen Fellowship Josefa Dobrovského. Jedná se o krátkodobé pobytové stipendium, které uděluje Akademie věd ČR.  

Žádost o udělení Fellowshipu Josefa Dobrovského pro vybraného uchazeče předkládá ředitel MÚA AV ČR po projednání v radě pracoviště a s jejím doporučením.  Ústav žádosti přijímá každoročně do 31. ledna a 31. července. 

Související