Výkonný, poradní a pomocný aparát řídících orgánů AV ČR [Executive structure, advisory, auxiliary bodies, councils and commissions of the ASCR managerial bodies]*

Zpracovala Hana Barvíková, březen 2006 (zachycen stav k 31. 12. 2005). Aktualizováno pro stav k 31. 12. 2007.

Fondy jsou v oddílu řazeny abecedně.

Struktura popisu:
Název fondu (původce)
Časový rozsah dokumentů
Rozsah a druh dokumentů
Časový rozsah existence původce
Charakteristika zaměření
Charakteristika obsahu
Způsob zpracování (pomůcka)


Akademické hodnotitelské grémium AV ČR [ASCR Academy Appraisal Commission]
Časový rozsah dokumentů  1994–1997
Rozsah a druh dokumentů  33 kartonů
Časový rozsah existence původce  1994–
Vznik a zaměření  Grémium bylo ustaveno pro hodnocení vědecké činnosti pracovišť AV ČR.
Charakteristika obsahu  První až čtvrté kolo hodnocení ústavů AV ČR, korespondence, hodnocení jednotlivých pracovišť, zápisy ze zasedání, zprávy o činnosti, složení oborových grémií, předsednictvo a členové AHG, podací protokol, souhrny hodnocení apod.
Způsob zpracování (pomůcka)  Neuspořádáno.


Středisko služeb AV ČR [ASCR Service Centre] Časový rozsah dokumentů  1959–2000
Rozsah a druh dokumentů  13 kartonů
Časový rozsah existence původce  1993–
Vznik a zaměření  Středisko bylo pokračovatelem Střediska služeb ČSAV, zřízeného s účinností od 1. 5. 1991 sloučením Ředitelství výstavby pracovišť ČSAV a Správy účelových zařízení ČSAV. Poskytovalo ubytovací a stravovací služby. Jeho činnost po r. 2001 převzalo nově zřízené Středisko společných činností AV ČR s novým obsahovým zaměřením a organizačním uspořádáním.
Charakteristika obsahu  Plány a rozpočty, roční výkazy práce, doklady o investicích a písemnosti ke spravovaným objektům, písemnosti ŘVP a SÚZ
Způsob zpracování (pomůcka)  Neuspořádáno.


Zahraniční odbor Kanceláře AV ČR
Časový rozsah dokumentů   1990–2002
Rozsah a druh dokumentů   19 kartonů, 6 knih
Časový rozsah existence původce   1993–
Vznik a zaměření   Odbor pečuje o zahraniční kontakty Akademie věd ČR a zajišťuje agendu člena AR AV ČR, pověřeného péčí o koncepci mezinárodní vědecké spolupráce, vědecko-organizační a realizační otázky zahraničních styků.
Charakteristika obsahu   Podací protokoly, obecné právní a organizační záležitosti, personální agenda, zahraniční vědecké styky (mj. EONICET, UNESCO, EMBO, IIASA, ALLEA, NATO ad.), konkurzy na zahraniční cesty, spisy pracovníků.
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno.