Seznam zkratek

AV ČR = Akademie věd České republiky
ČAVU = Česká akademie věd a umění
ČR = Česká republika
ČSAV = Československá akademie věd
ČSNRB = Československá národní rada badatelská
ČVUT = České vysoké učení technické v Praze
Deutsche Gesellschaft = Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen
KČSN = Královská česká společnost nauk
MAP = Masarykova akademie práce
MU = Masarykova univerzita v Brně
OSN = Organizace spojených národů
PNP = Památník národního písemnictví
SAV = Slovenská akademie věd
UK = Univerzita Karlova v Praze
UNESCO = United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
VK = Vědecké kolegium