Řízení Akademie věd ČR [ASCR Managerial bodies]

Zpracovala Hana Barvíková, březen 2006 (zachycen stav k 31. 12. 2005). Aktualizováno pro stav k 31. 12. 2007.

Struktura popisu:
Název fondu (původce)
Časový rozsah dokumentů
Rozsah a druh dokumentů
Časový rozsah existence původce
Charakteristika zaměření
Charakteristika obsahu
Způsob zpracování (pomůcka)

Od 1. 1. 2007 se ústavy AV ČR staly se tzv. veřejnými výzkumnými institucemi (zákon č. 341/2005 Sb. z 28. 7. 2005); zkratka v.v.i. se vždy uvádí za názvem.


Akademická rada AV ČR [ASCR Academy Council]
Časový rozsah dokumentů  1993–2001
Rozsah a druh dokumentů  5 kartonů
Časový rozsah existence původce  1993–
Vznik a zaměření  Akademická rada je stálým exekutivním orgánem Akademie, voleným na dobu čtyř let Akademickým sněmem. V jejím čele je předsednictvo, tvořené předsedou AV, dvěma místopředsedy, předsedou Vědecké rady, členy pověřenými vedením jednotlivých oblastí věd a předsedou Rady pro zahraniční styky. Mezi zasedáními Akademického sněmu řeší běžné záležitosti chodu Akademie. Svolává zasedání sněmu, předkládá mu zprávy a návrhy, provádí jeho usnesení. Spravuje majetek Akademie, podílí se na směrování mezinárodní spolupráce, na základě výběrového řízení a na návrh vědeckých rad pracovišť jmenuje a odvolává ředitele pracovišť.
Charakteristika obsahu  Zápisy a podkladové materiály z 1.–64. zasedání Akademické rady.
Způsob zpracování (pomůcka)  Neuspořádáno.