Badatelna

 

Knihovna

 

Právě vyšlo

Cyril Horáček: Vzpomínky z mého života

Svatopluk HERC. Cyril Horáček: Vzpomínky z mého života. Praha: Masarykův ústav a Archiv; Nakladatelství Lidové noviny, 2017. Ego: paměti, deníky, korespondence. ISBN 978-80-7422-577-2.

František Kutnar: Děkuji životu. Vzpomínky a zápisy českého historika

KÁBOVÁ, Hana. František Kutnar: Děkuji životu. Vzpomínky a zápisy českého historika. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017, 223 s. Ego. Paměti, deníky, korespondence, 14. ISBN 978-80-7422-432-4.

Iluminované rukopisy v archivech na území Čech

BRODSKÝ, Pavel a Martina ŠUMOVÁ. Iluminované rukopisy v archivech na území Čech. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2017, 383 s. Studie o rukopisech. Monographia, 21. ISBN 978-80-87782-79-8.

 

Výchova kněží v Čechách a jejich role v náboženské kultuře (1848–1914)

Tomáš W. PAVLÍČEK, Výchova kněží v Čechách a jejich role v náboženské kultuře (1848–1914). Praha: Academia; Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2017. 559 s. České moderní dějiny, 2. ISBN 978-80-200-2771-9.

Krize, válka a nový začátek. Československo a Rakousko v období 1933-1948

Miroslav Kunštát – Jaroslav Šebek – Hildegard Schmoller (eds.):

 

 Krize, válka a nový začátek.

Československo a Rakousko 1933–1948

 

Paříž 1919. Mírová konference očima poradců československé a polské delegace

CHODĚJOVSKÝ, Jan. Paříž 1919. Mírová konference očima poradců československé a polské delegace. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017, 472 s. Ego. Paměti, deníky, korespondence, 15. ISBN 978-80-7422-270-2.

Válka a revoluce, III. Články, memoranda, přednášky, rozhovory, 1918

MASARYK, Tomáš Garrigue, Karel PICHLÍK a Vojtěch KESSLER. Válka a revoluce. Praha: Ústav T.G. Masaryka, 2017. Spisy T. G. Masaryka. ISBN 978-80-86142-58-6.

Únor 1948 očima poražených. Záznam diskusí exilových politiků z let 1949-1950

Únor 1948 očima poražených. Záznam diskusí exilových politiků z let 1949-1950

Naše doba. Texty z let 1892–1894

T. G. Masaryk, Naše doba. Texty z let 1892–1894. Spisy T. G. Masaryka, sv. 22. Ed. Jiří Flaišman. Praha: Ústav T. G. Masaryka; Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2017, 506 s.

Práce z dějin Akademie věd, 2017/2

Autoři příspěvků: Marie Bahenská, Věra Dvořáčková, Marek Ďurčanský, Martin Franc, Hana Kábová, Petr Kubík, Miroslava Květová, Karel Řeháček, Jiří Šoukal, Lukáš M. Vytlačil

Český „konzul“ ve Vídni, II. Politická korespondence c. k. ministra krajana Antonína Rezka s mladočeskými politiky Václavem Škardou a Karlem Kramářem

KLEČACKÝ, Martin. Český „konzul“ ve Vídni. II. Politická korespondence c. k. ministra krajana Antonína Rezka s mladočeskými politiky Václavem Škardou a Karlem Kramářem. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017, 327 s. Ego. Paměti, deníky, korespondence, 13. ISBN 978-80-7422-492-8.

Český ministr ve Vídni. Ve službách císaře, národa a politické strany

KLEČACKÝ, Martin. Český ministr ve Vídni. Ve službách císaře, národa a politické strany. Praha: Academia, 2017, 303 s. České moderní dějiny, 3. ISBN 978-80-200-2793-1.

Scriptores. Písemná kultura a její tvůrci v pozdně středověkých Čechách 1300-1350

Marta HRADILOVÁ – Hana PÁTKOVÁ. Scriptores. Písemná kultura a její tvůrci v pozdně středověkých Čechách 1300–1350. Praha: Scriptorium, 2017, 232 s. ISBN 978-80-88013-54-9.

Střed | Centre, 2017/1

Community and Exclusion: State Authorities, Local Agencies, and Collective Violence in Interwar Central Europe

Paměť – expozice – ukládání. Muzealizace dějin v česko-německo-slovenském kontextu

KOVÁČ, Dušan, Miloš ŘEZNÍK a Martin SCHULZE WESSEL. Paměť - expozice - ukádání: muzealizace dějin v česko-německo-slovenském kontextu. Praha: Česko-německá komise historiků, 2017. Nová řada (publikace Česko-německé komise historiků). ISBN 978-80-87782-73-6.

Studie o rukopisech XLVII (2017)

Autoři příspěvků: Viktor Kubík, Milada Svobodová, Kamil Boldan, Marie Tošnerová, Miroslava Květová, Tomáš Pražák, Jindřich Marek, Hana Kábová, Naďa Fiedlerová

Německá vysoká škola technická v Praze (1938–1945). Struktura, správa, lidé

JOSEFOVIČOVÁ, Milena. Německá vysoká škola technická v Praze (1938-1945): struktura, správa, lidé. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3505-7.

Kněžské identity v českých zemích (1820–1938)

FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ a Tomáš PAVLÍČEK. Kněžské identity v českých zemích (1820-1938). Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017. ISBN 978-80-7422-567-3.

Marx, Engels, Beatles. Myšlenkový svět polských a československých vysokoškoláků, 1956–1968

Nebřenský, Zdeněk. Marx, Engels, Beatles: myšlenkový svět polských a československých vysokoškoláků, 1956-1968. Praha: Academia, 2017. 422 stran. České moderní dějiny; 1. ISBN 978-80-200-2668-2.

Sedlčanské paměti ze 17. století

Šárka MAŠKOVÁ JANOTOVÁ a Marie TOŠNEROVÁ. Sedlčanské paměti ze 17. století. Příbram: Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Příbram, 2017. Podbrdsko. Fontes, 7. ISBN 978-80-88148-09-8.

Bedřich Štěpánek. Nepohodlný muž československé diplomacie

Hálek, Jan. Bedřich Štěpánek. Nepohodlný muž československé diplomacie. Praha: Vyšehrad, 2017. 312 stran. Velké postavy českých dějin, 24. ISBN 978-80-7429-800-4

Koresdpondencja Adama Vetulaniego z Miroslavem Boháčkiem / Korespondence Adama Vetulaniho s Miroslavem Boháčkem

Dziurzyńska, Ewa, ed. a Šumová, Martina, ed. Korespondencja Adama Vetulaniego z Miroslavem Boháčkiem. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2017. 230 stran, [20] stran obrazových příloh. ISBN 978-83-7676-103-9.

Nezbytná, osvobozující, pomlouvaná: O ženské práci

Bahenská, Marie, Heczková, Libuše a Musilová, Dana. Nezbytná, osvobozující, pomlouvaná: o ženské práci. České Budějovice: Veduta, 2017. 299 stran. ISBN 978-80-88030-21-8.

Jan Krčmář: Paměti. Díl I. (do roku 1918)

VELEK, Luboš, Alice VELKOVÁ a Martin KLEČACKÝ. Jan Krčmář: paměti. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2017. ISBN 978-80-7415-146-0.

Čtení o T. G. Masarykovi. Literatura – člověk – svět (1910–1938)

Čtení o T. G. Masarykovi. Literatura – člověk – svět (1910–1938), Lucie Merhautová – Luboš Merhaut (eds.), Praha: Institut pro studium literatury – Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., 2017, 366 s.

Vlastimil Klíma: Druhý odboj (1939–1945). Svědectví a úvahy

Robert KVAČEK a Josef TOMEŠ. Vlastimil Klíma: Druhý odboj (1939-1945): Svědectví a úvahy. Praha: Masarykův ústav a Archiv, 2017. Ego: paměti, deníky, korespondence. ISBN 978-80-7422-494-2.

Korespondence T. G. Masaryk – Josef Svatopluk Machar. Svazek I. (1893–1895)

Helena KOKEŠOVÁ, Petr KOTYK, Irena KRAITLOVÁ. Korespondence T. G. Masaryk – Josef Svatopluk Machar. Svazek I (1893–1895). Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2017. 453 s. Korespondence TGM. ISBN 978-80-87782-68-2.

 

Adresa

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

Gabčíkova 2362/10
Praha 8
182 00

 

tel: +420 286 010 110
e-mail: mua@mua.cas.cz
ID datové schránky: cgsns2j 
IČ: 67985921
číslo účtu: 69 527 011 / 0710

 

Copyright © 2015. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.