cart
0
Publications categories

Edice historických pramenů


Foto produktu

Ženy na stráž! České feministické myšlení 19. a 20. století

Marie Bahenská – Dana Musilová – Libuše Heczková

Foto produktu

Korespondence T. G. Masaryk – staročeši

Jan Bílek – Helena Kokešová – Vlasta Quagliatová (eds.)

Foto produktu

Marie Červinková-Riegrová: Zápisky I (1880–1884)

Milan Vojáček a kol. (eds.)

Foto produktu
cart

Korespondence T. G. Masaryk – slovenští veřejní činitelé (do r. 1918)

Jan Rychlík (ed.)

Foto produktu
cart

Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně I. (1940–1941)

Jan Němeček a kol. (eds.)

Foto produktu
cart

Prezident Beneš v letech 1935–1938. Studie a edice dokumentů

Richard Vašek

Foto produktu

Ediční teorie a metodika

Ivan Šťovíček

Foto produktu
cart

Korespondencja Tadeusza Kowalskiego z Janem Rypką a Bedřichem Hroznym

Ewa Dziurzyńska – Marek Ďurčanský – Pavel Kodera (eds.)

Foto produktu
cart

Cesty na východ. Češi v korespondenci M. F. Rajevského

Vratislav Doubek

Foto produktu

T. G. Masaryk. Dopisy Oldře

Dagmar Hájková (ed.)

Foto produktu
cart

Projevy, články, rozhovory 1935–1938

Edvard Beneš; Richard Vašek (ed.)

Foto produktu

Korespondence T. G. Masaryk – Karel Kramář

Jan Bílek a kol. (eds.)

Foto produktu

Korespondence T. G. Masaryk – Edvard Beneš (1914–1918)

Dagmar Hájková – Ivan Šedivý (eds.)

Foto produktu

Rejstříky městské sbírky jihlavské z let 1425–1442

František Hoffmann

Foto produktu

Josef Antonín Seydl: Kronika královského města Berouna.

Miloš Garkisch – Marie Tošnerová (eds.)

Foto produktu

Bohumil Němec: Vzpomínky

Václav Podaný – Jan Janko (eds.)

Foto produktu
cart

Korespondence T. G. Masaryk – Bedřich Hlaváč

Vratislav Doubek – Martin Kučera (eds.)

Foto produktu

Drahá mama / Dear Alice. Korespondence Alice a Charlotty Masarykových 1915–1916

Dagmar Hájková – Jaroslav Soukup (eds.)

Foto produktu

Emigrace z Ruska v meziválečném Československu. Prameny v českých, moravských a slezských archivech

Hana Barvíková – Václav Podaný

Foto produktu

Formování československého zahraničního odboje v letech 1938–1939 ve světle svědectví Jana Opočenského

Milan Hauner – Marek Ďurčanský – Václav Podaný – Michal Šulc

Foto produktu

Popravčí a psanecké zápisy jihlavské z let 1405–1457

František Hoffmann

Foto produktu

V hluboké úctě a oddanosti Karel Čapek. Výbor z korespondence T. G. Masaryka s Karlem Čapkem

Vojtěch Fejlek (ed.)

Foto produktu
cart

Prohlášení nezávislosti československého národa zatímní vládou československou, osmnáctého října MDCCCCXVIIII / Declaration on Independence of the Czechoslovak Nation by Its Provisional Government, October Eighteenth MDCCCCXVIII

Eva Broklová (ed.)

Foto produktu

Karel Kautsky a Československo

Zdeněk Šolle

Log in