cart
0
Publications categories

Foto produktu

Rejstříky městské sbírky jihlavské z let 1425–1442

František Hoffmann
Availability: Not for sale

Archiv český. Sv. 40/1, 40/2

Důležitým pramenem pro poznání struktury středověkých měst jsou knihy a rejstříky městských daní. Patnáct rejstříků městské sbírky z let 1425–1442, které se dochovaly ve Státním okresním archivu v Jihlavě, umožňuje sledovat, jak se měnila skladba i celkový potenciál města Jihlavy v kritických letech husitské revoluce. Sbírce byli podrobeni nejen všichni stálí obyvatelé uvnitř hradeb i na předměstích, ale také obyvatelé tzv. městských vsí a mlýny. Vedle majitelů domů byli uváděni také nájemníci. Základem pro výběr bylo ocenění nemovitosti. Z vybraných částek město uhrazovalo především berni panovníkovi a další městské potřeby. Poplatníci byli zaznamenáváni v ustáleném pořadí, což umožnilo zpracovat městský místopis. K edici je zpracován obsáhlý index jmenný a věcný.

Author:

František Hoffmann

ISBN:

80-86404-18-8

Number of pages:

1019

Year of publication:

2004

Publisher:

Jihlava : Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Jihlava
Praha : Centrum medievistických studií Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR
Praha : Archiv AV ČR

Log in