cart
0
Publications categories

Foto produktu

Ediční teorie a metodika

Ivan Šťovíček
0 CZK
Price without VAT: 0 CZK
Availability: Sold Out

Publikace věnovaná ediční teorii a metodice je výborem statí prom. hist. Ivana Šťovíčka, CSc. (nar. 1938). V autorské redakci zpřístupňuje dvanáct expertních pojednání k editologické problematice novodobých pramenů, které byly v rozmezí let 1975?1991 vydány v Archivním časopise a Sborníku archivních prací. Jejich výběr a způsob uspořádání vycházel ze záměru předložit ucelený soubor příspěvků, který by se stal průvodcem po editorově činnosti. Sborník vychází u pří-ležitosti životního jubilea archiváře, historika a editora, který vystudoval archivnictví na Filozofické fakultně Univerzity Karlovy v Praze a postupně pracoval ve Vojenském historickém archivu, Ústavu dějin střední a východní Evropy Akademie věd ČR, Národním archivu a Masarykově ústavu a Archivu Akademie věd ČR. Kniha je doplněna autorovým biogramem, bibliografií a obohacena rozhovorem o jeho životě a profesi.

 

Obsah

Úvodem

 • Jan Němeček: K životnímu jubileu prom. hist. Ivana Šťovíčka, CSc.
 • Július Baláž: Ivan Šťovíček a Vojenský historický archiv
 • Eva Drašarová: Ivan Šťovíček a Národní archiv (setkávání a návraty)
 • Jan Bílek: Ivan Šťovíček a Archiv Ústavu T. G. Masaryka

Studie

 • Předmět a metoda ediční teorie a metodiky
 • Vydávání novodobých historických pramenů a pomocné vědy historické
 • K problematice typů, druhů a forem edic pramenů k novým a nejnovějším dějinám
 • K některým problémů metodiky vydávání novodobých historických pramenů
 • Heuristika v ediční praxi
 • Reprodukce dokumentů a jejich textů v edicích novodobých historických pramenů
 • K otázce edičního využití písemných materiálů v pramenné publikaci nezveřejněných
 • K otázce publikování již zveřejněných písemností
 • Periodický tik a edice pramenů k nejnovějším dějinám
 • Publikování cizojazyčných textů v edicích k novým a nejnovějším dějinám
 • Poznámkový aparát v edicích novodobých písemných historických pramenů
 • Kroniky událostí v edicích novodobých historických pramenů

 

 • Archivář a editor Ivan Šťovíček (Jan Bílek)
 • Bibliografie Ivana Šťovíčka (Jan Kahuda)
 • Být u pramenů (rozhovor s Ivanem Šťovíčkem)(zpracoval Jan Bílek)
 • Redakční a ediční poznámka (Jan Bílek – Jan Kahuda)
 • Resumé
Author:

Ivan Šťovíček

ISBN:

978-80-86495-49-1 (MÚA)
978-80-7286-123-1 (HÚ)

Number of pages:

225

Year of publication:

2008

Publisher:

Praha : Historický ústav
Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Log in