cart
0
Publications categories

Foto produktu

Marie Červinková-Riegrová: Zápisky I (1880–1884)

Milan Vojáček – Helena Kokešová – Martina Maříková – Marie Ryantová – Jana Svobodová – Lucie Swierczeková – Zdeněk Vácha – Luboš Velek
Availability: Not for sale

Edice deníkových zápisků české spisovatelky a libretistky Marie Červinkové-Riegrové (1854–1895), dcery českého politika Františka Ladislava Riegra. První svazek zamýšlené čtyřsvazkové řady, jež bude obsahovat zápisky z let (1880–1891).

Srov. Marie Červinková-Riegrová: Zápisky II (1885–1886)

Author:

Milan Vojáček – Helena Kokešová – Martina Maříková – Marie Ryantová – Jana Svobodová – Lucie Swierczeková – Zdeněk Vácha – Luboš Velek

ISBN:

978-80-86712-55-0 (NA), 978-80-87271-07-0 (Scriptorium)

Number of pages:

711

Year of publication:

2009

Log in

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #