cart
0
Publications categories

Foto produktu

Bohumil Němec: Vzpomínky

Václav Podaný – Jan Janko (eds.)
Availability: Not for sale

Práce z Archivu Akademie věd, řada B, sv. 16

Svazek je uveden třemi průvodními studiemi: Václav Podaný: Život, písemná pozůstalost a vzpomínky Bohumila Němce; Stanley B. Winters: Vzpomínky Bohumila Němce na českou vědu a kulturu; Jan Janko: Vědecké dílo Bohumila Němce. Následuje výběr ze 30 Němcových sešitů vzpomínek, úvah, esejů a medailonů, psaných převážně v letech 1950 a 1951, je členěn do pěti tematicky vyhraněných celků: (1) Vzpomínky na rodinu, školní léta a dobu osobního dozrávání; (2) Studium, vědecký vývoj, odborné aktivity; (3) Mezinárodní vědecká spolupráce a poznatky z cest; (4) V zamyšlení nad vědou a jejími tvůrci; (5) Politická a veřejná činnost. Připojeny jsou odkazy k archivním pramenům, rejstřík a obrazová příloha. Své zápisky, kde se o něm a o jeho práci lze dočíst mnohé, byť ovšem ne vše, B. Němec koncipoval v době, která precizním pamětem nepřála. Komunistický tlak, v 50. létech nejdůraznější, způsobil, že ožehavá politická místa posouval do pozadí a věnoval se spíše svým cestám, setkáním se zahraničními kolegy a komentářům o vývoji věd. Přesto jeho vzpomínání je barvitým záznamem dlouhého a přes všechny peripetie úspěšného života vědce.

Author:

Václav Podaný – Jan Janko (eds.)

ISBN:

80-86404-04-8

Number of pages:

644

Year of publication:

2002

Log in