cart
0
Publications categories

Československo a Svatý stolec

Ediční řada je věnována vzájemným vztahům mezi Československem a Svatým stolcem v prvním desetiletí existence meziválečného Československa a je výsledkem několikaletého výzkumu v českých i vatikánských archivech. Dokumenty jsou publikovány v jazyce originálu a doplněny anotacemi, vysvětlivkami a dalším edičním aparátem.


Seznam vydaných svazků:

  • Československo a Svatý stolec. Od nepřátelství ke spolupráci (1918–1928). I. Úvodní studie
  • Československo a Svatý stolec. II/1. Kongregace pro mimořádné církevní záležitosti (1919–1925). Výběrová edice dokumentů
  • Československo a Svatý stolec. II/2.1. Krize s Římem – fenomén státní tradice? Československá problematika let 1919–1928 v materiálech Kongregace pro mimořádné církevní záležitosti
  • Československo a Svatý stolec. II/2.2. Kongregace pro mimořádné církevní záležitosti (1926–1927). Edice dokumentů
  • Československo a Svatý stolec. II/3. Kongregace pro mimořádné církevní záležitosti, 1929–1931. Edice dokumentů
  • Československo a Svatý stolec. III. Diplomatická korespondence a další dokumenty (1917–1928). Výběrová edice
  • Československo a Svatý stolec. IV. Diplomatická korespondence a další dokumenty, 1928–1934. Výběrová edice
  • Československo a Svatý stolec. V. Éra nuncia Pietra Ciriaciho

Log in

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #