cart
0
Úvodní fotka tématu
Téma

Kodikologie (studium rukopisů)

Kodikologie je pomocná věda historická, která se zabývá studiem rukopisných knih neúřední povahy, tzv. kodexů, v širokém časovém rozmezí od středověku až do konce raného novověku. Jejím úkolem je všestranný rozbor rukopisných knih s přihlédnutím k jejich vzniku a funkci i dalšímu často proměnlivému působení a uplatnění. Úzce spolupracuje s ostatními příbuznými disciplínami, zejména paleografií, diplomatikou či dějinami výtvarného umění a literární historií. Jedním z cílů kodikologie a podmínkou pro její další rozvoj je zpřístupňování rukopisných sbírek pomocí katalogů, které dnes probíhá stále častěji formou specializovaných elektronických databází umožňujících využívat metod digital humanities. Kodikologové zkoumají také dílčí témata, např. specifické skupiny rukopisů (iluminované, heraldické či hudební rukopisy) nebo dějiny rukopisných fondů.

Související obsah

Publikace

Ediční řady

Další publikace k tématu

Projekty

Témata

Týmy

Lidé

member__photo
Oddělení pro soupis a studium rukopisů
member__photo
Oddělení pro soupis a studium rukopisů

Ostatní