cart
0
Member photo

Mgr. Ondřej Vodička, Ph.D.

E-mail: vodicka@mua.cas.cz

Telefon: +420 286 010 567

Místnost: B 211

Specializace

 • T. G. Masaryk
 • Dějiny vědeckých institucí v Československu po roce 1952

Vzdělání:

 • 2011–2016: Ph.D., Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno
 • 2008–2011: Mgr., Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno
 • 2005–2008: Bc., Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno

Badatelské zaměření:

církevní dějiny 14.–15. století, každodennost za husitských válek, katoličtí exulanti z husitských Čech a jejich rukopisná produkce, německojazyčné rukopisné příručky 15.–16. století

Výzkumné projekty od r. 2010:

 • Řešitel: Strategie AV21 2020, program Formy a funkce komunikace, projekt Vydání edice a překladu tzv. kodexu Wallerstein
 • Řešitel: Katolická emigrační vlna z Čech a Moravy za husitských válek, GA ČR, 2017–2019
 • Účast na projektu Knihověda.czPortál k dějinám české knižní literatury do roku 1800, MK NAKI II, 2016–2020

Zahraniční pobyty a stáže od roku 2010

 • 2/2014 – 6/2014: stipendista DAAD, Julius-Maximilians-Universität Würzburg, SRN

 

Publikační činnost:

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti v MÚA AV ČR)

 

Publikační činnost od roku 2010:

Odborné knihy

 • Vodička, Ondřej. Exil českého a moravského duchovenstva za husitských válek. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2019. (Středověk: 5). ISBN 978-80-7422-703-5.

Kapitoly v odborných knihách

 • Vodička, Ondřej. „Und ap es geschege, das es wieder gut zu behem wurde“. Katoličtí exulanti z husitských měst. In: Nodl, M., ed. Středověké město: politické proměny a sociální inovace. Praha: Filosofia, 2019, s. 13–38. Colloquia mediaevalia Pragensia, 20. ISBN 978-80-7007-598-2.
 • Vodička, Ondřej. Tzv. Döbringerův Fechtbuch (GNM, Hs. 3227a). Nejstarší pokus o kompilaci šermířské příručky. In: Heilandová, L., Pavelková, J., eds. Knížky naučení všelikého. Brno: Moravská zemská knihovna, 2019, s. 37–48. ISBN 978-80-7051-279-1.
 • Vodička, Ondřej. „Co Čech, to kacíř.“ Obraz Čechů v kronikách německých měst v době husitské, in: Bažant, V., Soukupová, V., eds. Kacíři, barbaři, nepřátelé: odlišnost a stereotypy v pozdním středověku, Praha: Filosofia, 2016, s. 135–156. ISBN 978-80-7007-456-5.

Studie v impaktovaných časopisech

 • Vodička, Ondřej. Origin of the oldest German fencing manual compilation (GNM Hs. 3227a). Waffen- und Kostümkunde. Zeitschrift für Waffen- und Kleidungsgeschichte. 2019, roč. 61 (1), s. 87–108. ISSN 0042-9945.

Studie v recenzovaných časopisech

 • Vodička, Ondřej. Sedlečtí cisterciáci v exilu za husitských válek. Středočeský sborník historický. 2020, roč. 45/2019 (1/2), s. 13–33. ISSN 0585-4172.
 • Vodička, Ondřej. Výpovědi německých pozdně středověkých šermířských příruček o kultuře civilních duelů. Husitský Tábor. 2019, roč. 23–24, s. 96–123. ISSN 0231-6080.
 • Vodička, Ondřej. Administrace dezintegrované pražské diecéze za husitských válek. Mediaevalia Historica Bohemica. 2017, roč. 20 (2), s. 153–187. ISSN 0862-979X.
 • Vodička, Ondřej. Výběrová bibliografie kodikologické literatury 36. Studie o rukopisech. 2017, roč. 47, s. 336–406. ISSN 0585-5691.
 • Vodička, Ondřej. Cisterciáci z Nepomuku v exilu za husitských válek (1419–1436). Studia Mediaevalia Bohemica. 2014, roč. 6 (2), s. 255–274. ISSN 1804-0977.

Studie v nerecenzovaných časopisech a sbornících

 • Vodička, Ondřej. Mikuláš Zajíc z Házmburka na Kosti a kostelecká katolická enkláva v době husitské. Z Českého ráje a Podkrkonoší: vlastivědná ročenka. 2013, sv. 26, s. 221–226.
 • Vodička, Ondřej. Hrad Bezděz jako katolické centrum za husitských válek. Rekonstrukce bezdězské katolické enklávy a církevních poměrů v souvisejících lokalitách mezi léty 1419–1436. Bezděz. 2013, roč. 22, s. 5–35. ISSN 1211-9172.
 • Vodička, Ondřej. Jan Chudoba z Vartenberka na Ralsku. Pokus o portrét severočeského pána husitské doby. Bezděz. 2011, roč. 20, s. 11–36.