Badatelna

 

Knihovna

 

Právě vyšlo

Korespondence T. G. Masaryk – Velká Británie. Svazek I. (1881-1915)

HÁJKOVÁ, Dagmar, HERC, Svatopluk a Jitka, JINDŘIŠKOVÁ. Korespondence: TGM - Velká Británie. T. G. Masaryk - Velká Británie.Svazek I. (1881-1915). Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2020. ISBN 978-80-88304-50-0

Bohumil Němec : Vzpomínky

JANKO, Jan, PODANÝ, Václavl, BARVÍKOVÁ, Hana a Boris MOSKOVIĆ. Bohumil Němec : Vzpomínky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2021, 548 s., Ego.ISBN 978-80-7422-750-9

Z katedry dějin východní Evropy na pražskou radnici. Josef Pfitzner 1901–1945

BRANDES, Detlef a MÍŠKOVÁ, Alena. Z katedry dějin východní Evropy na pražskou radnici. Josef Pfitzner 1901-1945.. Praha: Academia, 2021. 375 stran. Edice 1938-1953; 30. ISBN 978-80-200-3171-6 (Academia), 978-80-88304-37-1 (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.)

Čertova zeď. Život a smrt Heinze Ruthy

CORNWALL, Mark. Čertova zeď. Život a smrt Heinze Ruthy. Praha : Academia, 2020. České moderní dějiny. ISBN 978-80-200-3205-8 (Academia), 978-80-88304-45-6 (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.)

Korespondence Ervína Špindlera s manželkou Marií

JONÁKOVÁ, Anna. Korespondence Ervína Špindlera s manželkou Marií. Praha: NLN, 2021.301 stran. Egot, 25. ISBN 978-80-7422-766-0 (NLN), 978-80-88304-39-5  (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.)

Zastřené počátky sociálního státu. Nacionalismus a sociální politika v Protektorátu Čechy a Morava

ŠUSTROVÁ, Radka. Zastřené počátky sociálního státu. Nacionalismus a sociální politika v Protektorátu Čechy a Morava. Praha: Argo, 2020. 530 stran. Každodenní život, 76. ISBN 978-80-257-3280-9 (Argo), 978-80-88304-35-7 (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.)

Čas změny. Moravský a slezský venkov od zrušení poddanství po Velkou válku

CIBULKA, Pavel — KLADIWA, Pavel — POKLUDOVÁ, Andrea — POPELKA, Petr — ŘEPA, Milan. Čas změny. Moravský a slezský venkov od zrušení poddanství po Velkou válku  Praha - Ostrava: Masarykův ústav a Archiv AV ČR,v.v.i., Ostravská univerzita a Historický ústav AV ČR, v.v.i. 2021. ISBN 978-80--88304-47-0 (Masarykův ústav a Archiv AV ČR), 978-80-7599-225-3 (Ostravská univerzita), 978-80-7286-369-3 (Historický ústav AV ČR)

Střed | Centre, 2020/1

Deviance and Society. Perspectives on Crime in Central Europe 1800–1968

Mezi Čechy a Němci, mezi vědou a životem. K poctě historičky Aleny Míškové

NOVÁKOVÁ,Tamara, Markéta DEVÁTÁ, Antonín KOSTLÁN (eds.). Mezi Čechy a Němci, mezi vědou a životem. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR a Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta 2020. Ad honorem eruditorum, 7. ISBN 978-80-88304-30-2 (MÚA AV ČR), 978-80-7603-207-1 (UK, PedF)

 

Adresa

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

Gabčíkova 2362/10
Praha 8
182 00

 

tel: +420 286 010 110
e-mail: mua@mua.cas.cz
ID datové schránky: cgsns2j 
IČO: 67985921 (neplátce DPH)

DIČ: CZ67985921 (osoba identifikovaná k DPH)
číslo účtu: 7654270028 / 5500

 

Informace o podatelně