Badatelna

 

Knihovna

 

Právě vyšlo

Střed | Centre, 2018/2

Šedá zóna demokracie. Středoevropské volby mezi legalitou a legitimitou | The Gray Zone of Democracy. Central European Elections Between Legality and Legitimacy

Korespondence T. G. Masaryk — Josef Svatopluk Machar. Svazek II. (1896)

KOKEŠOVÁ, Helena a Irena KRAITLOVÁ. Korespondence: TGM - JSM. T. G. Masaryk - Josef Svatopluk Machar. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2019. ISBN 978-80-88304-02-9.

Uprchlíci a azylanti v zemi sousedů. Československo a Německo v letech 1933 až 1989
Bohemia Docta. The Historical Roots of Science and Scholarship in the Czech Lands

MÍŠKOVÁ, Alena, Martin FRANC a Antonín KOSTLÁN. Bohemia docta: the historical roots of science and scholarship in the Czech lands. Přeložil Melvyn CLARKE, přeložil Hana JIRKALOVÁ. Praha: Academia, 2018. Historie. ISBN 978-80-200-2639-2.

„Přispět může každý.“ Národní fond Masarykův a oslavy 70. narozenin prezidenta T. G. Masaryka

HÁLEK, Jan. "Přispět může každý": národní fond Masarykův a oslavy 70. narozenin prezidenta T. G. Masaryka. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2018. ISBN 978-80-87782-97-2.

Práce z dějin Akademie věd, 2018/2

Autoři příspěvků: Barbora Buzássyová, Kamila Mádrová, Adéla Jůnová Macková

Programy Masarykových politických stran. Česká strana lidová a Česká strana pokroková. Texty z let 1900–1912

MALÍNSKÁ, Jana. Programy Masarykových politických stran: Česká strana lidová a Česká strana pokroková. Praha: Ústav T.G. Masaryka, 2019. Spisy T. G. Masaryka. ISBN 978-80-86142-60-9.

„Račte to podepsat libovolnou šifrou.“ Prezident Masaryk jako anonymní publicista (1918–1935)

VAŠEK, Richard. "Račte to podepsat libovolnou šifrou": prezident Masaryk jako anonymní publicista (1918-1935). Praha: Academia, 2018. České moderní dějiny. ISBN 978-80-200-2943-0.

Papežství a fenomén ultramontanismu v českých zemích

FASORA, Lukáš, Miroslav KUNŠTÁT a Tomáš W. PAVLÍČEK. Papežství a fenomén ultramontanismu v českých zemích. Praha: Academia, 2018. České moderní dějiny. ISBN 978-80-200-2969-0.

Zdeněk Nejedlý. Známý- neznámý? Svědectví fotografií

KÁBOVÁ, Hana a Petra TOMSOVÁ. Zdeněk Nejedlý známý - neznámý?: svědectví fotografií. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2018. ISBN 978-80-87782-86-6.

S projevem nejhlubší úcty. Dopisy, zprávy a depeše Huberta Ripky Edvardu Benešovi (1922–1948)

ŠŤOVÍČEK, Ivan, HUBENÝ, Davin (eds.). S projevem nejhlubší úcty. Dopisy, zprávy a depeše Huberta Ripky Edvardu Benešovi (1922–1948). Praha: Národní archiv; Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2018. ISBN 978-80-7469-079-2 (NA), 978-80-87782-78-1 (MÚA).

 

Adresa

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

Gabčíkova 2362/10
Praha 8
182 00

 

tel: +420 286 010 110
e-mail: mua@mua.cas.cz
ID datové schránky: cgsns2j 
IČ: 67985921
číslo účtu: 69 527 011 / 0710

 

Copyright © 2015. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.