Badatelna

 

Knihovna

 

Právě vyšlo

Republika československá 1918–1939

Hájková, Dagmar a Horák, Pavel. Republika československá: 1918-1939. Vydání první. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2018. 1020 stran. ISBN 978-80-7422-643-4.

Práce z dějin Akademie věd, 2018/1

Autoři příspěvků: Doubravka Olšáková, Miroslav Kunštát, Milada Homolková, Andrea Svobodová, Hana Navrátilová, Petra Tomsová, Jindřich Schwippel

Jakž lidé hodnověrní zprávu činí. Formy písemné komunikace v raném novověku

HRADILOVÁ, Marta a Marie TOŠNEROVÁ. Jakž lidé hodnověrní zprávu činí: formy písemné komunikace v raném novověku. Praha: Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, 2018. ISBN 978-80-87782-83-5.

Únor 1948 očima poražených. Záznam diskusí exilových politiků z let 1949-1950

HORÁK, Pavel a Vilém PREČAN. Únor 1948 očima poražených: záznam diskuzí exilových politiků z let 1949-1950. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018. ISBN 978-80-7422-623-6.

Zdeněk Nejedlý. Známý- neznámý? Svědectví fotografií

KÁBOVÁ, Hana a Petra TOMSOVÁ. Zdeněk Nejedlý známý - neznámý?: svědectví fotografií. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2018. ISBN 978-80-87782-86-6.

Věda pod Rokoskou. Dějiny Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR a jeho předchůdců

DVOŘÁČKOVÁ, Věra, Vlasta MÁDLOVÁ a Jiří ŠOUKAL. Věda pod Rokoskou: dějiny Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR a jeho předchůdců. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2018. ISBN 978-80-87782-88-0.

Geteilte Berge. Eine Konfliktgeschichte der Naturnutzung in der Tatra
Cesty z apokalypsy. Fyzické násilí v pádu a obnově střední Evropy 1914–1922

Konrád, Ota a Kučera, Rudolf. Cesta z apokalypsy: fyzické násilí v pádu a obnově střední Evropy 1914-1922. První vydání. Praha: Academia, 2018. 364 stran. České moderní dějiny; 5. ISBN 978-80-87782-82-8.

 

Ve službách Maffie? Český domácí protirakouský odboj (1914–1918) v zrcadle ego-dokumentů

Hálek, Jan, ed. a Mosković, Boris, ed. Ve službách Maffie?: český domácí protirakouský odboj (1914-1918) v zrcadle ego-dokumentů. První vydání. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., 2018. 220 stran. EGO (Paměti, Deníky, Korespondence); svazek 17. ISBN 978-80-7422-636-6.

Science overcoming borders

Dvořáčková, Věra, ed. a Franc, Martin, ed. Science overcoming borders. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2018. 275 stran. ISBN 978-80-87782-87-3.

Studie o rukopisech XLVII (2017)

Autoři příspěvků: Viktor Kubík, Milada Svobodová, Kamil Boldan, Marie Tošnerová, Miroslava Květová, Tomáš Pražák, Jindřich Marek, Hana Kábová, Naďa Fiedlerová

Paměť – expozice – ukládání. Muzealizace dějin v česko-německo-slovenském kontextu

KOVÁČ, Dušan, Miloš ŘEZNÍK a Martin SCHULZE WESSEL. Paměť - expozice - ukádání: muzealizace dějin v česko-německo-slovenském kontextu. Praha: Česko-německá komise historiků, 2017. Nová řada (publikace Česko-německé komise historiků). ISBN 978-80-87782-73-6.

Pražské povstání 1945. Svědectví protagonistů

dotisk vydání z roku 2015

Čtení o T. G. Masarykovi. Literatura – člověk – svět (1910–1938)

Čtení o T. G. Masarykovi. Literatura – člověk – svět (1910–1938), Lucie Merhautová – Luboš Merhaut (eds.), Praha: Institut pro studium literatury – Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., 2017, 366 s.

Střed | Centre, 2017/2

Pohled zvenčí. České národní hnutí 19. století v mezinárodní reflexi | Looking in from the Outside. The Czech 19th Century National Movement in International Thought

Jan Krčmář: Paměti. Díl I. (do roku 1918)

VELEK, Luboš, Alice VELKOVÁ a Martin KLEČACKÝ. Jan Krčmář: paměti. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2017. ISBN 978-80-7415-146-0.

Bedřich Štěpánek. Nepohodlný muž československé diplomacie

Hálek, Jan. Bedřich Štěpánek. Nepohodlný muž československé diplomacie. Praha: Vyšehrad, 2017. 312 stran. Velké postavy českých dějin, 24. ISBN 978-80-7429-800-4

Vlastimil Klíma: Druhý odboj (1939–1945). Svědectví a úvahy

Robert KVAČEK a Josef TOMEŠ. Vlastimil Klíma: Druhý odboj (1939-1945): Svědectví a úvahy. Praha: Masarykův ústav a Archiv, 2017. Ego: paměti, deníky, korespondence. ISBN 978-80-7422-494-2.

Německá vysoká škola technická v Praze (1938–1945). Struktura, správa, lidé

JOSEFOVIČOVÁ, Milena. Německá vysoká škola technická v Praze (1938-1945): struktura, správa, lidé. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3505-7.

Cyril Horáček: Vzpomínky z mého života

Svatopluk HERC. Cyril Horáček: Vzpomínky z mého života. Praha: Masarykův ústav a Archiv; Nakladatelství Lidové noviny, 2017. Ego: paměti, deníky, korespondence. ISBN 978-80-7422-577-2.

Korespondence T. G. Masaryk – Josef Svatopluk Machar. Svazek I. (1893–1895)

Helena KOKEŠOVÁ, Petr KOTYK, Irena KRAITLOVÁ. Korespondence T. G. Masaryk – Josef Svatopluk Machar. Svazek I (1893–1895). Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2017. 453 s. Korespondence TGM. ISBN 978-80-87782-68-2.

Válka a revoluce, III. Články, memoranda, přednášky, rozhovory, 1918

MASARYK, Tomáš Garrigue, Karel PICHLÍK a Vojtěch KESSLER. Válka a revoluce. Praha: Ústav T.G. Masaryka, 2017. Spisy T. G. Masaryka. ISBN 978-80-86142-58-6.

Naše doba. Texty z let 1892–1894

T. G. Masaryk, Naše doba. Texty z let 1892–1894. Spisy T. G. Masaryka, sv. 22. Ed. Jiří Flaišman. Praha: Ústav T. G. Masaryka; Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2017, 506 s.

Český ministr ve Vídni. Ve službách císaře, národa a politické strany

KLEČACKÝ, Martin. Český ministr ve Vídni. Ve službách císaře, národa a politické strany. Praha: Academia, 2017, 303 s. České moderní dějiny, 3. ISBN 978-80-200-2793-1.

Krize, válka a nový začátek. Československo a Rakousko v období 1933-1948

KUNŠTÁT, Miroslav, Jaroslav ŠEBEK a Hildegard SCHMOLLER. Krize, válka a nový začátek: Československo a Rakousko v letech 1933-1948. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2017. Publikace Stálé konference českých a rakouských historiků ke společnému kulturnímu dědictví. ISBN 978-80-87782-80-4.

 

Iluminované rukopisy v archivech na území Čech

BRODSKÝ, Pavel a Martina ŠUMOVÁ. Iluminované rukopisy v archivech na území Čech. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2017, 383 s. Studie o rukopisech. Monographia, 21. ISBN 978-80-87782-79-8.

 

Scriptores. Písemná kultura a její tvůrci v pozdně středověkých Čechách 1300-1350

Marta HRADILOVÁ – Hana PÁTKOVÁ. Scriptores. Písemná kultura a její tvůrci v pozdně středověkých Čechách 1300–1350. Praha: Scriptorium, 2017, 232 s. ISBN 978-80-88013-54-9.

Koresdpondencja Adama Vetulaniego z Miroslavem Boháčkiem / Korespondence Adama Vetulaniho s Miroslavem Boháčkem

Dziurzyńska, Ewa, ed. a Šumová, Martina, ed. Korespondencja Adama Vetulaniego z Miroslavem Boháčkiem. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2017. 230 stran, [20] stran obrazových příloh. ISBN 978-83-7676-103-9.

 

Adresa

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

Gabčíkova 2362/10
Praha 8
182 00

 

tel: +420 286 010 110
e-mail: mua@mua.cas.cz
ID datové schránky: cgsns2j 
IČ: 67985921
číslo účtu: 69 527 011 / 0710

 

Copyright © 2015. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.