Badatelna

 

Knihovna

 

Právě vyšlo

Čertova zeď. Život a smrt Heinze Ruthy

CORNWALL, Mark. Čertova zeď. Život a smrt Heinze Ruthy. Praha : Academia, 2020. České moderní dějiny. ISBN 978-80-200-3205-8 (Academia), 978-80-88304-45-6 (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.)

Iluminované rukopisné zlomky z oblasti latinské kultury ve Sbírce grafiky a kresby Národní galerie v Praze

BRODSKÝ, Pavel a ŠUMOVÁ, Martina. Iluminované rukopisné zlomky z oblasti latinské kultury ve Sbírce grafiky a kresby Národní galerie v Praze. První vydání. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. a Národní galerie v Praze, 2020.200 stran. Studie o rukopisech - Monographia. Svazek XXV. ISBN 978-80-88304-53-1 (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.), 978-80-7035-771-2 (Národní galerie v Praze)

Střed | Centre, 2020/2

Experti a moc. Technokracie mezi politikou a podnikáním 1918-1989 | Experts and Power. Technocracy between Politics and Business 1918-1989

Volby v Praze, Z dějin pražské volební kultury (1848-1945)

JEMELKA, Martin (ed.). Volby v Praze. Z dějin pražské volební kultury (1848-1945). Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2020. Ediční řada Centra středoevropských studií, 4. ISBN 978-80-88304-41-8 (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.), 978-80-7422-790-5 (NLN), 978-80-87125-98-4 (CEVRO Institut)

Korespondence T. G. Masaryk – Velká Británie. Svazek I. (1881-1915)

HÁJKOVÁ, Dagmar, HERC, Svatopluk a Jitka, JINDŘIŠKOVÁ. Korespondence: TGM - Velká Británie. T. G. Masaryk - Velká Británie.Svazek I. (1881-1915). Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2020. ISBN 978-80-88304-50-0

František Hoffmann: Vzpomínky na Litomyšl, Jihlavu a Prahu

DVOŘÁK, Petr. František Hoffmann : Vzpomínky na Litomyšl, Jihlavu a Prahu. Praha: NLN, 2021.318 stran. Ego, 26. ISBN 978-80-7422-783-7 (NLN), 978-80-88304-51-7 (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.), 978-80,88145-44-8 (MZA)

Čas změny. Moravský a slezský venkov od zrušení poddanství po Velkou válku

CIBULKA, Pavel — KLADIWA, Pavel — POKLUDOVÁ, Andrea — POPELKA, Petr — ŘEPA, Milan. Čas změny. Moravský a slezský venkov od zrušení poddanství po Velkou válku  Praha - Ostrava: Masarykův ústav a Archiv AV ČR,v.v.i., Ostravská univerzita a Historický ústav AV ČR, v.v.i. 2021. ISBN 978-80--88304-47-0 (Masarykův ústav a Archiv AV ČR), 978-80-7599-225-3 (Ostravská univerzita), 978-80-7286-369-3 (Historický ústav AV ČR)

Z katedry dějin východní Evropy na pražskou radnici. Josef Pfitzner 1901–1945

BRANDES, Detlef a MÍŠKOVÁ, Alena. Z katedry dějin východní Evropy na pražskou radnici. Josef Pfitzner 1901-1945.. Praha: Academia, 2021. 375 stran. Edice 1938-1953; 30. ISBN 978-80-200-3171-6 (Academia), 978-80-88304-37-1 (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.)

Korespondence Ervína Špindlera s manželkou Marií

JONÁKOVÁ, Anna. Korespondence Ervína Špindlera s manželkou Marií. Praha: NLN, 2021.301 stran. Egot, 25. ISBN 978-80-7422-766-0 (NLN), 978-80-88304-39-5  (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.)

Zastřené počátky sociálního státu. Nacionalismus a sociální politika v Protektorátu Čechy a Morava

ŠUSTROVÁ, Radka. Zastřené počátky sociálního státu. Nacionalismus a sociální politika v Protektorátu Čechy a Morava. Praha: Argo, 2020. 530 stran. Každodenní život, 76. ISBN 978-80-257-3280-9 (Argo), 978-80-88304-35-7 (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.)

Bohumil Němec : Vzpomínky

JANKO, Jan, PODANÝ, Václavl, BARVÍKOVÁ, Hana a Boris MOSKOVIĆ. Bohumil Němec : Vzpomínky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2021, 548 s., Ego.ISBN 978-80-7422-750-9

 

Adresa

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

Gabčíkova 2362/10
Praha 8
182 00

 

tel: +420 286 010 110
e-mail: mua@mua.cas.cz
ID datové schránky: cgsns2j 
IČO: 67985921 (neplátce DPH)

DIČ: CZ67985921 (osoba identifikovaná k DPH)
číslo účtu: 7654270028 / 5500

 

Informace o podatelně