Badatelna

 

Knihovna

 

Právě vyšlo

Československo a Svatý stolec II/2.1. Krize s Římem – fenomén státní tradice? Československá problematika let 1919–1928 v materiálech Kongregace pro mimořádné církevní záležitosti

HELAN, Pavel. Československo a Svatý stolec II/2.1. Krize s Římem – fenomén státní tradice? Československá problematika let 1919–1928 v materiálech Kongregace pro mimořádné církevní záležitosti. Praha: Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, 2022. ISBN 978-80-88304-70-8.

Josef Dürich. Zapomenutý vítěz

DOUBEK, Vratislav a Miroslava KVĚTOVÁ (eds.). Josef Dürich. Zapomenutý vítěz. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR v.v.i. ve spolupráci s Muzeem Mladoboleslavska  ISBN 978-80-88304-71-5  (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.)

Studie o rukopisech, LI (2021), 2

Nové číslo Studií o rukopisech (LI, 2021/2) přináší dva rozsáhlé příspěvky; první z nich se zabývá památníkem pobělohorského exulanta Jana Maconia. Na základě rozboru jednotlivých zápisů mapuje autorka Maconiovy kontakty v době jeho pobytu v Basileji. Mezi zapsanými osobnostmi převažovaly postavy spjaté s basilejskou universitou, zejména významní teologové a reformovaní duchovní. Druhý příspěvek navazuje na soupis rukopisů Práv městských Království českého Pavla Kristiána z Koldína, který publikoval ve Studiích o rukopisech v roce 1979 František Hoffmann, a přináší doplňky k tomuto soupisu. Nově popisuje 58 rukopisných opisů a šest tisků s rukopisnými přípisky.  Nedílnou součástí svazku jsou recenze nové kodikologické literatury.

Alice Masaryková: Dětství a mládí. Vzpomínky a myšlenky

HÁJKOVÁ, Dagmar a Helena KOKEŠOVÁ (eds.). Alice Masaryková: Dětství a mládí. Vzpomínky a myšlenky​​. (Ego. Paměti, deníky, korespondence. 31). Praha : NLN, s.r.o., 2022  ISBN 978-80-7422-868-1 (NLN, s. r. o.), 978-80-88304-85-2 (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.), 978-80-86142-67-8 (Ústav T. G. Masaryka, o. p. s.)

Blahodárná monarchie. Vláda, podnikatelé a sociální politika 1867-1914

NEBŘENSKÝ, Zdeněk, GECKO Tomáš a Svatopluk HERC Blahodárná monarchie. Vláda, podnikatelé a sociální politika 1867-1914. Praha: NLN s.r.o. a Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2022. ISBN 978-.80-7422-866-7 (NLN), 978-80-88304-79-1 (MÚA)

Soupis rukopisů kláštera bosých karmelitek v Praze

Stanislav Petr (ed.), Soupis rukopisů kláštera bosých karmelitek v Praze.​ Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. 2022. Studie o rukopisech - Monographia. Svazek XXVI.  ISBN : 978-80-88304-74-6

Korespondence T. G. Masaryk – zahraniční Němci (1877–1918)

MALÍNSKÁ, Jana, DOUBEK, Vratislav, GLEIXNER, Johannes a Jan, KAHUDA. Korespondence T. G. Masaryk – zahraniční Němci (1877–1918). Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2022. ISBN 978-80-88304 -67-8

Korespondence T. G. Masaryk – Velká Británie. Svazek II. (1916)

HÁJKOVÁ, Dagmar a Jitka, JINDŘIŠKOVÁ. Korespondence: TGM - Velká Británie. T. G. Masaryk - Velká Británie.Svazek II. (1916). Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2022. ISBN 978-80-88304-68-5

Ivo Ducháček: Deníky 1939-1945

HORÁK, Pavel a Richard VAŠEK (eds.). Ivo Ducháček: Deníky 1939-1945​. (Ego. Paměti, deníky, korespondence, 30). Praha : NLN, s.r.o., 2022  ISBN 978-80-7422-848-3 (NLN, s. r. o.), 978-80-88304-78-4 (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.)

T. G. Masaryk mezi literaturou a politikou. Texty z let 1895–1897

FLAIŠMAN, Jiří .T. G. Masaryk mezi literaturou a politikou. Texty z let 1895–1897Praha: Ústav T.G. Masaryka a Masarykův ústav a Archiv AV ČR. 2022. Spisy T. G. Masaryka 23. ISBN 978-80-86142-66-1  (Ústav T. G. Masaryka o.p.s.), 978-80-88304-69-2  (Masarykův ústav a Archiv AV ČR v.v.i.)

Paths out of the Apocalypse. Physical Violence in the Fall and Renewal of Central Europe, 1914–1922

KONRÁD, Ota, KUČERA, Rudolf, Paths out of the Apocalypse. Physical Violence in the Fall and Renewal of Central Europe, 1914–1922. Oxford: Oxford University Press; Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2022, ISBN 978-0-19-289678-0 (OUP), 978-80-88304-72-2 (MÚA)

 

Adresa

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

Gabčíkova 2362/10
Praha 8
182 00

 

tel: +420 286 010 110
e-mail: mua@mua.cas.cz
ID datové schránky: cgsns2j 

IČO: 67985921
DIČ: CZ67985921
číslo účtu: 7654270028 / 5500
IBAN: CZ48 5500 0000 0076 5427 0028
BIC/SWIFT: RZBCCZPP

 

Informace o podatelně