Badatelna

 

Knihovna

 

Právě vyšlo

Nedostatek odvahy ke smíru. Edice dokumentů k pokusům o česko-německé vyrovnání 1912–1915

DRAŠAROVÁ, Eva, KLEČACKÝ, Martin, KLEMENT, Martin  a Luboš VELEK (eds.). Nedostatek odvahy ke smíru. Edice dokumentů k pokusům o česko-německé vyrovnání 1912–1915​. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR v.v.i. a Národní archiv, 2021, ISBN 978-80-88304-60-9  (Masarykův ústav a Archiv AV ČR), 978-80-7469-109-6  (Národní archiv)

Korespondence Aloise Musila II. Alois Musil a rodná hrouda v korespondenci s Edvardem Reichem

JŮNOVÁ MACKOVÁ, Adéla, ŽĎÁRSKÝ, Pavel a Iveta CICHROVÁ. Korespondence Aloise Musila II. Alois Musil a rodná hrouda v korespondenci s Edvardem Reichem​. Praha: Nakladatelství Lidové noviny a Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. 2021, ISBN 978-80-7422-797-4 (NLN), 978-80-88304-56-2 (Masarykův ústav a Archiv AV ČR)

Poslušný vládce okresu. Okresní hejtman a proměny státní moci v Čechách v letech 1868-1938

KLEČACKÝ, Martin. Poslušný vládce okresu. Okresní hejtman a proměny státní moci v Čechách v letech 1868-1938​. Praha: Nakladatelství Lidové noviny a Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. 2021, ISBN 978-80-7422-797-4  (NLN),978-80-88304-56-2  (Masarykův ústav a Archiv AV ČR)

Vše pro mandát? Podvody, korupce a násilí při parlamentních volbách ve střední Evropě v 19. a 20. století

FABINI, Pavel a Tomáš, ZOUZAL. Vše pro mandát? Podvody, korupce a násilí při parlamentních volbách ve střední Evropě v 19. a 20. století. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2021. ISBN 978-80-88304-49-4

Iluminované rukopisné zlomky z oblasti latinské kultury ve Sbírce grafiky a kresby Národní galerie v Praze

BRODSKÝ, Pavel a ŠUMOVÁ, Martina. Iluminované rukopisné zlomky z oblasti latinské kultury ve Sbírce grafiky a kresby Národní galerie v Praze. První vydání. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. a Národní galerie v Praze, 2020.200 stran. Studie o rukopisech - Monographia. Svazek XXV. ISBN 978-80-88304-53-1 (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.), 978-80-7035-771-2 (Národní galerie v Praze)

Státní moc, politická správa a každodennost. Prosazování řízeného hospodářství v politickém okrese Kladno v Protektorátu Čechy a Morava 1939-1945

VONDRÁČEK, Jan. Státní moc, politická správa a každodennost. Prosazování řízeného hospodářství v politickém okrese Kladno v Protektorátu Čechy a Morava 1939-1945. Praha : Academia, 2021. České moderní dějiny.  ISBN 978-80-200-3234-8 (Academia),978-80-88304-54-8 (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.)

Střed | Centre, 2020/2

Experti a moc. Technokracie mezi politikou a podnikáním 1918-1989 | Experts and Power. Technocracy between Politics and Business 1918-1989

Čas změny. Moravský a slezský venkov od zrušení poddanství po Velkou válku

CIBULKA, Pavel — KLADIWA, Pavel — POKLUDOVÁ, Andrea — POPELKA, Petr — ŘEPA, Milan. Čas změny. Moravský a slezský venkov od zrušení poddanství po Velkou válku  Praha - Ostrava: Masarykův ústav a Archiv AV ČR,v.v.i., Ostravská univerzita a Historický ústav AV ČR, v.v.i. 2021. ISBN 978-80--88304-47-0 (Masarykův ústav a Archiv AV ČR), 978-80-7599-225-3 (Ostravská univerzita), 978-80-7286-369-3 (Historický ústav AV ČR)

Korespondence Ervína Špindlera s manželkou Marií

JONÁKOVÁ, Anna. Korespondence Ervína Špindlera s manželkou Marií. Praha: NLN, 2021.301 stran. Egot, 25. ISBN 978-80-7422-766-0 (NLN), 978-80-88304-39-5  (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.)

Z katedry dějin východní Evropy na pražskou radnici. Josef Pfitzner 1901–1945

BRANDES, Detlef a MÍŠKOVÁ, Alena. Z katedry dějin východní Evropy na pražskou radnici. Josef Pfitzner 1901-1945.. Praha: Academia, 2021. 375 stran. Edice 1938-1953; 30. ISBN 978-80-200-3171-6 (Academia), 978-80-88304-37-1 (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.)

František Hoffmann: Vzpomínky na Litomyšl, Jihlavu a Prahu

DVOŘÁK, Petr. František Hoffmann : Vzpomínky na Litomyšl, Jihlavu a Prahu. Praha: NLN, 2021.318 stran. Ego, 26. ISBN 978-80-7422-783-7 (NLN), 978-80-88304-51-7 (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.), 978-80,88145-44-8 (MZA)

Sousedé. Česko-rakouské dějiny

Šmidrkal, Václav, ed. et al. Sousedé: česko-rakouské dějiny. Vydání první. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2019. 406 stran. ISBN 978-80-88304-19-7.

Volby v Praze, Z dějin pražské volební kultury (1848-1945)

JEMELKA, Martin (ed.). Volby v Praze. Z dějin pražské volební kultury (1848-1945). Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2020. Ediční řada Centra středoevropských studií, 4. ISBN 978-80-88304-41-8 (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.), 978-80-7422-790-5 (NLN), 978-80-87125-98-4 (CEVRO Institut)

Čertova zeď. Život a smrt Heinze Ruthy

CORNWALL, Mark. Čertova zeď. Život a smrt Heinze Ruthy. Praha : Academia, 2020. České moderní dějiny. ISBN 978-80-200-3205-8 (Academia), 978-80-88304-45-6 (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.)

Bohumil Němec : Vzpomínky

JANKO, Jan, PODANÝ, Václavl, BARVÍKOVÁ, Hana a Boris MOSKOVIĆ. Bohumil Němec : Vzpomínky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2021, 548 s., Ego.ISBN 978-80-7422-750-9

 

Adresa

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

Gabčíkova 2362/10
Praha 8
182 00

 

tel: +420 286 010 110
e-mail: mua@mua.cas.cz
ID datové schránky: cgsns2j 
IČO: 67985921

DIČ: CZ67985921 (osoba identifikovaná k DPH)
číslo účtu: 7654270028 / 5500

 

Informace o podatelně