cart
0

Papežství, kurie a katolická církev v českých zemích 1820–1938. Vzájemné vztahy, česká specifika a fenomén ultramontanismu

Provider
GA ČR
Project code
GA15-17092S
Project type
Standardní projekty
Year of start
2015
Year of completion
2017
Researcher in MÚA
Miroslav Kunštát
Beneficiary
Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Participants
Masarykova univerzita / Filozofická fakulta
Projekt zachycuje vztah katolíků i celé společnosti českých zemí k Římu a papeži v perspektivě moderní éry. Analyzuje ideové zdroje ultramontánního myšlení, klade otázky po zemských a národních specifikách recepce ultramontanismu, včetně paralel k vývoji v okolních zemí. Zmapuje pronikání autority papeže, ultramontánního myšlení a politického katolicismu do kapitul, teologických fakult a vnitřního světa kléru. Zabývá se recepcí ultramontanismu v liberálním, konzervativně-aristokratickém a socialistickém prostředí, mj. v podobě proměn diskursu o papežství a jeho autoritě, o vztahu římské církve k moderně, demokracii, nacionalismu nebo k sociální otázce, o roli ultramontanismu v místní podobě tzv. kulturního boje. Projekt nabídne periodizaci jeho vývoje, který mezi Čechy a českými Němci probíhal asynchronně. Formulována bude širší definice ultramontanismu v jeho časově podmíněných, místně specifických a ideologicky příznakových variacích a instrumentalizacích.
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #