cart
0
Member photo

PhDr. Dagmar Hájková, Ph.D.

E-mail: hajkova@mua.cas.cz

Telefon: +420 286 010 585

Místnost: B 307

Vzdělání:

2007: Ph.D., FF UK, Praha
1987: PhDr., FF UK, Praha

Badatelské zaměření:

České moderní dějiny; první světová válka, československý odboj a exil; krajané v USA; meziválečné Československo; problematika paměti; edice dokumentů

Výzkumné projekty od r. 2010:

 • Spolupracovnice projektu „Živit vítězství. Zásobování potravinami a postimperiální přechod v Českých zemích a ve Slovinsku, 1918–1923“, česko-slovinský bilaterální grant GA ČR a ARRS, 2021–2024
 • Spolupracovnice projektu Senioři – nositelé historické paměti 20. století: distanční vzdělávání třetího věku v historických vědách v éře pandemie COVID-19, TAČR, TL 04000233, 2020–2022.
 • Spolupracovnice projektu Éra nuncia Pietra Ciriaciho: Československo-vatikánské vztahy 1928–1934, GA ČR, č. 16-15083S, 2016–2018.
 • Spolupracovnice projektu Mezinárodní korespondenční sítě T. G. Masaryka a vznik Československa v roce 1918, NAKI DG18P02OVV026, 2016–2022.
 • Spoluřešitelka projektu Konstruování národní identity. Státní svátky za první Československé republiky, GA ČR , č. 14-29050S, 2014–2016.
 • Spolupracovnice projektu Edvard Beneš, Němci a Německo, GA ČR, č. GAP410/10/1273, 2010–2014.
 • Řešitelka projektu První republika ve světle korespondence T. G. Masaryka a E. Beneše, GA ČR, č. GPP410/10/0544, 2010–2012.

 

Pedagogická činnost od roku 2010:

FF UK Praha, České dějiny

Členství v orgánech univerzit a AV, vědeckých společnostech a komisích, v redakčních radách od roku 2010:

 • 2018-dosud členka ediční rady Edvard Beneš – dokumenty (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.)
 • 2017-dosud členka ediční rady České moderní dějiny (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. a nakladatelství Academia)
 • 2011–dosud členka českého výboru British-Czech-Slovak Historians´ Forum
 • 2010–2012 členka Rady pro popularizaci vědy AV ČR
 • 2010–2013 členka ediční řady Varia (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i)
 • 2004–dosud členka Czechoslovak Studies Association  
 • 2000–dosud členka British Association for Slavonic and East European Studies
 • 2000–dosud členka ediční rady Korespondence T. G. Masaryka (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.)
 • 1990–dosud členka Sdružení historiků České republiky

Publikační činnost:

(zde viz evidenci publikační činnosti od r. 2006 v MÚA AV ČR)

(zde viz evidenci publikační činnosti do r. 2005 v Masarykově ústavu AV ČR)

 

Publikační činnost od roku 2010:

Vědecké monografie

 • HÁJKOVÁ, D., HORÁK, P., KESSLER, V., MICHELA, M., ČECHUROVÁ, J., HAJDINOVÁ, E. Sláva republice! Oficiální svátky a oslavy v meziválečném Československu. Praha: Academia, 2018. České moderní dějiny, 4. ISBN 978-80-200-2870-9.
 • HÁJKOVÁ, D. Emanuel Voska. Špionážní legenda první světové války. Praha: Academia, 2014. Paměť. ISBN 978-80-200-2422-0.
 • HÁJKOVÁ, D. "Naše česká věc". Češi v Americe za první světové války. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011. Knižnice Dějin a současnosti, 42. ISBN 978-80-7422-086-9.

Kritické edice

 

 • HÁJKOVÁ, D., JINDŘIŠKOVÁ  J., eds., Korespondence T. G. Masaryk – Velká Británie. Svazek II. (1916). Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2021. Korespondence TGM. ISBN 978-80-88304-68-5.
 • HÁJKOVÁ, D., HERC S.,  JINDŘIŠKOVÁ  J., eds. Korespondence T. G. Masaryk – Velká Británie. Svazek I. (1881–1915), Praha 2020. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2020. ISBN 978-80-88304-50-0
 • HAJDINOVÁ, E., HÁJKOVÁ, D., HELAN, P., CACCAMO, F., JONOVÁ, J., eds. E. Československo a svatý stolec IV. Diplomatická korespondence a další dokumenty (1928–1934), Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2020. ISBN 978-80-88304-31-9.
 • HÁJKOVÁ, D., KOKEŠOVÁ, H., eds. Dívčí deníky Zdenky Kaizlové z let 1909–1919. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. Ego. Paměti, deníky, korespondence, 8. ISBN 978-80-7422-425-6.
 • HÁJKOVÁ, D., HORÁK, P., eds. Edvard Beneš, Němci a Německo. Edice dokumentů. Svazek I (1896-1919). Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014. ISBN 978-80-87782-30-9.
 • HÁJKOVÁ, D., KALIVODOVÁ, E. eds. Deníky Edvarda a Hany Benešových z období první světové války (1915-1918). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2013. Ego. ISBN 978-80-7422-237-5.
 • HÁJKOVÁ, D., QUAGLIATOVÁ, V., VAŠEK, R., eds. Korespondence T. G. Masaryk – Edvard Beneš. 1918–1937. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2013. Korespondence TGM. ISBN 978-80-87782-06-4.

 

Redakce kolektivních monografií

 • HÁJKOVÁ, D., HORÁK, P., ROUS, L. eds. T.G.M. v kostce. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2020. ISBN 978-80-88304-23-4.
 • HÁJKOVÁ, D., HORÁK, P. eds.  Republika československá 1918–1939. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018.
 • DOUBEK, V., HÁJKOVÁ, D., eds. Život plný neklidu. Sborník k devadesátinám historika Jaroslava Opata. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014, s. 118-124. Ad honorem eruditorum, 2. ISBN 978-80-87782-33-0.
 • HÁJKOVÁ, D., VELEK, L., eds. Historik nad šachovnicí dějin. K pětasedmdesátinám Jana Galandauera. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2011. ISBN 978-80-86495-78-1.

Studie v impaktovaných časopisech

 • HÁJKOVÁ, D., HELAN, P. The Quest for Balance: Attitudes of the Czechoslovak Independence Movement Abroad to the Adriatic Problem During the First World WarActa Histriae. 2014, 22(3), 661-676. ISSN 1318-0185.
 • HÁJKOVÁ, D., WINGFIELD, N. Czech(-oslovak) National Commemorations during the Interwar Period: Tomáš G. Masaryk and the Battle of White Mountain AvengedActa Histriae. 2010, 18(3), 425-452. ISSN 1318-0185.

Studie v ostatních recenzovaných časopisech

 • HÁJKOVÁ, D., HORÁK, P. Oslavy narozenin prezidentů v meziválečném Československu. Střed : časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století. 2015, 7(2), 32-58. ISSN 1803-9243.
 • HÁJKOVÁ, D., HAJDINOVÁ, E. „Mais Paris demeure un phare…“ Influences de la France dans la vie d’Edvard et Hana Beneš avant 1919. Revue des études slaves. 2015, 86(4), 449-472. ISSN 0080-2557.
 • HÁJKOVÁ, D. Constructing National Unity. Commemorations of Tomáš G. Masaryk´s Death. Střed : časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století. 2012, 4(1), 33-55. ISSN 1803-9243.

Kapitoly v kolektivních monografiích

 • HÁJKOVÁ, D., KLEČACKÝ, M. Kriegsgefangenenlager in Böhmen bzw. auf dem Territorium des heutigen Tschechiens im Ersten Weltkrieg. Geschichte und Gedenken. In: MORITZ, V., WALLECZEK-FRITZ, J., eds. Kriegsgefangenschaft in Österreich-Ungarn 1914–1918. Historiographien, Kontext, Themen. Wien: Böhlau, 2022, s. 253-268. Kriegsfolgenforschung, 10. ISBN 978-3-205-21492-2. Dostupné z: doi: 10.7767/9783205215240.253

 • HÁJKOVÁ, D. Remembering Franz Ferdinand and Sarajevo in interwar Czechoslovakia. In: Cornwall, M. (ed.). Sarajevo 1914. Sparking the First World War. London: Bloomsbery, 2020, s. 274-291. ISBN 9781350093218
 • HÁJKOVÁ, D. Der Tod im Hotel Metropol. Hätte der Zusammenbruch Österreich-Ungarns durch den Tod von Masaryk abgewendet werden können?. In: KRANZ, I., ed. Was wäre wenn? Alternative Gegenwarten und Zukunftsprojektionen um 1914. Paderborn: Wilhelm Fink, 2017, s. 161-176. ISBN 973-3-7705-5881-0.
 • HÁJKOVÁ, D. „Eti ljudi idut na kazn’“. Istorija roty „Nazdar“. In: ŠKUNDIN, G., ed. Pervaja mirovaja vojna: vzgljad spustja stoletie 1914 god: Ot mira k vojne. Moskva: International Independent University of Environmental and Political Sciences, 2015, s. 547-556. ISBN 978-5-7383-0404-0.
 • HÁJKOVÁ, D. Il ruolo dell´Italia nella diplomazia di guerra di Edvard Beneš. Testimonianze dai suoi diari. In: La diplomazia europea nella prima guerra mondiale. Cremona: Instituto per la storia del risorgimento italiano, 2015, s. 169-178. ISBN 978-88-97962-46-5.
 • HÁJKOVÁ, D. T. G. Masaryk: prvorepublikové utváření jeho místa v české „oficiální paměti“. In: ŠUSTROVÁ, R., HÉDLOVÁ, L., eds. Česká paměť. Národ, dějiny a místa paměti. Praha: Academia, 2014, s. 163-188. Historie. ISBN 978-80-200-2411-4.
 • HÁJKOVÁ, D. Vojtěch Preissig v době Velké války. In: VLČKOVÁ, L., ed. Vojtěch Preissig. Ze Světce do světa. Světec: Kapucín, 2014, s. 112-120. ISBN 978-80-86467-58-0.
 • HÁJKOVÁ, D. Vražda v hotelu Metropol. Mohla Masarykova smrt zamezit rozpadu Rakousko-Uherska?. In: SMETANA, V., HÁJKOVÁ, D., KUČERA, J., SUK, J., ŠRÁMEK, P., TŮMA, O., eds. Historie na rozcestí. Jak mohly dopadnout osudové chvíle Československa. Brno: Barrister & Principal, 2013, s. 25-57. ISBN 978-80-87474-92-1.
 • HÁJKOVÁ, D. Mezi kontinenty: Proměny identit Čechů v Americe 1850–1918. In: KUČERA, R., ed. Identity v českých zemích 19. a 20. století: Hledání a proměny. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2012, s. 133-158. ISBN 978-80-86495-98-9.
 • HÁJKOVÁ, D. Válečné přátelství T. G. Masaryka a Edvarda Beneše. In: ČECHUROVÁ, J., ANDRŠ, P., VELEK, L., eds. Posláním historik. Pocta prof. Robertu Kvačkovi k 80. narozeninám. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012, s. 245-256. České dějiny, 4. ISBN 978-80-7422-172-9.
 • HÁJKOVÁ, D. Češi mezi válkami: Odchody a návraty. In: WITTLICHOVÁ, L., ed. Vzkazy domů. Příběhy Čechů, kteří odešli do zahraničí (emigrace a exil 1848–1989). Praha: Dny české státnosti, 2012, s. 94-105. ISBN 978-80-904980-1-3.
 • HÁJKOVÁ, D. 28. říjen a jeho podoby. In: KOSTRBOVÁ, L., MALÍNSKÁ, J., eds. 1918: Model komplexního transformačního procesu? Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2010, s. 219-232. České křižovatky evropských dějin, 1. ISBN 978-80-86495-57-6.
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #