cart
0

Přednáška Milada Paulová: První česká profesorka

Daniela Brádlerová o české vědkyni na brněnském knižním jarmarku

Datum konání
2. 12. 2023, 13:00 – 2. 12. 2023, 14:00
Místo konání
Moravská zemská knihovna, Kounicova 65a, Brno

Historička Milada Paulová (1891–1970) byla první ženou, která v Československu dosáhla nejvyšších univerzitních gradů, zabývala se jak středověkou érou (byzantologie), tak moderními dějinami (čs. odboj během první světové války). Do historické vědy vnesla kontroverzní otázku, zda je možné aplikovat metody historické práce na téma z moderní historie a zároveň jej objektivně vyhodnotit.

Nedávno vydanou knihu a její protagonistku představí autorka Daniela Brádlerová.

PhDr. Daniela Brádlerová, Ph.D. vystudovala archivnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde dodnes přednáší. Je autorkou několika odborných knih a studií, badatelsky se zaměřuje na dějiny vědy a československých vědeckých institucí a vědeckých osobností ve 20. století.

Přednáška se koná v rámci adventního knižního jarmarku Knihy v Brně.

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #