cart
0

Knihy v Brně – Adventní knižní jarmark

Brněnský knižní veletrh s účastí MÚA

Datum konání
1. 12. 2023 – 2. 12. 2023
Místo konání
Moravská zemská knihovna a Knihovna Jiřího Mahena, Brno

Masarykova univerzita srdečně vás zveme na druhý ročník adventního knižního jarmarku Knihy v Brně. Kromě nákupu knih pod stromeček se budete moci setkat s autory, nakladateli a překladateli, a navštívit další bohatý doprovodný program. Účast již potvrdilo téměř 50 nakladatelů včetně Masarykova ústavu a Archivu AV ČR. Na stánku MÚA najdete novinky i výběr ze starších titulů, nabízíme například také knižní záložky nebo ediční plán.

Otevírací doba: pátek 1. 12. 9–19, sobota 2. 12. 9–16

Vstup je zdarma.

Více informací viz https://www.knihyvbrne.cz

V rámci jarmarku proběhne 2. 12. od 13 h v MZK také přednáška Daniely Brádlerové o Miladě Paulové.

Pořádá Nakladatelství Munipress Masarykovy univerzity ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou a Knihovnou Jiřího Mahena. Akce se koná pod záštitou primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové.

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #