cart
0
Úvodní fotka tématu
Téma

Parlamentarismus a politická kultura v českých zemích a Československu 1848–1948

Výzkum vývoje moderního parlamentarismu, politické kultury, volebního chování, politického stranictví či ústavního a politického systému mají v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR dlouhou tradici. Pozornost těmto tématům není věnována jen coby jako takovým, ale především v souvislosti s výraznými specifiky středoevropského prostoru, tj. zejména s multietnicitou vedoucí ke vzniku paralelních a vůči sobě navzájem více či méně uzavřeným politickým kulturám; s opožděnou politickou modernizací následující industrializaci až s výrazným odstupem; se střídáním relativně demokratických, autoritativních či vysloveně totalitních režimů. V badatelských přístupech k těmto tématům se vedle tradičních metod a forem uplatňují i nejmodernější trendy, zejm. z oblasti tzv. digital humanities.

Související obsah

Akce

Publikace

Další publikace k tématu

Projekty

Témata

Týmy

Lidé

member__photo
Oddělení moderních politických a intelektuálních dějin
member__photo
Oddělení moderních politických a intelektuálních dějin
member__photo
Oddělení moderních politických a intelektuálních dějin