Rada pracoviště

Předsedkyně

PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
MÚA AV ČR, v. v. i., e-mail: bahenska@mua.cas.cz

Místopředsedkyně

Mgr. Lucie Merhautová, Ph.D.
MÚA AV ČR, v. v. i., e-mail: merhautova@mua.cas.cz

Interní členové

PhDr. Dagmar Hájková, Ph.D.
MÚA AV ČR, v. v. i., e-mail: hajkova@mua.cas.cz

Dr. phil. Rudolf Kučera, Ph.D.
MÚA AV ČR, v. v. i., e-mail: kucera@mua.cas.cz

Dr. phil. Tomáš W. Pavlíček, Ph.D.
MÚA AV ČR, v. v. i., e-mail: pavlicek@mua.cas.cz

Externí členové

PhDr. Eva Drašarová, CSc.
Národní archiv ČR, e-mail: eva.drasarova@nacr.cz

doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
Ústav české literatury a komparatistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, e-mail: libuse.heczkova@ff.cuni.cz

doc. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D.
Katedra historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity, e-mail: pavel.kladiwa@osu.cz

prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D.

Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy, email: petr.svobodny@ruk.cuni.cz

Tajemnice rady

PhDr. Věra Dvořáčková, Ph.D.
MÚA AV ČR, v. v. i., e-mail: dvorackova@mua.cas.cz

(stav k 5. 1. 2017)

 

Usnesení Rady MÚA