Rada pracoviště

Předsedkyně

PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.

MÚA AV ČR, v. v. i., e-mail: bahenska@mua.cas.cz

Místopředsedkyně

Mgr. Lucie Merhautová, Ph.D.
MÚA AV ČR, v. v. i., email: merhautova@mua.cas.cz

Interní členové

PhDr. Dagmar Hájková, Ph.D.
MÚA AV ČR, v. v. i., email: hajkova@mua.cas.cz

PhDr. Jan Hálek, Ph.D.
MÚA AV ČR, v. v. i., email: halek@mua.cas.cz

PhDr. Martin Klečacký, Ph.D.
MÚA AV ČR, v. v. i., email: klecacky@mua.cas.cz

PhDr. Luboš Velek, Ph.D.
MÚA AV ČR, v. v. i., email: velek@mua.cas.cz

Externí členové

PhDr. Marek Ďurčanský, Ph.D.
Ústav dějin Univerzity Karlovy a Archiv Univerzity Karlovy, email: marek.durcansky@ruk.cuni.cz

prof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D.
Katedra historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity, e-mail: pavel.kladiwa@osu.cz

doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.
Katedra německých a rakouských studií Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd UK, email: ota.konrad@fsv.cuni.cz

PhDr. Vladimír Urbánek, Ph.D.
Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i., email: urbanek@flu.cas.cz

PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D.
Oddělení kontroly výkonu spisové služby, fondů státní správy po roce 1992 a elektronických dokumentů Národního archivu, email: milan.vojacek@nacr.cz

Tajemnice rady

PhDr. Věra Dvořáčková, Ph.D.
MÚA AV ČR, v. v. i., e-mail: dvorackova@mua.cas.cz

(stav k 10. 1. 2022)

 

Jednací řád Rady MÚA AV ČR, 2020 (PDF)

Usnesení Rady MÚA