cart
0

Organizační struktura MÚA AV ČR

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., je pracovištěm Akademie věd ČR, jehož úkolem je:

  • výzkum života a díla T. G. Masaryka, E. Beneše a jejich spolupracovníků v širším kontextu moderních českých a světových dějin;
  • výzkum moderních českých a československých dějin ve středoevropském kontextu;
  • vědecký výzkum v oblasti archivnictví a teorie a metodologie archivní práce;
  • výzkum v oblasti dějin vědy, dějin Akademie věd ČR a jejích předchůdců, dějin vzdělanosti;
  • výzkum v oblasti kodikologie a medievalistiky;
  • předarchivní péče a dohled nad spisovou službou v rámci Akademie věd ČR;
  • přejímání a zpracování archiválií z organizačních složek a pracovišť Akademie věd ČR a archiválií vzniklých z činnosti jednotlivých vědců a vědkyň včetně poskytování servisních a poradenských služeb vědecko-informačního charakteru,
  • správa historických archivních fondů,
  • správa a péče o Knihovnu T. G. Masaryka a fondy Archivu Ústavu T. G. Masaryka.

Organizační struktura Masarykova ústavu a Archivu AV ČR je stanovena jeho organizačním řádem, sestaveným v souladu se zákonnými normami a interními předpisy Akademie věd ČR.


Organizační schéma MÚA AV ČR

Organizační čřád MUA

Vedení ústavuOrganizační řád MÚA AV ČR


Rada pracoviště

PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Předsedkyně
MÚA AV ČR, v. v. i.
bahenska@mua.cas.cz

Mgr. Lucie Merhautová, Ph.D.
Místopředsedkyně
MÚA AV ČR, v. v. i.
merhautova@mua.cas.cz

Interní členové

PhDr. Dagmar Hájková, Ph.D.
MÚA AV ČR, v. v. i.
hajkova@mua.cas.cz
PhDr. Jan Hálek, Ph.D.
MÚA AV ČR, v. v. i.
halek@mua.cas.cz
PhDr. Martin Klečacký, Ph.D.
MÚA AV ČR, v. v. i.
klecacky@mua.cas.cz
PhDr. Luboš Velek, Ph.D.
MÚA AV ČR, v. v. i.
velek@mua.cas.cz

Externí členové

PhDr. Marek Ďurčanský, Ph.D.
Ústav dějin Univerzity Karlovy a Archiv Univerzity Karlovy
marek.durcansky@ruk.cuni.cz
prof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D.
Filozofická fakulta Ostravské univerzity
pavel.kladiwa@osu.cz
prof. PhDr. Ota Konrád, Ph.D
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
ota.konrad@fsv.cuni.cz
PhDr. Vladimír Urbánek, Ph.D.
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
urbanek@flu.cas.cz
PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D.
Národní archiv
milan.vojacek@nacr.cz

PhDr. Věra Dvořáčková, Ph.D.
Tajemnice rady
MÚA AV ČR, v. v. i.
dvorackova@mua.cas.cz

Související dokumenty


Dozorčí rada MÚA AV ČR

doc. RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.
Předseda
Akademická rada AV ČR

Mgr. Jan Boháček
Místopředseda
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

Členové

doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc.
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.

Mgr. Martin Klement, Ph.D.
Tajemník
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i
klement@mua.cas.cz

Související dokumenty


Mezinárodní poradní sbor

Mark Cornwall
Předseda
Uni Southampton

Členové

Maria Theisen
ÖAW
Jana Osterkamp
Uni Augsburg
Anna Echterhölter
Uni Wien