cart
0

Soupis rukopisů svatojakubské knihovny v Brně

Provider
GA ČR
Project code
GA404/05/0122
Project type
Standardní projekty
Year of start
2005
Year of completion
2007
Researcher in MÚA
Stanislav Petr
Beneficiary
Archiv AV ČR
Knihovna při kostele sv. Jakuba v Brně je naší nejvýznamnější dochovanou historickou farní knihovnou. Je deponována v Archivu města Brna a obsahuje 125 středověkých rukopisů. Téměř polovinu rukopisů tvoří liturgické rukopisy, často bohatě iluminované, které představují významný doklad moravské knižní malby. Mezi zbývajícími rukopisy je zastoupena homiletika, biblistika, hagiografie, kanovnické právo, filosofie a patristika. Fond nemá kromě inventáře z počátku 19.století dosud žádnou pomůcku, která by jej badatelům zpřístupnila. Předpokládaný katalog poskytne odborné veřejnosti řady vědních oborů kritický popis uložených rukopisů zpřístupňující tuto důležitou památku našeho kulturního dědictví k následnému využití pro další vědeckou práci.
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #