cart
0

Příprava edice Besed Řehoře Velikého, českocírkevně slovanské památky vzniklé v Čechách v 11.století

Provider
GA ČR
Project code
GA405/97/0710
Project type
Standardní projekty
Year of start
1997
Year of completion
1999
Researcher in MÚA
Václav Konzal
Beneficiary
Archiv AV ČR (Slovanský ústav AV ČR)

Text zvaný Besědy je církevněslovanským překladem 40 homílií na evangelia sepsaných papežem Řehořem Velikým. Tento církevněslovanský překlad vznikl v Sázavském klášteře ve 2.pol.11.století. Text nebyl dosud vydán. Navrhovaný projekt obnáší : 1) přepis nejstaršího rukopisu památky ( Pogodinova č.70 ) ze 13.st., který se nyní chová v Ruské národní knihovně v St. - Petěrburgu, 2) připojení variant ze 3 variantních rukopisů, 3) zpracování slovníku - indexu k památce s použitím latinské předlohy. Základní rukopis této církevněslovanské památky obsahuje 328 folií psaných ve dvou sloupcích po 23-25 řádcích.