cart
0

Dějiny Akademie věd České republiky - část I (Předchůdci AV ČR a mimouniversitní výzkum do roku 1952)

Poskytovatel
AV ČR
Kód projektu
IAA9077002
Typ projektu
Badatelské granty
Řešitel/ka v MÚA
Antonín Kostlán
Projekt se zaměřuje na dějiny naší čelné vědecké instituce, Akademie věd ČR, a klade si za cíl přípravu vědecké syntézy jejího vývoje. Vzhledem k celkové nezpracovanosti tohoto tématu se zaměřuje v první fázi (2000-2001) na důsledný archivní výzkum v českých i zahraničních archivech, přípravu dílčích databází a jejich analýzu (zejména při vyhodnocování institucionální struktury, členské základny a zahraničních styků akademie věd a jejich předchůdců). V druhé fázi (2002-2003) se projekt zaměřuje na neuniversitní výzkumné instituce se zemským nebo celostátním významem, které v českých zemích působily na sklonku 18. století (zejména Královská česká společnost nauk, Česká akademie věd a umění, Masarykova akademie práce, Čs. národní rada badatelská) a kterése staly základem, z něhož byla budována dnešní akademie věd. Institucionální pohled bude v syntéze kombinován se strukturálním přístupem a se zhodnocením významu těchto institucí pro českou národní společnost.
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #