cart
0

Dějiny Akademie věd České republiky - část I (Předchůdci AV ČR a mimouniversitní výzkum do roku 1952)

Provider
AV ČR
Project code
IAA9077002
Project type
Badatelské granty
Researcher in MÚA
Antonín Kostlán
Projekt se zaměřuje na dějiny naší čelné vědecké instituce, Akademie věd ČR, a klade si za cíl přípravu vědecké syntézy jejího vývoje. Vzhledem k celkové nezpracovanosti tohoto tématu se zaměřuje v první fázi (2000-2001) na důsledný archivní výzkum v českých i zahraničních archivech, přípravu dílčích databází a jejich analýzu (zejména při vyhodnocování institucionální struktury, členské základny a zahraničních styků akademie věd a jejich předchůdců). V druhé fázi (2002-2003) se projekt zaměřuje na neuniversitní výzkumné instituce se zemským nebo celostátním významem, které v českých zemích působily na sklonku 18. století (zejména Královská česká společnost nauk, Česká akademie věd a umění, Masarykova akademie práce, Čs. národní rada badatelská) a kterése staly základem, z něhož byla budována dnešní akademie věd. Institucionální pohled bude v syntéze kombinován se strukturálním přístupem a se zhodnocením významu těchto institucí pro českou národní společnost.