cart
0

Osobní fondy

Písemné pozůstalosti vědců ze všech vědních oborů shromažďuje archiv již od počátku své existence. Osobní archivní fond může poskytnout relativně ucelený obraz o životě a díle svého původce. Často poskytuje nenahraditelné informace nejen pro studium dějin vědy, ale i dalších oblastí vývoje společnosti. V osobních fondech jsou obvykle dochovány osobní dokumenty, korespondence, rukopisy vlastních prací, písemnosti z veřejné činnosti původce, ilustrační materiál, někdy též písemnosti rodinných příslušníků a dalších osob. V tomto přehledu osobních fondů jsou pro úplnost uvedeny také příslušné archivní soubory v majetku Ústavu T. G. Masaryka, o. p. s.

Seznam fondů

Andrle Pavel

Zkratka:
NAD: 252
Časový rozsah: [1940] - [1990]
Původce: Andrle, Pavel, RNDr. CSc. (1936-1991), astronom, pracovník Astronomického ústavu ČSAV.

Detail fondu

Babák Edward

Zkratka:
NAD: 253
Časový rozsah: (1748) 1873 - 1926 (1955)
Původce: Babák, Edward, MUDr. (1873-1926), fyziologie; prof. MU a Vysokého školy zvěrolékařské v Brně; člen KČSN a ČAVU

Detail fondu

Bačkovský Jindřich

Zkratka:
NAD: 254
Časový rozsah: [1937] - [1989]
Původce: Bačkovský Jindřich (1912 - 2000); fyzika; akademik ČSAV, pracovník Fyzikálního ústavu ČSAV

Detail fondu

Baďura Bohumil

Zkratka:
NAD: 706
Časový rozsah: [1929] - [2014]
Původce: Baďura, Bohumil, PhDr. CSc. (1929-2014) - český historik, iberoamerikanista, vysokoškolský pedagog

Detail fondu

Bächer Pavel

Zkratka:
NAD: 5030
Časový rozsah: 1908 - 1966
Původce: Bächer, Pavel (1886-); právník. Nessy Bächerová, Julie (1889-1981); harfenistka, pěvkyně, manželka Pavla Bächera

Detail fondu

Bašta Jan

Zkratka:
NAD: 255
Časový rozsah: 1930 - 1975
Původce: Bašta, Jan, Dr. ing. DrSc. (1899-1996); elektrotechnika; profesor ČVUT

Detail fondu

Bauer František

Zkratka:
NAD: 256
Časový rozsah: 1903 - 1967 (1973)
Původce: Bauer, František, PhDr. (1897-1967); historie; profesor Vysoké školy politické a sociální v Praze, docent UK v Praze

Detail fondu

Bažant Zdeněk

Zkratka:
NAD: 257
Časový rozsah: (1878) 1887 - 1954 (1980)
Původce: Bažant, Zdeněk (1879-1954); stavební mechanika a stereometrie; profesor ČVUT, předseda České matice technické, člen KČSN a ČAVU, akademik ČSAV

Detail fondu

Bečka Jiří

Zkratka:
NAD: 592
Časový rozsah: [1939] - [2002]
Původce: Bečka, Jiří (1915-2004); orientalita, specialista na iránskou filologii a dějiny; pracovník Orientálího ústavu ČSAV a AV ČR

Detail fondu

Beneš Edvard

Zkratka: EB
NAD: 5011
Časový rozsah: (1883) 1884 - [1990]
Původce: Beneš, Edvard, PhDr. JUDr. (1884-1948), sociolog, pedagog, politik, státník, ministr zahraničních věcí, prezident Československé republiky, spolupracovník T. G. Masaryka

Detail fondu

Benešová Hana

Zkratka: HB
NAD: 5019
Časový rozsah: 1900 - 1974
Původce: Benešová, Hana (1885-1974), manželka E. Beneše, předsedkyně Československého červeného kříže (1940-1948)

Detail fondu

Beran Jiří

Zkratka:
NAD: 614
Časový rozsah: [1970] - [2007]
Původce: Beran, Jiří, PhDr. (1929-2007); historik, archivář, bohemista; pracovník Ústředního archivu ČSAV

Detail fondu

Berka Karel

Zkratka:
NAD: 523
Časový rozsah: [1923] - [1996]
Původce: Berka, Karel, PhDr. CSc. (1923-2004); logika; profesor na FF UK, Kabinet teorie a metodologie vědy, Ústav pro filosofii a sociologii, Ústav teorie a historie vědy; člen presidia ČSAV

Detail fondu

Bidlo Jaroslav

Zkratka:
NAD: 258
Časový rozsah: (1822) 1868 - 1937 (1948)
Původce: Bidlo, Jaroslav, PhDr. (1868-1937); historie (zejména Východní Evropa, Balkán); profesor UK; člen KČSN, ČAVU

Detail fondu

Birnbaum Vojtěch

Zkratka:
NAD: 259
Časový rozsah: 1877 - 1934
Původce: Birnbaum, Vojtěch, PhDr. (1877-1934); dějiny umění; profesor UK; člen KČSN, ČAVU

Detail fondu

Birnbaumová Alžběta

Zkratka:
NAD: 260
Časový rozsah: [1900] - [1950]
Původce: Birnbaumová, Alžběta, PhDr. (1898-1967); dějiny umění; pracovnice Pražského střediska památkové péče a ochrany přírody;

Detail fondu

Bláha Arnošt Inocenc

Zkratka:
NAD: 261
Časový rozsah: 1897 - 1960 (1962)
Původce: Bláha, Arnošt Inocenc, PhDr.; prof .PhDr. (1879-1960); sociologie; profesor Masarykovy univerzity a České vysoké školy technické v Brně; člen ČAVU

Detail fondu

Boháček Miroslav

Zkratka:
NAD: 262
Časový rozsah: 1900 - 1982
Původce: Boháček, Miroslav, JUDr. (1899-1982); římské a středověké právo, kodikologie; prof. Univerzity Komenského v Bratislavě; prof. Univerzity Karlovy v Praze; pracovník Komise pro soupis a studium rukopisů při Ústředním archivu ČSAV; člen ČAVU

Detail fondu

Böhm Jan

Zkratka:
NAD: 263
Časový rozsah: [1895] - [2001]
Původce: Böhm, Jan/Johann, RNDr. (1895-1952); fyzikální chemie, fotochemie, rentgenografie; profesor Německé univerzity v Praze; člen korespondent ČSAV

Detail fondu

Böhm Jaroslav

Zkratka:
NAD: 264
Časový rozsah: (1874) 1901 - 1962
Původce: Böhm, Jaroslav, PhDr. DrSc. (1901-1962); archeologie; docent UK v Praze, ředitel Státního archeologického ústavu v Praze, ředitel Archeologického ústavu ČSAV v Praze; člen akademik ČSAV

Detail fondu

Brdička Rudolf

Zkratka:
NAD: 265
Časový rozsah: 1920 - 1970
Původce: Brdička, Rudolf, RNDr. DrSc. (1906-1970); fyzikální chemie; profesor UK v Praze, ředitel Ústavu fyzikální chemie ČSAV, člen KČSN, akademik ČSAV

Detail fondu

Bretschneider Rudolf

Zkratka:
NAD: 266
Časový rozsah: 1945 - [1985]
Původce: Bretschneider, Rudolf, Dr. techn. ing. DrSc. (1913-1985); chemie (technologie sacharidů); profesor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, člen korespondent ČSAV

Detail fondu

Brožík Václav

Zkratka:
NAD: 267
Časový rozsah: 1894 - 1901
Původce: Brožík, Václav (1851-1901); výtvarné umění (malíř); profesor Akademie výtvarných uměnmí v Praze; člen ČAVU

Detail fondu

Brtnický Ladislav

Zkratka:
NAD: 268
Časový rozsah: 1873 - 1936 (1939)
Původce: Brtnický, Ladislav, PhDr. (1858-1936); klasická filologie; gymnaziální profesor v Hradci Králové

Detail fondu

Bulín Hynek

Zkratka:
NAD: 712
Časový rozsah: 1947 - 1990
Původce: Bulín, Hynek mladší, prof. JUDr. CSc., dr. h. c. (1908-1996) - právník, historik, slavista, univerzitní pedagog

Detail fondu

Bulova Josef Adolf

Zkratka:
NAD: 5018
Časový rozsah: 1855 - 1950
Původce: Bulova, Josef Adolf (1839-1903), lékař, filozof, spisovatel

Detail fondu

Bumba Václav

Zkratka:
NAD: 634
Časový rozsah: [1925] - [2008]
Původce: Bumba, Václav, RNDr. DrSc. (1925-); předseda Vědeckého kolegia pro astronomii, geofyziku, geodézii a meteorologii ČSAV (1974-1990), člen Ediční rady ČSAV, funkcionář československé komise Interkosmos; vedoucí slunečního oddělení Astronomického ústavu ČSAV (1970-1987), ředitel ASÚ ČSAV (1975-1990)

Detail fondu

Burian František

Zkratka:
NAD: 269
Časový rozsah: 1905 - 1965 (1966)
Původce: Burian, František, MUDr. (1881-1965); lékařství - plastická chirurgie (transplantace tkání, vrozené vady); profesor UK v Praze, akademik ČSAV, přednosta Ústavu plastické chirurgie UK v Praze

Detail fondu

Cejp Ladislav

Zkratka:
NAD: 685
Časový rozsah: [1910] - [1963]
Původce: Cejp, Ladislav (1910-1959), anglista, literární historik, spisovatel, univerzitní pedagog (Univerzita Palackého, Olomouc)

Detail fondu

Císař Jaroslav

Zkratka:
NAD: 5037
Časový rozsah: [1894] - [1983]
Původce: Císař, Jaroslav, RNDr. (1894-1983), astronom, matematik, publicista, osobní tajemník T. G. Masaryka

Detail fondu

Císařovský Josef

Zkratka:
NAD: 681
Časový rozsah: [1926] - [2017]
Původce: Císařovský, Josef (1926-2017); výtvarný kritik, teoretik umění, výtvarník

Detail fondu

Čáda František st.

Zkratka:
NAD: 270
Časový rozsah: 1866 - 1918 (1919)
Původce: Čáda, František, PhDr. (starší : 1865-1918); filozofie, pedagogika, psychologie; profesor UK; člen ČAVU, KČSN

Detail fondu

Čermák Vladislav

Zkratka:
NAD: 271
Časový rozsah: 1915 - 1983
Původce: Čermák, Vladislav, JUDr. (1907-1983); právo; docent UK

Detail fondu

Černohorský Martin

Zkratka:
NAD: 701
Časový rozsah: [1923] - [2022]
Původce: Černohorský, Martin, prof. RNDr. CSc. (1923-) - fyzik, univerzitní pedagog, vědecký pracovník Československé akademie věd

Detail fondu

Černý Adolf

Zkratka:
NAD: 272
Časový rozsah: (1754) 1864 - 1952 (1964)
Původce: Černý, Adolf (1864-1952), pseudonym Jan Rokyta; profesor učitelských ústavů v Praze a Hradci Králové, pracovník ministerstva zahraničí, básník, publicista, překladatel slovanských literatur

Detail fondu

Čirlič Jovan

Zkratka:
NAD: 273
Časový rozsah: [1920] - 1985
Původce: Čirlič, Jovan (1920-1986); nauka o textilních materiálech; profesor a rektor Vysoké školy strojní a textilní v Liberci, akademik ČSAV

Detail fondu

Daneš Jiří Viktor

Zkratka:
NAD: 274
Časový rozsah: 1880 - 1928 (1958)
Původce: Daneš, Jiří Viktor, PhDr. (1880-1928); geografie, geomorfologie; profesor UK v Praze a University Komenského v Bratislavě; člen KČSN, ČAVU

Detail fondu

Dědina Václav

Zkratka:
NAD: 275
Časový rozsah: 1881 - 1956 (1960)
Původce: Dědina, Václav, PhDr. (1870-1956); geografie a geomorfologie; člen korespondent ČSAV

Detail fondu

Dittrich Arnošt

Zkratka:
NAD: 276
Časový rozsah: 1910 - 1943
Původce: Dittrich, Arnošt, PhDr. (1878-1959); astronomie; prof. UK v Praze, ředitel observatoře ve Staré Ďale (Slovensko); člen KČSN

Detail fondu

Dlab Vlastimil

Zkratka:
NAD: 579
Časový rozsah: 1956 - 1993
Původce: Dlab, Vlastimil (1932-); matematika (algebra); profesor Carleton University v Ottawě; pracovník Matematického ústavu ČSAV (1956-1957)

Detail fondu

Dobiáš Josef

Zkratka:
NAD: 277
Časový rozsah: [1888] - [1972]
Původce: Dobiáš, Josef, PhDr. DrSc. (1888-1972); historie (dějiny starověké, české dějiny); profesor UK v Praze; člen KČSN, ČAVU, akademik ČSAV

Detail fondu

Dolejšek Václav

Zkratka:
NAD: 698
Časový rozsah: [1895] - [1945] (2004)
Původce: Dolejšek, Václav, prof. PhDr. (1895-1945); experimentální fyzika (rentgenová spektrometrie a atomová fyzika); člen KČSN, ČSNRB

Detail fondu

Doležal Jaromír

Zkratka:
NAD: 5044
Časový rozsah: [1883] - [1965]
Původce: Doležal, Jaromír, PhDr. (1883-1965) - literární historik a kritik se zaměřením na slavistickou problematiku, kulturní a politický publicista, novinář, překladatel z němčiny a slovanských literatur

Detail fondu

Doležal Jiří

Zkratka:
NAD: 5025
Časový rozsah: 1970 - 2010
Původce: Doležal, Jiří (1929-2010), historik, středoškolský profesor, aktivista národně socialistické strany, člen výboru Masarykovy společnosti

Detail fondu

Doležil Hubert

Zkratka:
NAD: 278
Časový rozsah: 1900 - 1943
Původce: Doležil, Hubert (1876-1945); hudební kritika, historie; středoškolský profesor v Hradci Králové, Olomouci, Brně, Plzni a Praze (gymnázium), hudební publicista

Detail fondu

Domin Karel

Zkratka:
NAD: 593
Časový rozsah: 1905 - 1953
Původce: Domin, Karel, PhDr. (1882-1953); botanika, fytogeografie, geobotanika; československý politik; prof. Přírodovědecké fakulty UK, rektor UK, zakladatel farmaceuticko-botanického ústavu UK (1924), poslanec Národního shromáždění (1935-1939); člen ČAVU, KČSN

Detail fondu

Dostál Eugen

Zkratka:
NAD: 279
Časový rozsah: 1912 - 1943 (1949)
Původce: Dostál, Eugen, PhDr. (1889-1943); dějiny umění; profesor MU v Brně; člen KČSN

Detail fondu

Drachovský Josef

Zkratka:
NAD: 280
Časový rozsah: [1876] - [1950]
Původce: Drachovský, Josef, JUDr. (1876-1961); právo (finanční věda a právo, státní účetnictví); profesor UK, člen ČAVU

Detail fondu

Dratvová Albína

Zkratka:
NAD: 281
Časový rozsah: (1836) 1892 - 1961
Původce: Dratvová, Albína, PhDr. (1892-1969); filosofie; docentka UK

Detail fondu

Dvorský Viktor

Zkratka:
NAD: 282
Časový rozsah: 1882 - 1960
Původce: Dvorský, Viktor, PhDr. et JUDr. DrSc. (1882-1960); geografie; prof. Vysoké školy obchodní ČVUT, prof. UK v Praze; akademik ČSAV

Detail fondu

Dvořák Rudolf

Zkratka:
NAD: 283
Časový rozsah: 1872 - 1920 (1930)
Původce: Dvořák, Rudolf, PhDr. (1860-1920); orientálnmí filologie; profesor UK; člen KČSN, ČAVU

Detail fondu

Eisner Jan

Zkratka:
NAD: 284
Časový rozsah: 1933 - 1955
Původce: Eisner, Jan, prof. PhDr. dr. h. c. (1885-1967); archeologie; profesor Univerzity Komenského v Bratislavě, profesor UK v Praze, člen KČSN a ČAVU, akademik ČSAV

Detail fondu

Emler Josef

Zkratka:
NAD: 285
Časový rozsah: 1860 - 1898
Původce: Emler, Josef (1839-1899); historie, pomocné vědy historické, archivnictví; archivář města Prahy, profesor UK v Praze; člen KČSN, ČAVU

Detail fondu

Fafl Bohumil

Zkratka:
NAD: 697
Časový rozsah: [1907] - [1998]
Původce: Fafl, Bohumil, MUDr. (1907-1998); oftalmologie

Detail fondu

Fejfar Zdeněk

Zkratka:
NAD: 553
Časový rozsah: 1959 - [2003]
Původce: Fejfar, Zdeněk, MUDr. DrSc. (1916-2003); medicína (interní lékařství, kardiologie); profesor UK, pracovník Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze, činitel Světové zdravotnické organizace v Ženevě

Detail fondu

Fejlek Vojtěch

Zkratka:
NAD: 5029
Časový rozsah: 1929 - 2006
Původce: Fejlek, Vojtěch (1923-2012), historik, archivář, editor Masarykových spisů, ředitel (náčelník) Vojenského historického archivu (1958-1973), zaměstnanec nakladatelství Melantrich, zástupce ředitele a vědecký pracovník Ústavu T. G. Masaryka (od 1991).

Detail fondu

Ferles Miloslav

Zkratka:
NAD: 629
Časový rozsah: 1944 - 2009
Původce: Ferles, Miloslav, Ing. DrSc. (1922-2009); organická chemie; profesor Vysoké školy chemicko-technologické

Detail fondu

Fiala Jan (sbírka)

Zkratka:
NAD: 5024
Časový rozsah: 1906 - 2004
Původce: Fiala, Jan (1912-2008), lékař v Sezimově Ústí

Detail fondu

Friedrich Gustav

Zkratka:
NAD: 286
Časový rozsah: 1871 - 1943 (1948)
Původce: Friedrich, Gustav, PhDr. (1871-1943); pomocné vědy historické, historie; profesor UK, ředitel Státní archivní školy v Praze; člen ČAVU, KČSN

Detail fondu

Funda Otakar Antoň

Zkratka:
NAD: 664
Časový rozsah: [1965] - 2019
Původce: Funda, Otakar Antoň, ThDr. Dr. Theol. (1943-); filosof, religionista, překladatel, pedagog

Detail fondu

Fürth Reinhold

Zkratka:
NAD: 668
Časový rozsah: [1893] - [1979]
Původce: Funda, Otakar Antoň, ThDr. Dr. Theol. (1943-); fyzik, profesor Německé univerzity v Praze. Blüh, Otto (1902-1981); fyzik, docent Německé univerzity v Praze, asistent Reinholda Fürtha

Detail fondu

Gebauer Jan

Zkratka:
NAD: 287
Časový rozsah: 1866 - 1907 (1956)
Původce: Gebauer, Jan, PhDr. (st. : 1838-1907); slovanská filologie, literární historie; profesor UK; člen KČSN, ČAVU

Detail fondu

Gebhart Jan

Zkratka:
NAD: 674
Časový rozsah: [1945] - [2018]
Původce: Gebhart, Jan, PhDr. DSc. (1945-2018); historik, pracovník Ústavu československých a světových dějin, vysokoškolský pedagog

Detail fondu

Glücklich Julius

Zkratka:
NAD: 288
Časový rozsah: 1891 - 1950
Původce: Glücklich, Julius, PhDr. (1876-1950); historie (všeobecné dějiny novověku, předbělohorské Čechy); profesor Masarykovy univerzity v Brně a Univerzity Palackého v Olomouci; člen KČSN, ČAVU

Detail fondu

Goll Jaroslav

Zkratka:
NAD: 289
Časový rozsah: 1861 - 1929
Původce: Goll, Jaroslav, Prof. PhDr. (1846-1929); historie (všeobecné dějiny); profesor UK; člen KČSN, ČAVU

Detail fondu

Grigorjev Alexandr Dmitrijevič

Zkratka:
NAD: 290
Časový rozsah: 1919 - 1944
Původce: Grigorjev, Alexandr Dmitrijevič (1874-1945); historie, slavistika; prof. na univerzitě ve Varšavě a v Tomsku, středoškolský profesor v Brestu Litevském, v Užhorodě a Prjaševě

Detail fondu

Groh František

Zkratka:
NAD: 291
Časový rozsah: 1884 - 1937
Původce: Groh, František, PhDr. (1863-1940); klasická filologie, řecká a latinská epigrafika; profesor UK; člen KČSN, ČAVU

Detail fondu

Guth Vladimír

Zkratka:
NAD: 293
Časový rozsah: [1905] - [1980]
Původce: Guth, Vladimír (1905-1980); astronomie; ředitel Státní observatoře na Skalnatém plese SAV, ředitel Astronomického ústavu SAV, vědecký pracovník Astronomického ústavu ČSAV, profesor UK v Praze; akademik ČSAV

Detail fondu

Gutmann Arnošt

Zkratka:
NAD: 294
Časový rozsah: 1949 - 1976
Původce: Gutmann, Arnošt (1910-1977); lékařství, fyziologie; profesor UK v Praze, člen korespondent ČSAV, vědecký pracovník Fyziologického ústavu ČSAV

Detail fondu

Habersbergerová Anna

Zkratka:
NAD: 687
Časový rozsah: [1932] - [2020]
Původce: Habersbergerová, Anna, RNDr. CSc. (1932-2020); radiační chemie, vědecká pracovnice Ústavu jaderného výzkum ČSAV v Řeži

Detail fondu

Habr Jaroslav

Zkratka:
NAD: 295
Časový rozsah: [1930] - [1990]
Původce: Habr, Jaroslav (1911-1998); ekonomie; ředitel Výzkumného ústavu potravinářského průmyslu v Praze, vědecký pracovník Ekonomického ústavu ČSAV, profesor UK v Praze

Detail fondu

Hájek Petr

Zkratka:
NAD: 716
Časový rozsah: [1940] - [2016]
Původce: Hájek, Petr, prof. RNDr. DrSc., dr. h. c. (1940-2016) - matematik, univerzitní pedagog, varhaník

Detail fondu

Hamatová Eva

Zkratka:
NAD: 639
Časový rozsah: [1950] - 2011 (2019)
Původce: Hamatová, Eva, Dr. techn. CSc. (1924-2010); mikrobiologie; vědecká pracovnice Mikrobiologického ústavu ČSAV, Ústavu krajinné ekologie ČSAV

Detail fondu

Harna Josef

Zkratka:
NAD: 662
Časový rozsah: [1939] - [2015]
Původce: Harna, Josef, PhDr. CSc. (1939-2015); historie; pracovník Historického ústavu AV ČR

Detail fondu

Hašek Milan

Zkratka:
NAD: 296
Časový rozsah: 1939 - 1984 (1985)
Původce: Hašek, Milan, MUDr. DrSc. (1925-1984); obecná biologie, imunologie, genetika; ředitel Ústavu experimentální biologie a genetiky ČSAV, člen korespondent ČSAV; vědecký pracovník Biologického ústavu ČSAV, poté Ústavu experimentální biologie a genetiky ČSAV a poté Ústavu molekulární genetiky ČSAV

Detail fondu

Hausner Milan

Zkratka:
NAD: 558
Časový rozsah: [1960] - [1989]
Původce: Hausner, Milan, MUDr. (1929-2000); psychiatrie

Detail fondu

Heinrich Vladimír Václav

Zkratka:
NAD: 297
Časový rozsah: 1896 - 1964
Původce: Heinrich, Vladimír Václav, PhDr. DrSc. (1884-1965); astronomie; prof. UK v Praze, ředitel Astronomického ústavu ČSAV; člen KČSN

Detail fondu

Hejnic Josef

Zkratka:
NAD: 704
Časový rozsah: 1930 - [2019]
Původce: Hejnic, Josef, PhDr. CSc. (1924-2019) - klasický filolog, překladatel a historik raného novověku

Detail fondu

Hendrich Josef

Zkratka:
NAD: 298
Časový rozsah: (1844) 1888 - 1950
Původce: Hendrich, Josef, PhDr. (1888-1950); pedagogika, komeniologie; prof. Komenského univerzity v Bratislavě a UK v Praze, ředitel Masarykova lidovýchovného ústavu; člen KČSN, ČAVU

Detail fondu

Henner Kamil ml.

Zkratka:
NAD: 299
Časový rozsah: (1890) 1895 - 1967 (1977)
Původce: Henner, Kamil, MUDr. DrSc. (1895-1967); neurologie; profesor UK (přednosta neurologické kliniky lékařské fakulty); akademik ČSAV

Detail fondu

Henner Kamil st.

Zkratka:
NAD: 300
Časový rozsah: (1858) 1885 - 1928
Původce: Henner, Kamil, prof. JUDr. (1861-1928); církevní právo; profesor UK; člen KČSN, ČAVU

Detail fondu

Herčík Ferdinand

Zkratka:
NAD: 301
Časový rozsah: 1925 - 1965
Původce: Herčík, Ferdinand, RNDr. et MUDr. (1905-1966); biologie, biofyzika, radiobiologie; prof. MU v Brně, ředitel Biofyzikálního ústavu ČSAV v Brně; člen korespondent ČSAV

Detail fondu

Herold Vilém

Zkratka:
NAD: 657
Časový rozsah: [1933] - [2012]
Původce: Herold, Vilém, PhDr. CSc. (1933-2012), ředitel Filosofického ústavu AV ČR (2001-2005)

Detail fondu

Heyrovská Raji

Zkratka:
NAD: 717
Časový rozsah: [1937] - [2018]
Původce: Heyrovská, Rajalakshmi, B.Sc., M.Sc., Ph.D. (1937-) - vědecká pracovnice v oboru fyzikální chemie

Detail fondu

Heyrovský Jaroslav

Zkratka:
NAD: 302
Časový rozsah: 1896 - 1974 (1980)
Původce: Heyrovský, Jaroslav, PhDr. (1890-1967); polarografie, fyzikální chemie; prof. UK v Praze, ředitel Polarografického ústavu ČSAV; člen KČSN a ČAVU, akademik ČSAV, laureát Nobelovy ceny za chemii

Detail fondu

Hladký Jan

Zkratka:
NAD: 688
Časový rozsah: [1934] - [2020]
Původce: Hladký, Jan, doc. RNDr. DrSc. (1934-); vedoucí vědecký pracovník Fyzikálního ústavu ČSAV/AV ČR, oddělení vývoje detektorů a zpracování dat

Detail fondu

Hobza Antonín

Zkratka:
NAD: 303
Časový rozsah: 1889 - 1954 (1956)
Původce: Hobza, Antonín, Prof. JUDr. (1876-1954); církevní a mezinárodní právo; profesor UK; člen ČAVU, akademik ČSAV

Detail fondu

Hoppe Vladimír

Zkratka:
NAD: 304
Časový rozsah: 1905 - 1931 (1946)
Původce: Hoppe, Vladimír, prof. PhDr. (1882-1931); filozofie; soukromý docent na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, profesor na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně

Detail fondu

Horáček Cyril

Zkratka:
NAD: 305
Časový rozsah: 1884 - 1937
Původce: Horáček, Cyril, prof. JUDr. (1862-1943); národní hospodářství; profesor UK, ministr financí; člen ČAVU

Detail fondu

Horák Jiří

Zkratka:
NAD: 306
Časový rozsah: (1592) 1884 - 1975 (1984)
Původce: Horák, Jiří, PhDr. DrSc. (1884-1975); slavistika, literární historie, folkloristika; prof. UK v Praze, ředitel Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV; člen KČSN a ČAVU, akademik ČSAV

Detail fondu

Horák Jiří

Zkratka:
NAD: 5043
Časový rozsah: [1884] - [1987]
Původce: Gašparíková-Horáková, Anna (1896-1987) - historička a archivářka; Horák, Jiří, prof. PhDr. DrSc. (1884-1975) - literární vědec, etnograf, folklorista, slavista, univerzitní profesor

Detail fondu

Horbaczewski Ivan (Jan)

Zkratka:
NAD: 307
Časový rozsah: [1857] - 1942 (1978)
Původce: Horbaczewski, Ivan/Jan, MUDr. (1854-1942); lékařská chemie; profesor UK v Praze (ředitel a zakladatel Ústavu pro lékařskou chemii), ministr zdravotnictví v předlitavské vládě, člen KČSN

Detail fondu

Hostinský Otakar

Zkratka:
NAD: 308
Časový rozsah: 1864 - 1967
Původce: Hostinský, Otakar, prof. PhDr. (1847-1910); estetika, hudební věda, teorie výtvarného umění; prof. UK v Praze; člen ČAVU a KČSN

Detail fondu

Hrdina Karel

Zkratka:
NAD: 545
Časový rozsah: 1885 - 1949 (1956)
Původce: Hrdina, Karel (1882-1949); klasická filologie; člen ČAVU, KČSN

Detail fondu

Hrozný Bedřich

Zkratka:
NAD: 309
Časový rozsah: 1897 - 1952 (1953)
Původce: Hrozný, Bedřich, PhDr. (1879-1952); orientalistika (klínopis, dějiny starého Orientu); profesor na Vídeňské univerzitě a na Univerzitě Karlově v Praze; člen KČSN, ČAVU, akademik ČSAV

Detail fondu

Hrubý Karel

Zkratka:
NAD: 522
Časový rozsah: [1930] - [1962]
Původce: Hrubý, Karel, RNDr. (1910-1962); biologie, genetika; profesor UK v Praze

Detail fondu

Hykeš Oldřich Vilém

Zkratka:
NAD: 310
Časový rozsah: 1931 - 1954
Původce: Hykeš, Oldřich Vilém, PhDr. (1895-1955); biologie, zoologie, popularizace přírodních věd; prof. Vysoké školy zvěrolékařské v Brně a UK v Praze

Detail fondu

Chaloupecký Václav

Zkratka:
NAD: 311
Časový rozsah: 1899 - 1951
Původce: Chaloupecký, Václav, PhDr. (1882-1951); historie (československé dějiny); profesor Univerzity Komenského v Bratislavě a UK v Praze; člen ČAVU, KČSN

Detail fondu

Charvát Josef

Zkratka:
NAD: 312
Časový rozsah: 1908 - 1984
Původce: Charvát, Josef, prof. MUDr. DrSc. (1897-1984); lékařství, vnitřní lékařství, edokrinologie; prof. UK v Praze, zakladatel Československé endokrinologické společnosti, první přednosta III. interní kliniky Lékařské fakulty UK; akademik ČSAV

Detail fondu

Chodounský Karel

Zkratka:
NAD: 313
Časový rozsah: 1854 - 1929
Původce: Chodounský, Karel, MUDr. (1843-1931); farmakologie, farmakognosie; prof. UK v Praze, prof. MU v Brně; člen ČAVU

Detail fondu

Chráska Pavel

Zkratka:
NAD: 690
Časový rozsah: 1926 - [2021]
Původce: Chráska, Pavel, prof. Ing. Dr. DrSc. (1943-); prof. fyzikálního a materiálového inženýrství ČVUT, pracovník Ústavu fyzikální metalurgie ČSAV a Ústavu fyziky plazmatu ČSAV

Detail fondu

Christitch Anna

Zkratka:
NAD: 5036
Časový rozsah: 1912 - 1960
Původce: Christitch, Anna (1880-1977), britská publicistka

Detail fondu

Janko Jan

Zkratka:
NAD: 707
Časový rozsah: [1973] - [2009]
Původce: Janko, Jan, doc. RNDr. CSc. (1943-2021) - historik a filozof přírodních věd, vysokoškolský pedagog

Detail fondu

Janovský Jaroslav

Zkratka:
NAD: 314
Časový rozsah: 1921 - 1956
Původce: Janovský, Jaroslav, JUDr. (1893-1970); právo; docent správní vědy a správního práva na Právnické fakultě UK v Praze

Detail fondu

Jareš Vojtěch

Zkratka:
NAD: 315
Časový rozsah: 1916 - 1964
Původce: Jareš, Vojtěch, Ing. Dr. techn. (1888-1965); nauka o materiálech, metalurgie; prof. ČVUT v Praze (ředitel Výzkumného ústavu pro kovy); člen MAP, člen ČSNRB, mimořádný člen ČAVU, akademik ČSAV

Detail fondu

Jarník Vojtěch

Zkratka:
NAD: 316
Časový rozsah: 1921 - 1970
Původce: Jarník, Vojtěch, RNDr. DrSc. (1897-1970); matematika (analytická teorie čísel, reálné funkce); profesor UK v Praze, člen ČAVU a KČSN, akademik ČSAV

Detail fondu

Jedlička Jaroslav

Zkratka:
NAD: 317
Časový rozsah: (1864) 1891 - 1974 (1979)
Původce: Jedlička, Jaroslav, MUDr. DrSc. (1891-1974); lékařské vědy (ftizeologie, pneumologie); profesor UK v Praze (zakladatel a ředitel I. plicní kliniky lékařské fakulty)

Detail fondu

Jína Jan

Zkratka:
NAD: 5040
Časový rozsah: 1916 - 1962
Původce: Jína, Jan, JUDr. (1890-1962), československý diplomat; Jínová, Stanislava (1888-1964), manželka Jana Jíny

Detail fondu

Jirásek Arnold

Zkratka:
NAD: 318
Časový rozsah: (1877) 1887 - 1960 (1972)
Původce: Jirásek, Arnold, MUDr. DrSc. (1887-1960); chirurgie (patologie, terapie chirurgických nemocí); profesor UK v Praze (přednosta I. chirurgické kliniky); člen ČAVU, akademik ČSAV

Detail fondu

Jireček Hermenegild

Zkratka:
NAD: 319
Časový rozsah: 1840 - 1909 (1940)
Původce: Jireček, Hermenegild, JUDr. (1827-1909); historie, dějiny českého a slovanského práva; úředník ministerstva kultu a vyučování ve Vídni; člen KČSN, ČAVU

Detail fondu

Jírovec Otto

Zkratka:
NAD: 320
Časový rozsah: [1907] - 1972
Původce: Jírovec, Otto, RNDr. DrSc. (1907-1972); parazitologie, protozoologie; prof. UK v Praze (ředitel Zoologického ústavu); vedoucí Parazitologické laboratoře ČSAV; člen KČSN, akademik ČSAV

Detail fondu

Kadlec Karel

Zkratka:
NAD: 321
Časový rozsah: (1830) 1865 - 1928 (1953)
Původce: Kadlec, Karel, JUDr. (1865-1928); právo, dějiny slovanského práva; tajemník družstva Národního divadla, profesor UK v Praze; člen KČSN, ČAVU

Detail fondu

Kadlec Vladimír

Zkratka:
NAD: 322
Časový rozsah: 1924 - 1969
Původce: Kadlec, Vladimír, JUDr. (1905-1969); sociologie, etnologie; lektor na Vysoké škole hospodářských věd ČVUT, externí vyučující na UK v Praze

Detail fondu

Kaizl Josef

Zkratka:
NAD: 5026
Časový rozsah: 1793 - 1941 (1952)
Původce: Kaizl, Josef, JUDr. (1854-1901), národohospodář, politik

Detail fondu

Kastner Eduard

Zkratka:
NAD: 323
Časový rozsah: 1856 - 1893
Původce: Kastner, Eduard, PhDr. (1845-1909); klasická filologie; gymnaziální profesor v Praze, zemský školní inspektor, člen ČAVU

Detail fondu

Kastner Jaroslav

Zkratka:
NAD: 324
Časový rozsah: (1863) 1883 - 1959
Původce: Kastner, Jaroslav, RTDr. (1877-1959); chemie; středoškolský profesor na reálce v Praze I.

Detail fondu

Káš Václav

Zkratka:
NAD: 325
Časový rozsah: 1919 - 1976
Původce: Káš, Václav, Ing. Dr. techn. DrSc. (1899-1978); zemědělská půdní mikrobiologie; profesor Vysoké školy zemědělské v Brně a Vysoké školy zemědělsko-lesnického inženýrství v Praze, člen korespondent ČSAV

Detail fondu

Katětov Miroslav

Zkratka:
NAD: 326
Časový rozsah: 1927 - 1995
Původce: Katětov, Miroslav, RNDr. DrSc. (1918-1995); matematika; profesor UK v Praze ( 1. děkan její matematicko-fyzikální fakulty, rektor), akademik ČSAV (v letech 1990-1992 místopředseda), vědecký pracovník Matematického ústavu ČSAV

Detail fondu

Kettner Radim

Zkratka:
NAD: 327
Časový rozsah: 1893 - 1966
Původce: Kettner, Radim, PhDr. DrSc. (1891-1967); geologie; prof. ČVUT (ředitel Geologického ústavu) a UK (ředitel Geologicko-paleontologického ústavu) v Praze; člen KČSN a ČAVU, akademik ČSAV

Detail fondu

Klabouch Jiří

Zkratka:
NAD: 591
Časový rozsah: 1946 - 2004
Původce: Klabouch, Jiří, JUDr. (1927-2005); právní dějiny, politické a právní myšlení; pracovník Kabinetu dějin státu a práva ČSR ČSAV, Ústavu práva ČSAV, Ústavu státu a práva ČSAV a AV ČR; Právnická fakulta UK v Praze

Detail fondu

Klapálek František

Zkratka:
NAD: 328
Časový rozsah: [1863] - [1919]
Původce: Klapálek, František (1863-1919); entomologie (morfologie a ekologie hmyzu); středoškolský profesor, člen ČAVU a KČSN

Detail fondu

Klecanda Vladimír

Zkratka:
NAD: 329
Časový rozsah: 1896 - 1946 (1950)
Původce: Klecanda, Vladimír, PhDr. (1888-1946); historie, archivnictví; prof. Komenského univerzity v Bratislavě a UK v Praze, za války činný v londýnském exilu

Detail fondu

Klecanda Vladimír (sbírka)

Zkratka:
NAD: 5014
Časový rozsah: 1937 - 1946
Původce: Klecanda, Vladimír, PhDr. (1888-1946), profesor, pedagog, archivář, historik, politik, účastník československého domácího a zahraničního odboje za druhé světové války

Detail fondu

Klepešta Josef

Zkratka:
NAD: 330
Časový rozsah: 1910 - 1976
Původce: Klepešta, Josef (1895-1976); astronomie, amatérská fotografie; fotograf Pražské hvězdárny a popularizátor astronomie

Detail fondu

Klika Jaromír

Zkratka:
NAD: 331
Časový rozsah: (1857) 1916 - 1957
Původce: Klika, Jaromír, PhDr. DrSc. (1888-1957); prof. botaniky na ČVUT a UK; člen MAP a člen korespondent ČSAV

Detail fondu

Klouda Antonín

Zkratka:
NAD: 5031
Časový rozsah: [1890] - [1961]
Původce: Klouda, Antonín (1871-1961), advokát, národně socialistický politik

Detail fondu

Kloudová Ludmila

Zkratka:
NAD: 5034
Časový rozsah: [1918] - 1973
Původce: Kloudová, Ludmila, JUDr. (1900-1988), právní zástupkyně rodiny Masarykovy a Benešovy, členka kuratoria Ústavu TGM, advokátka v Benešově

Detail fondu

Knapp Viktor

Zkratka:
NAD: 332
Časový rozsah: [1956] - [1996]
Původce: Knapp, Viktor, JUDr. et PhDr. DrSc. (1913-1996); právo (občanské právo, právní filosofie); profesor UK v Praze, ředitel Ústavu státu a práva ČSAV, akademik ČSAV

Detail fondu

Knop Josef

Zkratka:
NAD: 333
Časový rozsah: (1875) 1896 - 1964 (1966)
Původce: Knop, Josef, Ing. RTDr. DrSc. (1885-1964); analytická chemie; profesor Vysoké školy zvěrolékařské v Brně, člen korespondent ČSAV

Detail fondu

Kolmaš Josef

Zkratka:
NAD: 672
Časový rozsah: [1933] - [2018]
Původce: Kolmaš, Josef, PhDr. CSc. (1933-); sinolog, tibetolog; ředitel Orientálního ústavu AV ČR (1994-2002), profesor MU v Brně

Detail fondu

Komárek Julius

Zkratka:
NAD: 334
Časový rozsah: (1877) [1880] - 1955 (1972)
Původce: Komárek, Julius, PhDr. (1892-1955); zoologie; prof. ČVUT (Vysoká škola zemědělsko-lesnického inženýrství), prof. UK v Praze (vedoucí II. ústavu zoologického), vedoucí Výzkumného ústavu pro ochranu lesů; člen KČSN, člen ČAVU, člen korespondent ČSAV

Detail fondu

Kopal Vladimír

Zkratka:
NAD: 660
Časový rozsah: [1928] - [2014]
Původce: Kopal, Vladimír, JUDr. CSc. (1928-2014); mezinárodní právo, právo kosmické a mořské; sekretář Astronautické komise při ČSAV (1959-1980), šéf Oddělení pro záležitosti kosmického prostoru Sekretariátu OSN (1983-1988), předseda Právního podvýboru OSN (1999-2003, 2008-2009)

Detail fondu

Kořínek Vladimír

Zkratka:
NAD: 335
Časový rozsah: 1900 - [1980]
Původce: Kořínek, Vladimír, RNDr. DrSc. (1899-1981); matematika (teorie čísle, moderní algebra); pracovník Státního ústavu statistického a profesor UK v Praze, člen KČSN a ČAVU, akademik ČSAV

Detail fondu

Koutek Jaromír

Zkratka:
NAD: 336
Časový rozsah: 1902 - 1982
Původce: Koutek, Jaromír, RNDr. DrSc. (1902-1983); ložisková geologie; pracovník Státního geologického ústavu v Praze, profesor UK v Praze, člen ČAVU a KČSN, akademik ČSAV a SAV

Detail fondu

Koutský Karel

Zkratka:
NAD: 337
Časový rozsah: 1900 - 1964 (1966)
Původce: Koutský, Karel, prof. RNDr. DrSc. (1897-1964); matematika; profesor Masarykovy univerzity v Brně

Detail fondu

Kožešník Jaroslav

Zkratka:
NAD: 338
Časový rozsah: [1950] - [1985]
Původce: Kožešník, Jaroslav, Ing. Dr. techn. (1907-1985); aplikovaná matematika a mechanika; profesor ČVUT v Praze, ředitel Ústavu teorie informace a automatizace ČSAV, akademik a předseda ČSAV

Detail fondu

Krajina Vladimír

Zkratka:
NAD: 715
Časový rozsah: [1948] - [1993]
Původce: Krajina, Vladimír, prof. RNDr. (1905-1993) - vědec, pedagog, profesor botaniky a lesní ekologie na univerzitě ve Vancouveru /Kanada/, národně socialistický politik, publikace z oboru botaniky, od roku 1948 v exilu

Detail fondu

Krajník Bohumil

Zkratka:
NAD: 339
Časový rozsah: [1950] - [1966]
Původce: Krajník, Bohumil, MUDr. et RNDr. (1895-1966); biologie, srovnávací fyziologie, experimentální genetika; pracovník Státního zdravotního ústavu v Praze, profesor LF UK v Hradci Králové a v Plzni

Detail fondu

Král Jiří

Zkratka:
NAD: 340
Časový rozsah: [1893] - [1975]
Původce: Král, Jiří (1893-1975); geografie, antropogeografie, geografie Podkarpatské Rusi; doc. zeměpisu slovanských zemí na přírodovědné fakultě UK v Praze, prof. antropogeografie na FF UKo v Bratislavě, prof. na Přírodovědné fakultě UK v Praze

Detail fondu

Král Josef

Zkratka:
NAD: 341
Časový rozsah: (1871) 1893 - 1975
Původce: Král, Josef, PhDr. (1882-1978); filosofie (dějiny filosofie), sociologie; prof. Univerzity Komenského v Bratislavě a UK v Praze; člen KČSN, člen ČAVU

Detail fondu

Krása Miloslav

Zkratka:
NAD: 515
Časový rozsah: [1920] - 2004
Původce: Krása, Miloslav, RSDr. (1920-2004); orientalistika, indologie; Orientální ústav ČSAV

Detail fondu

Kratochvíl Pavel

Zkratka:
NAD: 710
Časový rozsah: [1959] - [2022]
Původce: Kratochvíl, Pavel, prof. Ing. DrSc., Dr. h. c. (1930-2023) - makromolekulární a fyzikální chemik, vysokoškolský pedagog

Detail fondu

Kraus Arnošt Vilém

Zkratka:
NAD: 344
Časový rozsah: 1874 - 1943 (1953)
Původce: Kraus, Arnošt Vilém, PhDr. (1859-1943); germanistika; profesor UK v Praze, člen ČAVU a KČSN

Detail fondu

Kraus Oskar

Zkratka:
NAD: 345
Časový rozsah: (1870) 1872 - 1937
Původce: Kraus, Oskar, JUDr. (1872-1942); profesor filosofie na Německé univerzitě v Praze

Detail fondu

Krejčí František

Zkratka:
NAD: 346
Časový rozsah: (1855) 1859 - 1933
Původce: Krejčí, František, PhDr. (1858-1934); filosofie, psychologie, sociologie; profesor UK v Praze; člen ČAVU a KČSN

Detail fondu

Krejčí Jaroslav

Zkratka:
NAD: 637
Časový rozsah: [1948] - [2009]
Původce: Krejčí, Jaroslav, JUDr. (1916-2014); ekonom, sociolog, právník; profesor na univerzitě v Lancasteru (v exilu od 1968)

Detail fondu

Krofta Kamil

Zkratka:
NAD: 347
Časový rozsah: (1837) 1883 - 1945 (1947)
Původce: Krofta, Kamil, PhDr. (1876-1945); historie; prof. UK v Praze, československý vyslanec, ministr zahraničních věcí; člen KČSN, člen ČAVU

Detail fondu

Kroupa František

Zkratka:
NAD: 709
Časový rozsah: [1951] - [2008]
Původce: Kroupa, František, RNDr. DrSc. (1925-2009) - fyzik, vysokoškolský pedagog

Detail fondu

Křepelka Jindřich

Zkratka:
NAD: 348
Časový rozsah: 1901 - 1964
Původce: Křepelka, Jindřich, PhDr. (1890-1964); anorganická a analytická chemie, chemická technologie; profesor UK v Praze; člen ČSAV

Detail fondu

Křížek Jurij

Zkratka:
NAD: 669
Časový rozsah: [1919] - [2015]
Původce: Křížek, Jurij, PhDr. DrSc. (1919-2015); historie

Detail fondu

Kubíček Ladislav

Zkratka:
NAD: 643
Časový rozsah: [1959] - [2006]
Původce: Kubíček, Ladislav, Ing. DrSc. (1930-); chemická a fyzikální metalurgie; člen korespondent ČSAV (1977), akademik ČSAV (1982), profesor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, ředitel Výzkumného ústavu kovů v Panenských Břežanech (1970-1981)

Detail fondu

Kudělka Milan

Zkratka:
NAD: 589
Časový rozsah: 1924 - 1997
Původce: Kudělka, Milan, PhDr. CSc. (1922-2005); teorie a dějiny slavistiky; pracovník brněnské pobočky Slovanského ústavu ČSAV, Ústavu dějin evropských socialistických zemí ČSAV a Ústavu dějin střední a východní Evropy ČSAV

Detail fondu

Kunstovný Otakar

Zkratka:
NAD: 349
Časový rozsah: 1920 - 1945 ([1960])
Původce: Kunstovný, Otakar, PhDr. (1884-1945); lingvistika; gymnaziální profesor v Praze, překladatel, autor umělé řeči serve

Detail fondu

Kurz Josef

Zkratka:
NAD: 517
Časový rozsah: (1892) 1901 - 1972 (1979)
Původce: Kurz, Josef, PhDr. DrSc. (1901-1972); jazykověda, slavistika; profesor FF MU v Brně a FF UK v Praze. Vajs, Josef, prof. PhDr. ThDr. (1865-1959); teologie, paleoslovenistika; profesor staroslověnštiny a slovanské liturgie na Teologické fakultě Univerzity Karlovy. Pastrnek, František, PhDr. (1853-1940); jazykověda, slavistika; docent na vídeňské univerzitě, profesor na české univerzitě v Praze; člen KČSN a ČAVU

Detail fondu

Květ Jan

Zkratka:
NAD: 350
Časový rozsah: [1857] - [1965]
Původce: Květ, Jan, PhDr. DrSc. (1896-1965); dějiny a teorie výtvarných umění; vedoucí oddělení Národního muzea a profesor UK v Praze, člen ČAVU a KČSN

Detail fondu

Landa Stanislav

Zkratka:
NAD: 351
Časový rozsah: 1901 - 1981
Původce: Landa, Stanislav, Ing. DrSc. (1898-1981); chemie - technologie paliv; ředitel výzkumného ústavu chemicko-technologického Baťových závodů ve Zlíně; profesor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze; člen korespondent ČSAV

Detail fondu

Láska Václav

Zkratka:
NAD: 352
Časový rozsah: 1906 - 1943 (1953)
Původce: Láska, Václav, prof. PhDr. (1862-1943); geofyzika, astronomie, matematika; prof. techniky ve Lvově (Politechnika Lwowska) a UK v Praze, ředitel Státního ústavu geofyzikálního v Praze; člen KČSN, člen ČAVU

Detail fondu

Laufberger Vilém

Zkratka:
NAD: 353
Časový rozsah: 1877 - [1986]
Původce: Laufberger, Vilém, MUDr. DrSc. (1890-1986); lékařská fyziologie, biochemie, biologie; profesor Masarykovy univerzity v Brně a UK v Praze, vědecký pracovník Ústavu fyziologických regulací ČSAV, člen KČSN a ČAVU, akademik ČSAV

Detail fondu

Laurin Arne

Zkratka:
NAD: 5023
Časový rozsah: 1917 - 1945
Původce: Laurin, Arne, vl. jm. Lustig, Arnošt (1889-1945), novinář

Detail fondu

Lengerová Alena

Zkratka:
NAD: 354
Časový rozsah: 1935 - 1979 (1980)
Původce: Lengerová, Alena, RNDr. DrSc. (1924-1979); obecná biologie, genetika; pracovnice Ústavu experimentální biologie a genetiky ČSAV (později Ústav molekulární genetiky ČSAV); členka korespondentka ČSAV

Detail fondu

Lesný Vincenc

Zkratka:
NAD: 355
Časový rozsah: 1894 - 1953 (1955)
Původce: Lesný, Vincenc, PhDr. (1882-1953); indologie; prof. UK v Praze, ředitel Orientálního ústavu; člen KČSN, člen ČAVU, akademik ČSAV

Detail fondu

Leška Oldřich

Zkratka:
NAD: 498
Časový rozsah: [1927] - 2016
Původce: Leška, Oldřich, PhDr. CSc. (1927-1997); český lingvista se zaměřením na obecnou lingvistiku, rusistiku a slavistiku; vědecký pracovník Slovanského ústavu ČSAV a AV ČR; profesor Univerzity Karlovy; předseda obnoveného Pražského lingvistického kroužku. Lešková, Zlatuška, PhDr. (1931-2016); manželka Oldřicha Lešky

Detail fondu

Levit Pavel

Zkratka:
NAD: 356
Časový rozsah: 1946 - 1960
Původce: Levit, Pavel, JUDr. DrSc. (1902-1971); správní právo; profesor UK v Praze; člen korespondent ČSAV

Detail fondu

Lexa František

Zkratka:
NAD: 357
Časový rozsah: (1860) 1876 - 1960 (1976)
Původce: Lexa, František, PhDr. (1876-1960); egyptologie; profesor UK v Praze (zakladatel a ředitel Egyptologického ústavu); člen KČSN a pracovník Orientálního ústavu v Praze, akademik ČSAV

Detail fondu

Linhartová Milena

Zkratka:
NAD: 358
Časový rozsah: (1877) 1907 - [1977]
Původce: Linhartová, Milena, PhDr. (1900-1989); archivnictví, pomocné vědy historické; pracovnice Státního historického ústavu v Praze, později Historického ústavu ČSAV

Detail fondu

Link František

Zkratka:
NAD: 359
Časový rozsah: [1930] - [1970]
Původce: Link, František, RNDr. DrSc. (1906-1984); astronomie; Astronomický ústav ČSAV

Detail fondu

Löwenbach Josef

Zkratka:
NAD: 696
Časový rozsah: 1943 - 1945
Původce: Löwenbach, Josef (1900-1962); hudební skladatel a referent v denním tisku, překladatel do němčiny a z angličtiny

Detail fondu

Luštinec Jiří

Zkratka:
NAD: 694
Časový rozsah: [1934] - [2021]
Původce: Luštinec, Jiří, doc. RNDr. CSc. (1934-2021); biolog, botanik (fyziologie a biochemie rostlin), vysokoškolský pedagog

Detail fondu

Macek Josef

Zkratka:
NAD: 360
Časový rozsah: 1955 - 1991
Původce: Macek, Josef, PhDr. DrSc. (1922-1991); historie; ředitel Historického ústavu ČSAV, po roce 1970 vědecký pracovník Ústavu pro jazyk český ČSAV a Archeologického ústavu ČSAV, akademik ČSAV

Detail fondu

Maixner Emerich

Zkratka:
NAD: 361
Časový rozsah: 1869 - 1920
Původce: Maixner, Emerich, prof. MUDr. (1847-1920); interní lékařství; profesor UK v Praze (přednosta II., resp. I. interní kliniky lékařské fakulty); člen ČAVU, KČSN.

Detail fondu

Málek Ivan

Zkratka:
NAD: 362
Časový rozsah: (1894) 1909 - 1994 (1999)
Původce: Málek, Ivan, MUDr. DrSc. (1909-1994); mikrobiologie, lékařství; profesor UK v Praze, akademik a místopředseda ČSAV

Detail fondu

Málek Jaroslav

Zkratka:
NAD: 711
Časový rozsah: [1950] - [1987]
Původce: Málek, Jaroslav, Dr. Ing. CSc. (1921-1987) - chemik

Detail fondu

Málek Prokop

Zkratka:
NAD: 363
Časový rozsah: 1945 - 1992
Původce: Málek, Prokop, MUDr. DrSc. (1915-1992); lékařství (chirurgie); profesor UK v Praze, ředitel Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze, akademik ČSAV

Detail fondu

Mareš František

Zkratka:
NAD: 364
Časový rozsah: 1851 - 1939 (1968)
Původce: Mareš, František, PhDr. h. c. (1850-1939); archivnictví; ředitel Schwarzenberského archivu v Třeboni; člen ČAVU a KČSN

Detail fondu

Mareš František Václav

Zkratka:
NAD: 666
Časový rozsah: [1922] - [2016]
Původce: Mareš, František Václav, PhDr. CSc. (1922-1994); slavista, pracovník Slovanského ústavu ČSAV, profesor Vídeňské univerzity. Marešová, Dagmar (1928-2016), manželka Františka Václava Mareše

Detail fondu

Marty Anton

Zkratka:
NAD: 365
Časový rozsah: 1867 - 1914
Původce: Marty, Anton (1847-1914); filosofie; profesor Deutsche Universität in Prag, člen Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen

Detail fondu

Masaryk Garrigue Herbert

Zkratka: HGM
NAD: 5005
Časový rozsah: 1880 - 1917 (1935)
Původce: Masaryk, Herbert (1880-1915), syn T.G. Masaryka, malíř

Detail fondu

Masaryk Garrigue Jan

Zkratka: JGM
NAD: 5006
Časový rozsah: [1848] - [1948]
Původce: Masaryk, Jan (1886-1948), syn T.G. Masaryka, československý diplomat, politik, vyslanec Československé republiky v Londýně (1925-1938), ministr zahraničních věcí (1940-1948)

Detail fondu

Masaryk Garrigue Tomáš

Zkratka: TGM
NAD: 5001
Časový rozsah: (1780) 1841 - 1965 (1987)
Původce: Masaryk, Tomáš Garrigue, prof. PhDr. (1850-1937), filozof, sociolog, vědec, politik, pedagog, státník, první prezident Československé republiky (1918-1935)

Detail fondu

Masaryková Anna

Zkratka: AM
NAD: 5009
Časový rozsah: 1910 - 1996
Původce: Masaryková, Anna, PhDr. (1911-1996), dcera Herberta Masaryka, vnučka T. G. Masaryka, PhDr., historička umění

Detail fondu

Masaryková Garrigue Alice

Zkratka: AGM
NAD: 5004
Časový rozsah: [1879] - [1966] (1985)
Původce: Masaryková, Alice, PhDr. (1879-1966), dcera T. G. Masaryka, pedagožka, socioložka, sociální a humanitární pracovnice, zakladatelka Československého červeného kříže

Detail fondu

Masaryková Garrigue Charlotta

Zkratka: CGM
NAD: 5003
Časový rozsah: 1870 - 1923 (1933)
Původce: Masaryková Garrigue, Charlotte (1850-1923), manželka T. G. Masaryka

Detail fondu

Masaryková Garrigue Olga

Zkratka: OGM
NAD: 5007
Časový rozsah: 1904 - 1960
Původce: Masaryková, Olga (1891-1978), dcera T.G. Masaryka, za první světové války se zúčastnila zahraničního odboje

Detail fondu

Masaryková Herberta

Zkratka: HM
NAD: 5010
Časový rozsah: [1915] - 1996
Původce: Masaryková, Herberta (1915-1996), dcera Herberta Masaryka, vnučka T. G. Masaryka, muzikoložka a hudební editorka

Detail fondu

Matějček Antonín

Zkratka:
NAD: 366
Časový rozsah: 1921 - 1950
Původce: Matějček, Antonín, prof. PhDr. (1889-1950); dějiny umění; profesor UK v Praze; člen KČSN, ČAVU

Detail fondu

Matoušek Otakar

Zkratka:
NAD: 505
Časový rozsah: [1920] - [1994]
Původce: Matoušek, Otakar, PhDr. (1899-1994); přírodověda, popularizace přírodních věd, geologie; profesor PřF UK v Praze; člen Mezinárodní akademie dějin přírodních věd a lékařství

Detail fondu

Maydl Karel

Zkratka:
NAD: 569
Časový rozsah: 1864 - 1903 (1963)
Původce: Maydl, Karel, prof. MUDr. (1853-1903); lékař, chirurg

Detail fondu

Mendl Bedřich

Zkratka:
NAD: 367
Časový rozsah: 1883 - 1947 (1973)
Původce: Mendl, Bedřich, PhDr. (1892-1940); hospodářské a sociální dějiny; pracovník a ředitel Státního historického ústavu v Praze, prof. UK v Praze; člen KČSN, člen ČAVU (in memoriam)

Detail fondu

Michal Emanuel

Zkratka:
NAD: 368
Časový rozsah: 1916 - 1963
Původce: Michal, Emanuel (1894-1968); geofyzika, geologie; středoškolský profesor v Plzenci, Lipníce nad Bečvou a v Praze, člen Státního ústavu geofyzikálního v Praze

Detail fondu

Mikulčák Jiří

Zkratka:
NAD: 721
Časový rozsah: [1963] - [1989]
Původce: Mikulčák, Jiří, RNDr. CSc. (1923-2011) - středoškolský profesor, výzkumný pracovník v oboru didaktika matematiky, univerzitní pedagog

Detail fondu

Milbauer Jaroslav

Zkratka:
NAD: 369
Časový rozsah: (1773) 1880 - 1959 (1965)
Původce: Milbauer, Jaroslav, Ing. Dr. techn. (1880-1959); anorganická chemie, analytická chemie, fotochemie; prof. ČVUT v Praze; člen KČSN, člen ČAVU

Detail fondu

Míšková Alena

Zkratka:
NAD: 719
Časový rozsah: [1957] - [2015]
Původce: Míšková, Alena, doc. PhDr. Ph.D. (1957-2015) - historička, vysokoškolská pedagožka

Detail fondu

Mrázek Alois

Zkratka:
NAD: 370
Časový rozsah: 1906 - 1923 (1943)
Původce: Mrázek, Alois, PhDr. (1868-1923); zoologie; profesor UK v Praze; ředitel Zoologického ústavu Přírodovědecké fakulty UK; člen KČSN, ČAVU

Detail fondu

Myslivec Václav

Zkratka:
NAD: 371
Časový rozsah: 1924 - [1976]
Původce: Myslivec, Václav, Ing. Dr. techn. DrSc. (1903-1976); zemědělské pojišťovnictví, statistika; profesor ČVUT v Praze (Vysoká škola zemědělsko-lesnického inženýrství)

Detail fondu

Nadorp Franz

Zkratka:
NAD: 372
Časový rozsah: 1816 - 1872
Původce: Nadorp, Franz (1794-1876); německý malíř a litograf (studoval v Praze, od 1828 trvale v Římě)

Detail fondu

Nečásek Jan

Zkratka:
NAD: 520
Časový rozsah: 1945 - 1998
Původce: Nečásek, Jan, RNDr. CSc. (1925-1998); genetika; docent PřF UK v Praze, Ústav experimentální botaniky ČSAV v Českých Budějovicích

Detail fondu

Nedohledán při GI 2012: Purš Jaroslav

Zkratka:
NAD: 554
Časový rozsah: [1950] - [1997]
Původce: Purš, Jaroslav, Ing. PhDr. DrSc. (1922-1997); prof. FF UK, ředitel Ústavu čs. a světových dějin ČSAV, akademik ČSAV; historie

Detail fondu

Nejedlý Zdeněk

Zkratka: ZN
NAD: 373
Časový rozsah: (1796) 1818 - 2018
Původce: Nejedlý, Zdeněk, PhDr. DrSc. (1878-1962); hudební věda, historie, estetika; prof. UK v Praze, ministr školství; člen KČSN, člen ČAVU (poslední president), akademik ČSAV (první president). Nejedlý, Roman (1844-1920); učitel, hudebník, otec Zdeňka Nejedlého. Brichta, Arnošt (1852-1935); novinář, ředitel a předseda tiskařského a vydavatelského závodu Politika v Praze.

Detail fondu

Němec Bohumil

Zkratka:
NAD: 374
Časový rozsah: 1891 - 1966
Původce: Němec, Bohumil, PhDr. (1873-1966); anatomie a fyziologie rostlin; profesor UK v Praze (ředitel Ústavu pro anatomii a fysiologii rostlin) a Univerzity Komenského v Bratislavě; člen KČSN a ČAVU, akademik ČSAV

Detail fondu

Němec Igor

Zkratka:
NAD: 595
Časový rozsah: [1948] - 2005
Původce: Němec, Igor, PhDr. DrSc. (1924-2005); slovanská filologie, česká historická lexikologie a lexikografie

Detail fondu

Němec Jaroslav

Zkratka:
NAD: 577
Časový rozsah: [1950] - 2004
Původce: Němec, Jaroslav, Dr. techn. DrSc. (1921-2005); technik; vědecký pracovník a ředitel Ústavu teoretické a aplikované mechaniky ČSAV; člen korespondent a poté akademik ČSAV

Detail fondu

Nič Dobroslav

Zkratka:
NAD: 642
Časový rozsah: 1922 - 1992 (2012)
Původce: Nič, Dobroslav (1911-1992), projektant dopravních staveb, pracovník Útvaru hlavního architekta města Prahy (oddělení územního řízení pro dopravu)

Detail fondu

Niederle Lubor

Zkratka:
NAD: 375
Časový rozsah: [1885] - 1944 (1965)
Původce: Niederle, Lubor, prof. PhDr. (1865-1944); archeologie, etnologie a etnografie, antropologie; profesor UK v Praze; člen KČSN, ČAVU. Chvojka Čeněk (1850-1914); archeolog

Detail fondu

Niklíček Ladislav

Zkratka:
NAD: 512
Časový rozsah: 1940 - 1995
Původce: Niklíček, Ladislav, PhDr. CSc. (1936-1995); historie, dějiny dělnického hnutí, dějiny lékařství; docent UK v Praze, pracovník ústavů resortu Ministerstva zdravotnictví a Archivu AV ČR

Detail fondu

Novák František Antonín

Zkratka:
NAD: 376
Časový rozsah: [1892] - [1964]
Původce: Novák, František Antonín, PhDr. (1892-1964); systematická botanika; profesor UK v Praze, ředitel Botanického ústavu a botanické zahrady, člen KČSN a ČAVU

Detail fondu

Novák Jan Bedřich

Zkratka:
NAD: 377
Časový rozsah: 1881 - 1933 (1947)
Původce: Novák, Jan Bedřich, PhDr. (1872-1933); archivnictví, historie; ředitel Archivu země České, Státního historického ústavu v Praze; člen ČAVU a KČSN

Detail fondu

Novotný František

Zkratka:
NAD: 378
Časový rozsah: 1889 - 1964
Původce: Novotný, František, PhDr. (1881-1964); klasická filologie; prof. Masarykovy univerzity v Brně; člen KČSN, člen ČAVU

Detail fondu

Novotný Kamil

Zkratka:
NAD: 379
Časový rozsah: 1910 - 1951
Původce: Novotný, Kamil, PhDr. (1892-1959); dějiny umění; pracovník ministerstva školství a národní osvěty, resp. ministerstva školství a osvěty

Detail fondu

Novotný Karel

Zkratka:
NAD: 673
Časový rozsah: [1932] - [2017]
Původce: Novotný, Karel, PhDr. DrSc. (1932-2017); historik, docent FF UK

Detail fondu

Novotný Václav

Zkratka:
NAD: 380
Časový rozsah: (1785) 1869 - 1932 (1933)
Původce: Novotný, Václav, PhDr. (1869-1932); historie; profesor UK v Praze, člen ČAVU a KČSN

Detail fondu

Nový Luboš

Zkratka:
NAD: 381
Časový rozsah: [1950] - [1990]
Původce: Nový, Luboš, RNDr. DrSc. (1929-2017); historik; pracovník Historického ústavu ČSAV / Ústavu československých a světových dějin ČSAV, ředitel Ústředního archivu ČSAV (1985-1990)

Detail fondu

Odložilík Otakar

Zkratka:
NAD: 382
Časový rozsah: 1911 - 1948
Původce: Odložilík, Otakar, PhDr. (1899-1973); historie; prof. UK v Praze, Columbia University New York a Pennsylvania University Philadelphia USA; člen KČSN a ČAVU

Detail fondu

Oliva Pavel

Zkratka:
NAD: 689
Časový rozsah: [1923] - [2021]
Původce: Oliva, Pavel, roz. Ohrenstein, prof. PhDr. DrSc. (1923-2021); klasický filolog, historik antiky; profesor Univerzity Karlovy

Detail fondu

Olivová Věra

Zkratka:
NAD: 656
Časový rozsah: [1926] - [2015]
Původce: Olivová, Věra, PhDr. DrSc. (1926-2015), historička

Detail fondu

Opočenský Jan

Zkratka:
NAD: 383
Časový rozsah: 1910 - 1947
Původce: Opočenský, Jan, PhDr. (1885-1961); historie, archivnictví; ředitel Archivu ministerstva zahraničních věcí, úředník čs. exilových orgánů za války v Paříži a v Londýně, pracovník sekretariátu UNESCO v Paříži, člen ČAVU a KČSN

Detail fondu

Ott Emil

Zkratka:
NAD: 384
Časový rozsah: [1845] - [1924]
Původce: Ott, Emil, JUDr. (1845-1924); právo (procesní právo a soudní řízení); profesor UK v Praze; řádný člen KČSN (1890), řádný člen ČAVU (1890)

Detail fondu

Palát Augustin

Zkratka:
NAD: 623
Časový rozsah: [1923] - [2008]
Původce: Palát, Augustin, JUDr. (1923-2016); orientalistika, sinogologie; docent FF UK v Praze, 1958-1973 vědecký pracovník v Orientálním ústavu ČSAV, 1958-1971 náměstek ředitele Orientálního ústavu ČSAV

Detail fondu

Patočka František

Zkratka:
NAD: 385
Časový rozsah: 1928 - 1985
Původce: Patočka, František, MUDr. DrSc. (1904-1985); lékařství (lékařská mikrobiologie, virologie a imunologie); profesor UK v Praze, člen korespondent ČSAV

Detail fondu

Paulová Milada

Zkratka:
NAD: 386
Časový rozsah: (1822) 1891 - 1970
Původce: Paulová, Milada, prof. PhDr. (1891-1970); historie (byzantologie, slovanské dějiny); prof. UK v Praze, prof. Univerzity Palackého v Olomouci; členka KČSN a ČAVU

Detail fondu

Pekárek Karel

Zkratka:
NAD: 550
Časový rozsah: [1940] - [1979]
Původce: Pekárek, Karel (1908-1980)

Detail fondu

Pelnář Josef

Zkratka:
NAD: 387
Časový rozsah: [1878] - [1964]
Původce: Pelnář, Josef, prof. MUDr. (1872-1964); vnitřní lékařství; profesor UK v Praze (přednosta II. interní kliniky); člen ČAVU, akademik ČSAV

Detail fondu

Perek Luboš

Zkratka:
NAD: 680
Časový rozsah: [1919] - [2020]
Původce: Perek, Luboš, doc. RNDr. DrSc. (1919-2020); pracovník Astronomického ústavu ČSAV

Detail fondu

Perner Jaroslav

Zkratka:
NAD: 388
Časový rozsah: 1901 - 1926
Původce: Perner, Jaroslav, PhDr. (1869-1947); paleontologie; prof. UK v Praze; člen KČSN, člen ČAVU

Detail fondu

Petr Jan

Zkratka:
NAD: 389
Časový rozsah: 1939 - 1989
Původce: Petr, Jan, PhDr. DrSc. (1931-1989); lingvistika, slavistika, obecná jazykověda; profesor UK v Praze, ředitel Ústavu pro jazyk český ČSAV; člen korespondent ČSAV

Detail fondu

Petřík Josef

Zkratka:
NAD: 390
Časový rozsah: [1886] - [1944]
Původce: Petřík, Josef, prof. Ing. dr. (1866-1944); geodézie; profesor ČVUT

Detail fondu

Petýrek Emil

Zkratka:
NAD: 391
Časový rozsah: 1953 - 1970
Původce: Petýrek, Emil, Ing. (1901-1976); hornictví; ředitel Hornického ústavu ČSAV, člen korespondent ČSAV

Detail fondu

Pfitzner Josef

Zkratka:
NAD: 605
Časový rozsah: 1912 - 1945
Původce: Pfitzner, Josef (1901-1945); historik, politik; profesor na Německé univerzitě v Praze, náměstek primátora hl. m. Prahy (1939-1945)

Detail fondu

Počta Filip

Zkratka:
NAD: 392
Časový rozsah: 1866 - 1926
Původce: Počta, Filip, PhDr. (1859-1924); paleontologie, geologie; prof. UK v Praze; člen KČSN, člen ČAVU

Detail fondu

Podpěra Josef

Zkratka:
NAD: 393
Časový rozsah: (1800) 1878 - 1954 (1960)
Původce: Podpěra, Josef, prof. PhDr. (1878-1954); systematická botanika; prof. MU v Brně (ředitel Botanického ústavu); člen KČSN a ČAVU, akademik ČSAV

Detail fondu

Polák Stanislav

Zkratka:
NAD: 5041
Časový rozsah: [1936] - [2017]
Původce: Polák, Stanislav, PhDr. (1936-2017), historik, archivář v Příbrami, autor životopisů, znalec díla Tomáše Garrigua Masaryka, autor děl o něm a jeho rodině

Detail fondu

Polydorová Marie

Zkratka:
NAD: 708
Časový rozsah: [1850] - 2002
Původce: Bulova, Jiří (1886-1969) - železniční úředník, amatérský výtvarník; Polydor, Ivan (1896-1964) - úředník Magistrátu hlavního města Praha; Polydor, Ivan, Ing. (1922-2008) - technik; Polydorová, Marie, RNDr. CSc. (1927-2002) - odbornice v oboru fyzikální chemie

Detail fondu

Popelová-Otáhalová Jiřina

Zkratka:
NAD: 394
Časový rozsah: (1843) 1904 - 1985
Původce: Popelová-Otáhalová, Jiřina, PhDr. (1904-1985); klasická filologie, filozofická propedeutika a historie; PedF UK v Praze, UP v Olomouci (1949-1953 rektorka - první v československé historii), FF UK v Praze

Detail fondu

Pořízka Vincenc

Zkratka:
NAD: 395
Časový rozsah: [1905] - [1970]
Původce: Pořízka, Vincenc, PhDr. (1905-1982); orientalistika - indologie; lektor Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci, vědecký pracovník Orientálního ústavu v Praze, vyučující na UK v Praze

Detail fondu

Posejpal Václav

Zkratka:
NAD: 638
Časový rozsah: [1874] - [1935]
Původce: Posejpal, Václav, PhDr. (1874-1935); experimentální fyzika, prof. Univerzity Karlovy v Praze; člen KČSN, mimořádný člen ČAVU, jednatel Jednoty českých (československých) matematiků a fyziků, generální sekretář ČSNRB

Detail fondu

Pouchlý Julius

Zkratka:
NAD: 665
Časový rozsah: [1927] - [2016]
Původce: Pouchlý, Julius, Ing. CSc. (1927-2016); fyzikální chemie; profesor VŠCHT v Praze, pracovník Ústavu makromolekulární chemie ČSAV. Biroš, Ján, Ing. (1930-2018); pracovník Ústavu makromolekulární chemie ČSAV / AV ČR

Detail fondu

Prát Silvester

Zkratka:
NAD: 396
Časový rozsah: [1895] - [1990]
Původce: Prát, Silvestr, PhDr. DrSc. (1895-1990); fyziologie a biochemie rostlin; profesor UK v Praze, vědecký pracovník Ústavu experimentální botaniky ČSAV, člen KČSN a ČAVU, akademik ČSAV

Detail fondu

Pražák Jiří

Zkratka:
NAD: 564
Časový rozsah: 1927 - 1999
Původce: Pražák, Jiří, PhDr. (1926-2002); historik, archivář, kodikolog

Detail fondu

Procházka Jiří

Zkratka:
NAD: 651
Časový rozsah: [1916] - [1995]
Původce: Procházka, Jiří, Ing. Dr. techn. věd (1916-1995); chemie

Detail fondu

Procházka Václav

Zkratka:
NAD: 397
Časový rozsah: [1960] - [1980]
Původce: Procházka, Václav (1910-1990); organizace vědy, dějiny vědy; pracovník Presidia ČSAV, Encyklopedického ústavu a Ústředního archivu ČSAV

Detail fondu

Procházka Vladimír I

Zkratka:
NAD: 398
Časový rozsah: (1860) 1896 - 1968
Původce: Procházka, Vladimír, JUDr. DrSc. (1895-1968); právo (státní právo); prof. UK v Praze, ředitel Encyklopedického ústavu ČSAV; akademik ČSAV

Detail fondu

Procházka Vladimír II

Zkratka:
NAD: 399
Časový rozsah: [1950] - [1967]
Původce: Procházka, Vladimír, JUDr. CSc. (1924-1967); právo; vědecký pracovník Ústavu státu a práva ČSAV

Detail fondu

Procházka Želimir

Zkratka:
NAD: 679
Časový rozsah: [1921] - [2003]
Původce: Procházka, Želimir, Ing. CSc. (1921-2003); chemik, pracovník Ústavu organické chemie a biochemie ČSAV, člen České společnosti chemické, zakladatel Sdružení pro pomoc mentálně postiženým

Detail fondu

Průšek Jaroslav

Zkratka:
NAD: 508
Časový rozsah: 1911 - 1980 (1996)
Původce: Průšek, Jaroslav, PhDr. (1906-1980); orientalistika, sinologie a japanologie; docent a profesor FF UK v Praze a FF UP v Olomouci, ředitel Orientálního ústavu ČSAV, akademik ČSAV

Detail fondu

Přecechtěl Antonín

Zkratka:
NAD: 400
Časový rozsah: [1885] - [1971]
Původce: Přecechtěl, Antonín, prof. MUDr. DrSc. (1885-1971); lékařství (otorinolaryngologie); profesor UK v Praze (přednosta otorinolaryngologické kliniky), vedoucí Laboratoře otorinolaryngologické ČSAV; člen ČAVU, akademik ČSAV

Detail fondu

Rádl Emanuel

Zkratka:
NAD: 401
Časový rozsah: 1899 - 1942 (1947)
Původce: Rádl, Emanuel, PhDr. (1873-1942); filozofie; prof. UK v Praze

Detail fondu

Rádl František

Zkratka:
NAD: 402
Časový rozsah: 1916 - 1956
Původce: Rádl, František, PhDr. (1876-1956); matematika; profesor ČVUT v Praze

Detail fondu

Regner Albert

Zkratka:
NAD: 403
Časový rozsah: 1911 - 1970
Původce: Regner, Albert, Ing. dr. DrSc. (1905-1970); chemie, elektrochemie; profesor VŠCHT v Praze; člen korespondent ČSAV; externí ředitel Ústavu anorganické chemie ČSAV

Detail fondu

Rechzieglová Adela

Zkratka:
NAD: 671
Časový rozsah: [1935] - [2015]
Původce: Rechzieglová, Adela (1935-2015); lingvistika, bohemistika

Detail fondu

Rektorys Artuš

Zkratka:
NAD: 404
Časový rozsah: (1868) [1895] - [1967]
Původce: Rektorys, Artuš (1877-1971); hudební teorie; hudební referent v řadě periodik (Radikální listy, Samostatnost, Rozhledy, České slovo aj.)

Detail fondu

Remeš Mořic

Zkratka:
NAD: 405
Časový rozsah: 1888 - 1956
Původce: Remeš, Mořic, MUDr. RNDr. (1867-1959); lékařství, geologie, paleontologie; lékař, konzervátor Moravského zemského muzea v Brně; člen KČSN, člen ČAVU

Detail fondu

Rieger Ladislav

Zkratka:
NAD: 406
Časový rozsah: 1934 - 1958
Původce: Rieger, Ladislav, PhDr. (1890-1958); filosofie; prof. UK v Praze, ředitel Filosofického ústavu ČSAV; člen KČSN

Detail fondu

Robek Antonín

Zkratka:
NAD: 641
Časový rozsah: [1931] - [2008]
Původce: Robek, Antonín, PhDr. CSc. (1931-2008); historik, etnograf, profesor FF UK, ředitel Ústavu pro entografii a folkloristiku ČSAV (1972-1990)

Detail fondu

Roubík František

Zkratka:
NAD: 407
Časový rozsah: (1813) 1916 - 1971
Původce: Roubík, František, doc. PhDr. DrSc. (1890-1974); historie, archivnictví; docent UK v Praze, pracovník Archivu ministerstva vnitra, úředník ministerstva školství a osvěty, resp. ministeratva školství, věd a umění, ředitel Státního historického ústavu, vědecký pracovník Historického ústavu ČSAV; člen KČSN, člen korespondent ČSAV

Detail fondu

Rubín Josef

Zkratka:
NAD: 700
Časový rozsah: [1926] - [2021]
Původce: Rubín, Josef (1926-2021); geografie, přírodověda

Detail fondu

Rudinger Josef

Zkratka:
NAD: 580
Časový rozsah: [1945] - [1975] (2004)
Původce: Rudinger, Josef, Ing. DrSc. (1924-1975); organická chemie; v letech 1950-1970 pracovník Chemického ústavu ČSAV, Ústavu organické chemie a biochemie ČSAV; člen korespondent ČSAV, profesor VŠCHT v Praze a na technice v Curychu

Detail fondu

Rypka Jan

Zkratka:
NAD: 408
Časový rozsah: [1886] - [1968]
Původce: Rypka, Jan, PhDr. DrSc. (1886-1968); orientalistika (turecká a novoperská filologie); úředník ministerstva školství a národní osvěty, profesor UK v Praze; člen KČSN, člen ČAVU, akademik ČSAV

Detail fondu

Ryšavý Josef

Zkratka:
NAD: 409
Časový rozsah: 1894 - 1967
Původce: Ryšavý, Josef, Ing. Dr. techn. (1884-1967); geodézie; prof. ČVUT v Praze; akademik ČSAV

Detail fondu

Říman Josef

Zkratka:
NAD: 686
Časový rozsah: [1925] - [2019]
Původce: Říman, Josef, MUDr. DrSc. (1925-2019); lékař, biochemik, molekulární biolog, genetik, profesor na PřF UK, akademik ČSAV, ředitel Ústav molekulární genetiky ČSAV (1975-1991), vědecký sekretář ČSAV (1978-1980), místopředseda ČSAV (1981-1985), předseda ČSAV (1986-1989)

Detail fondu

Salač Antonín

Zkratka:
NAD: 410
Časový rozsah: [1885] - [1960]
Původce: Salač, Antonín, PhDr. DrSc. (1885-1960); klasická filologie; profesor UK v Praze, vedoucí Kabinetu pro studia řecká, římská a latinská ČSAV, člen KČSN a ČAVU, akademik ČSAV

Detail fondu

Saudek Emil

Zkratka:
NAD: 718
Časový rozsah: [1876] - [1941]
Původce: Saudek, Emil, JUDr. (1876-1941) - bankovní úředník, překladatel z němčiny

Detail fondu

Savinkov Nikolaj Viktorovič

Zkratka:
NAD: 703
Časový rozsah: 1905 - [1984]
Původce: Savinkov, Nikolaj Viktorovič, MUDr. (1910-1984) - lékař, vojenský lékař, účastník zahraničního odboje za druhé světové války

Detail fondu

Sedlák František

Zkratka:
NAD: 411
Časový rozsah: [1883] - [1963]
Původce: Sedlák, František, RTDr. (1883-1963); elektrotechnika; pracovník Elektrických podniků Praha

Detail fondu

Sekera Emil

Zkratka:
NAD: 412
Časový rozsah: 1883 - 1933
Původce: Sekera, Emil, PhDr. (1864-1944); zoologie, parazitologie; prof. Vysoké školy zvěrolékařské v Brně; člen KČSN

Detail fondu

Sekla Bohumil

Zkratka:
NAD: 413
Časový rozsah: 1934 - 1985
Původce: Sekla, Bohumil, MUDr. RNDr. DrSc. (1901-1987); lékařství, biologie, genetika, eugenika; profesof UK v Praze, přednosta Biologického ústavu Fakulty všeobecného lékařství UK

Detail fondu

Servít Zdeněk

Zkratka:
NAD: 414
Časový rozsah: [1913] - [1986]
Původce: Servít, Zdeněk, MUDr. DrSc. (1913-1986); lékařství, lékařská fyziologie; profesor UK v Praze, ředitel Fyziologického ústavu ČSAV

Detail fondu

Seydl Otto

Zkratka:
NAD: 415
Časový rozsah: 1919 - 1958
Původce: Seydl, Otto, RNDr. (1884-1959); astronomie; ředitel Státní hvězdárny v Praze; člen KČSN

Detail fondu

Seydler August

Zkratka:
NAD: 416
Časový rozsah: 1866 - 1891 (1949)
Původce: Seydler, Augustin, PhDr. (1849-1891); fyzika, astronomie; profesor UK v Praze, ředitel Astronomického ústavu ČSAV; člen ČAVU, KČSN

Detail fondu

Schäferna Karel

Zkratka:
NAD: 417
Časový rozsah: 1903 - 1950 (1951)
Původce: Schäferna, Karel, PhDr. (1884-1950); hydrobiologie, ichtyologie; prof. UK v Praze; člen KČSN

Detail fondu

Schneeweis Edmund

Zkratka:
NAD: 418
Časový rozsah: [1920] - [1950]
Původce: Schneeweis, Edmund (1886-1964); etnografie, historie, indogermanistika; profesor Deutsche Universität in Prag, člen Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen

Detail fondu

Schwippel Jindřich

Zkratka:
NAD: 682
Časový rozsah: [1935] - [2019]
Původce: Schwippel, Jindřich, PhDr. (1935-2019); pracovník Ústředního archivu ČSAV / Archivu AV ČR

Detail fondu

Sinkulová Ludmila

Zkratka:
NAD: 585
Časový rozsah: [1955] - [1988]
Původce: Sinkulová, Ludmila, doc. MUDr. CSc. (1910-1988); lékařství, historie lékařství a zdravotnictví; docentka UK v Praze, přednostka Ústavu dějin lékařství UK v Praze

Detail fondu

Skalička Vladimír

Zkratka:
NAD: 507
Časový rozsah: [1909] - [1991]
Původce: Skalička, Vladimír, PhDr. DrSc. (1909-1991); jazykověda; profesor na FF UK, člen korespondent ČSAV (od 1962)

Detail fondu

Sládek Zdeněk

Zkratka:
NAD: 573
Časový rozsah: [1926] - 2002
Původce: Sládek, Zdeněk, PhDr. CSc. (1926-2003); historie; od r. 1955, s přerušením v době normalizace (1976-1990) vědecký pracovník několika ústavů Akademie věd s historickým zaměřením

Detail fondu

Slavík František

Zkratka:
NAD: 419
Časový rozsah: 1898 - 1965
Původce: Slavík, František, PhDr. (1876-1957); mineralogie; prof. UK v Praze; člen KČSN, člen ČAVU, akademik ČSAV

Detail fondu

Smetana Jan

Zkratka:
NAD: 420
Časový rozsah: 1902 - 1962
Původce: Smetana, Jan, RTDr. (1883-1962); hydrodynamika, hydrologie, úprava toků; prof. ČVUT v Praze, ředitel Státního ústavu hydrologického T. G. Masaryka v Praze, Státního ústavu hydrotechnického T. G. Masaryka v Praze, Ústavu pro vodní hospodářství ČSAV; člen ČAVU, akademik ČSAV

Detail fondu

Smutný Jaromír

Zkratka:
NAD: 5013
Časový rozsah: (1883) 1893 - 1949
Původce: "Smutný, Jaromír, JUDr. (1892-1964), diplomat, spolupracovník E. Beneše, účastník československého zahraničního odboje, 1940 - 1945 přednosta Kanceláře prezidenta republiky (v exilu) a 1945 - 1948 kancléř prezidenta republiky"

Detail fondu

Sommer Otakar

Zkratka:
NAD: 421
Časový rozsah: (1873) [1885] - 1940 (1956)
Původce: Sommer, Otakar, JUDr. (1885-1940); právo (římské právo); profesor Univerzity Komenského v Bratislavě a UK v Praze; člen ČAVU a KČSN

Detail fondu

Spunar Pavel

Zkratka:
NAD: 518
Časový rozsah: (1830) [1928] - [2010]
Původce: Spunar, Pavel, PhDr. CSc. (1928-); historie; Ústav pro českou literaturu ČSAV; Kabinet pro studia řecká, římská a latinská ČSAV; Ústav pro klasická studia AV ČR; docent a profesor FF MU v Brně; člen Učené společnosti ČR

Detail fondu

Srovnal Jindřich

Zkratka:
NAD: 5042
Časový rozsah: [1950] - [2004]
Původce: Srovnal, Jindřich (1924-2005) - filozof, historik filozofického myšlení, vysokoškolský pedagog

Detail fondu

Staněk Václav Jan

Zkratka:
NAD: 683
Časový rozsah: [1907] - [1983]
Původce: Staněk, Václav Jan (1907-1983); zoolog, mykolog, botanik, fotograf, kameraman, režisér, spisovatel, popularizátor přírodních věd

Detail fondu

Staněk Vladimír

Zkratka:
NAD: 422
Časový rozsah: (1848) 1879 - 1940 (1941)
Původce: Staněk, Vladimír (1879-1940); chemie (analytická chemie, cukrovarnictví); ředitel Výzkumného ústavu československého průmyslu cukrovarnického, Praha

Detail fondu

Starý Oldřich

Zkratka:
NAD: 423
Časový rozsah: (1912) 1921 - 1983
Původce: Starý, Oldřich, MUDr. DrSc. (1914-1983); lékařství (neurologie); prof. UK v Praze (přednosta neurologické kliniky); člen korespondent ČSAV

Detail fondu

Stehlík Václav

Zkratka:
NAD: 424
Časový rozsah: [1891] - [1983]
Původce: Stehlík, Václav, RNDr. DrSc. (1891-1982); zemědělská genetika; ředitel Výzkumného ústavu řepařského v Semčicích, profesor Vysoké školy zemědělské v Praze, člen korespondent ČSAV

Detail fondu

Stiebitz Ferdinand

Zkratka:
NAD: 425
Časový rozsah: [1894] - [1961]
Původce: Stiebitz, Ferdinand, PhDr. DrSc. (1894-1961); klasická filologie; profesor Masarykovy univerzity v Brně, člen ČAVU a KČSN

Detail fondu

Stránský Josef

Zkratka:
NAD: 426
Časový rozsah: [1900] - [1983]
Původce: Stránský, Josef, Dr. techn. (1900-1983); elektrotechnika (teorie obvodů), elektronika, radioelektronika; profesor ČVUT v Praze, akademik ČSAV

Detail fondu

Studnička František Karel

Zkratka:
NAD: 427
Časový rozsah: 1876 - 1956
Původce: Studnička, František Karel, prof. MUDr. (1870-1955); histologie, embryologie; prof. MU v Brně (ředitel Ústavu pro všeobecnou biologii), prof. UK v Praze (ředitel Histologicko-embryologického ústavu); člen KČSN, ČAVU, akademik ČSAV

Detail fondu

Svátek František

Zkratka:
NAD: 670
Časový rozsah: [1936] - [2017]
Původce: Svátek, František (1936-2017); historik, pracovník Ústavu pro soudobé dějiny ČSAV / AV ČR, pedagog Ústavu politologie FF UK

Detail fondu

Svoboda Emil

Zkratka:
NAD: 428
Časový rozsah: (1834) 1885 - 1948 (1958)
Původce: Svoboda, Emil, JUDr. (1878-1948); právo (soukromé, občanské, filosofie práva); profesor Univerzity Komenského v Bratislavě a UK v Praze; člen ČAVU

Detail fondu

Svoboda Jan I

Zkratka:
NAD: 429
Časový rozsah: 1926 - 1964
Původce: Svoboda, Jan, PhDr. DrSc. (1899-1973); lingvistika, onomastika; vědecký tajemník Slovanského ústavu v Praze, vědecký pracovník Ústavu jazyků a literatur ČSAV

Detail fondu

Svoboda Jan II

Zkratka:
NAD: 667
Časový rozsah: [1934] - [2017]
Původce: Svoboda, Jan, RNDr. DrSc. (1934-2017); genetik, virolog, ředitel Ústavu experimentální biologie a genetiky ČSAV a Ústavu molekulární genetiky ČSAV / AV ČR

Detail fondu

Svoboda Karel

Zkratka:
NAD: 430
Časový rozsah: 1959 - 1960
Původce: Svoboda, Karel, PhDr. DrSc. (1888-1960); klasická filologie; profesor Masarykovy univerzity v Brně a UK v Praze; člen KČSN a ČAVU

Detail fondu

Sychrava Lev

Zkratka:
NAD: 5015
Časový rozsah: 1887 - 1992
Původce: "Sychrava, Lev, JUDr. (1887-1958), politik, novinář, účastník českého zahraničního odboje za první světové války, 1939 - 1945 vězněn v koncentračním táboře, po roce 1948 emigroval do Velké Británie, krátce před smrtí se vrátil do Československa"

Detail fondu

Syllaba Jiří

Zkratka:
NAD: 661
Časový rozsah: [1902] - [1997]
Původce: Syllaba, Jiří, prof. MUDr. DrSc. (1902-1997); lékař, profesor UK

Detail fondu

Šafařík Vojtěch

Zkratka:
NAD: 431
Časový rozsah: (1826) 1829 - 1902 (1961)
Původce: Šafařík, Vojtěch, prof. Dr. h. c. (1829-1902); chemie, astronomie; prof. ČVUT a UK v Praze; člen KČSN

Detail fondu

Šafránek Jaroslav

Zkratka:
NAD: 432
Časový rozsah: (1885) 1890 - 1957 (1966)
Původce: Šafránek, Jaroslav, PhDr. (1890-1957); lékařská fyzika; profesor lékařské fakulty UK v Plzni a Praze

Detail fondu

Šachmatov Mstislav Vjačeslavovič

Zkratka:
NAD: 713
Časový rozsah: [1888] - [1943]
Původce: Šachmatov, Mstislav Vjačeslavovič, MUDr. (1888-1943) - právní historik, pedagog, slavista, ruský emigrant

Detail fondu

Šalamon Bedřich

Zkratka:
NAD: 433
Časový rozsah: 1908 - 1967
Původce: Šalamon, Bedřich, prof. PhDr. (1880-1967); kartografie, matematická geografie; profesor UK v Praze, ředitel Státního ústavu geofyzikálního a správce Státní sbírky mapové v Praze, člen KČSN

Detail fondu

Šamalík František

Zkratka:
NAD: 650
Časový rozsah: 1939 - 2008
Původce: Šamalík, František, JUDr. DrSc. (1923-2008); právník, politolog, profesor na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, vědecký pracovník Ústavu státu a práva ČSAV / AV ČR, poslanec Federálního shromáždění (1990-1992)

Detail fondu

Šandera Karel

Zkratka:
NAD: 434
Časový rozsah: 1921 - 1959
Původce: Šandera, Karel, RNDr. DrSc. (1903-1959); technická chemie, cukrovarnictví; ředitel Výzkumného ústavu cukrovarnického v Praze, prof. VŠCHT v Praze; člen korespondent ČSAV

Detail fondu

Šedivý Jaroslav

Zkratka:
NAD: 435
Časový rozsah: [1934] - [1988]
Původce: Šedivý, Jaroslav, RNDr. CSc. (1934-1988); matematika, didaktika matematiky; asistent matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze, externí pracovník Matematického ústavu ČSAV

Detail fondu

Šesták Zdeněk

Zkratka:
NAD: 620
Časový rozsah: [1950] - 2008
Původce: Šesták, Zdeněk, RNDr. (1932-2008); rostlinná fyziologie; pracovník Ústavu experimentální botaniky AV ČR

Detail fondu

Šimák Josef Vítězslav

Zkratka:
NAD: 436
Časový rozsah: (1724) 1877 - 1941 (1948)
Původce: Šimák, Josef Vítězslav, PhDr. (1870-1941); historie, historická vlastivěda; prof. UK v Praze, člen ČAVU a KČSN

Detail fondu

Šmahel František

Zkratka:
NAD: 576
Časový rozsah: [1960] - 2005
Původce: Šmahel, František, PhDr. DrSc. (1934-); česká historie (dějiny husitství, česká reformace, humanismus a renesance); vědecký pracovník Historického ústavu ČSAV, resp. Ústavu československých a světových dějin ČSAV (1964-1974); ředitel Historického ústavu ČSAV / AV ČR (1990-1998); člen a předseda Učené společnosti ČR

Detail fondu

Šmerda Milan

Zkratka:
NAD: 636
Časový rozsah: [1925] - [2008]
Původce: Šmerda, Milan, PhDr. CSc. (1925-2008); historik; vědecký aspirant Slovanského ústavu ČSAV (od 1955), pracovník Ústavu dějin evropských socialistických zemí ČSAV, pob. Brno (1961-1987); spolupracovník Slezského studijního ústavu v Opavě, vědecký pracovník Slezského ústavu Slezského muzea v Opavě (1996-2007)

Detail fondu

Šmidák Miroslav

Zkratka:
NAD: 581
Časový rozsah: 1960 - 2001
Původce: Šmidák, Miroslav (1931-); právník, pracovník Úřadu prezidia ČSAV (do roku 1971); pracovník Ústředního archivu ČSAV (1971-1990); poradce předsedy ČSAV (1990-1992); poradce předsedy AV ČR (1993- )

Detail fondu

Šolle Zdeněk

Zkratka:
NAD: 552
Časový rozsah: [1928] - [2008]
Původce: Šolle, Zdeněk, PhDr. DrSc. (1924-2008); historie; docent UK v Praze, pracovník Historického ústavu ČSAV a Archivu AV ČR

Detail fondu

Šorm František

Zkratka:
NAD: 437
Časový rozsah: 1951 - 1977
Původce: Šorm, František, Dr. techn. (1913-1980); organická chemie; profesor Vysoké školy chemicko-technologické, ředitel Ústavu organické chemie a biochemie ČSAV, akademik a předseda ČSAV

Detail fondu

Špaček Stanislav

Zkratka:
NAD: 438
Časový rozsah: 1896 - 1951
Původce: Špaček, Stanislav, Ing. Dr. tech. (1876-1954); technické vědy, stavitelství; docent na ČVUT v Praze, zakládající člen Masarykovy akademie práce

Detail fondu

Špét Jiří

Zkratka:
NAD: 630
Časový rozsah: [1928] - [2012]
Původce: Špét, Jiří, PhDr. CSc. (1928-2012); dějiny historiografie; vědecký pracovník Národního muzea (1963-1972), referent pro muzejnictví na ministerstvu kultury (1972-1990); tajemník Historického klubu, jednatel Společnosti přátel starožitností

Detail fondu

Špíšek Ferdinand

Zkratka:
NAD: 439
Časový rozsah: [1950] - [1965]
Původce: Špíšek, Ferdinand, PhDr. (1877-1970); středoškolský profesor francouzštiny, pracovník ministerstva školství a národní osvěty

Detail fondu

Šrámek-Hušek Rudolf

Zkratka:
NAD: 440
Časový rozsah: 1933 - 1961
Původce: Šrámek-Hušek, Rudolf, RNDr. (1907-1962); zoologie, hydrobiologie; pracovník Státního ústavu vodohospodářského v Praze, docent PřF UK v Praze; člen Mezinárodní společnosti pro limnologii, člen Masarykovy akademie práce a Československé zoologické společnosti

Detail fondu

Štech Václav Vilém

Zkratka:
NAD: 441
Časový rozsah: 1882 - [1974]
Původce: Štech, Václav Vilém (1885-1974); dějiny umění; profesor Uměleckoprůmyslové školy a Akademie výtvarných umění v Praze. Štech, Václav (1859-1947); učitel, divadelní ředitel, spisovatel, dramatik, novinář, otec Václava Viléma Štecha

Detail fondu

Šternberk Bohumil

Zkratka:
NAD: 442
Časový rozsah: 1897 - 1983
Původce: Šternberk, Bohumil, RNDr. (1897-1983); astronomie; pracovník Astronomického ústavu UK v Praze a Státní hvězdárny, ředitel observatoře ve Staré Ďale, ředitel Astronomického ústavu ČSAV

Detail fondu

Štolc Antonín

Zkratka:
NAD: 443
Časový rozsah: 1885 - 1910
Původce: Štolc, Antonín, PhDr. (1863-1917); zoologie; profesor ČVUT v Praze, člen KČSN

Detail fondu

Štoll Čestmír

Zkratka:
NAD: 444
Časový rozsah: 1912 - 1982
Původce: Štoll, Čestmír, Dr. techn. DrSc. (1906-1983); hydraulika, hydroenergetika; profesor ČVUT v Praze, člen korespondent ČSAV

Detail fondu

Štoll Ladislav

Zkratka:
NAD: 445
Časový rozsah: [1930] - [1981]
Původce: Štoll, Ladislav, DrSc. (1902-1981); literární teorie a estetika; ředitel Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV, akademik ČSAV

Detail fondu

Táborský Eduard

Zkratka:
NAD: 5022
Časový rozsah: (1919) 1939 - 1945 (1947)
Původce: Táborský, Eduard, JUDr. (1910-1996), právník, diplomat a politolog, účastník československého zahraničního odboje, 1939-1945 tajemník E. Beneše

Detail fondu

Teplý František

Zkratka:
NAD: 446
Časový rozsah: (1571) 1867 - 1945
Původce: Teplý, František (1867-1945); historie, archivnictví; černínský archivář na Jindřichově Hradci; člen KČSN

Detail fondu

Tilšer František

Zkratka:
NAD: 447
Časový rozsah: 1862 - 1913 (1959)
Původce: Tilšer, František (1825-1913); geometrie, stereometrie; prof. ČVUT v Praze; člen KČSN

Detail fondu

Tomeš Josef

Zkratka:
NAD: 720
Časový rozsah: [1954] - [2022]
Původce: Tomeš, Josef, PhDr. Ph.D. (1954-) - historik novodobých dějin, biografista

Detail fondu

Trkal Viktor st.

Zkratka:
NAD: 448
Časový rozsah: [1888] - 1956
Původce: Trkal, Viktor, PhDr. (starší : 1888-1956); teoretická fyzika; profesor UK v Praze; člen KČSN, člen ČAVU. Trkalová, Marie, roz. Baštecká, RNDr. (1896-1965); středoškolská profesorka, manželka Viktora Trkala

Detail fondu

Trkal Vitkor ml.

Zkratka:
NAD: 655
Časový rozsah: [1929] - [2014]
Původce: Trkal, Viktor, RNDr. CSc. (mladší : 1929-2018); ředitel Ústavu radiotechniky a elektroniky ČSAV / AV ČR

Detail fondu

Trlifaj Miroslav

Zkratka:
NAD: 449
Časový rozsah: 1927 - 1982
Původce: Trlifaj, Miroslav, RNDr. DrSc. (1921-1982); teoretická fyzika; vědecký pracovník Fyzikálního ústavu ČSAV, prof. UK v Praze; člen korespondent ČSAV

Detail fondu

Trousil Zdeněk

Zkratka:
NAD: 450
Časový rozsah: 1946 - 1983
Původce: Trousil, Zdeněk, RNDr. (1913-1983); experimentální fyzika; vědecký pracovník Fyzikálního výzkumu Škodových závodů v Praze (pozdějšího Fyzikálního ústavu ČSAV)

Detail fondu

Urbánek Rudolf

Zkratka:
NAD: 451
Časový rozsah: [1900] - [1962]
Původce: Urbánek, Rudolf, PhDr. (1877-1962); historie; profesor Masarykovy univerzity v Brně, člen KČSN a ČAVU, akademik ČSAV

Detail fondu

Ústav T. G. Masaryka I

Zkratka: ÚTGM
NAD: 5008
Časový rozsah: ([1850]) 1881 - 1954
Původce: Ústav T. G. Masaryka (Praha, Česko : 1932-1939, 1945-1954), Studijní knihovna filosofická (1939-1941)

Instituce založená T.G. Masarykem v roce 1932 jako nadace s účelem správy knihovny, archivu a vydávání jeho prací a bádání v oblastech, kterými se původce zabýval. Její činnost navazovala na Osobní sekretariát a Soukromý archiv a knihovnu prezidenta republiky. Za druhé světové války přejmenována na Studijní knihovnu filozofickou, v roce 1941 zrušena, písemnosti uloženy v Klementinu. V roce 1945 obnovila činnost, v roce 1954 zrušena.

Doplňující materiály (opisy, výstřižky, rukopisy) k osobnímu fondu T. G. Masaryka. Diáře tajemníka V. Kučery a jejich opisy. Druhou skupinou jsou materiály vzešlé z činnosti Ústavu T. G. Masaryka - výstavba ústavu, korespondence, účetní doklady, výstřižky a fotoarchiv. Do fondu byly začleněny části osobních pozůstalostí K. Urbana a V. K. Škracha.

Detail fondu

Utitz Emil

Zkratka:
NAD: 452
Časový rozsah: 1883 - 1956 (1957)
Původce: Utitz, Emil, PhDr. (1883-1956); filosofie, estetika, teorie umění; profesor univerzity v Rostocku a univerzity v Halle, profesor Deutsche Universität in Prag, člen Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen

Detail fondu

Valouch Miloslav

Zkratka:
NAD: 453
Časový rozsah: 1903 - 1976
Původce: Valouch, Miloslav, RNDr. (1903-1976); fyzika; profesor ČVUT v Praze, úředník ministerstva školství, poslanec Národního shromáždění, profesor UK v Praze, vedoucí Kabinetu pro modernizaci vyučování fyzice Ústavu fyziky pevných látek ČSAV; člen KČSN

Detail fondu

Vaněček Václav

Zkratka:
NAD: 454
Časový rozsah: (1870) 1911 - 1985 (1998)
Původce: Vaněček, Václav, JUDr. DrSc. (1905-1985); právo, právní historie; prof. UK v Praze, ředitel Ústředního archivu ČSAV; člen KČSN, akademik ČSAV

Detail fondu

Vanýsek Vladimír

Zkratka:
NAD: 544
Časový rozsah: 1936 - 1997
Původce: Vanýsek, Vladimír, prof. RNDr. DrSc. (1926-1997); astronom; Astronomický ústav ČSAV, MFF UK v Praze

Detail fondu

Vasiljev Ivo

Zkratka:
NAD: 675
Časový rozsah: [1935] - [2016]
Původce: Vasiljev, Ivo, prom. fil. CSc. (1935-2016); koreanista, vietnamista

Detail fondu

Vasiljevová Zdeňka

Zkratka:
NAD: 676
Časový rozsah: [1935] - [2004]
Původce: Vasiljevová, Zdeňka, prom. fil. CSc. (1935-2004); japanistka, koreanistka

Detail fondu

Vávra Jaroslav

Zkratka:
NAD: 628
Časový rozsah: 1952 - 1963
Původce: Vávra, Jaroslav, PhDr. CSc. (1914-1990); historik (Rusko a SSSR); pracovník Československo-sovětského institutu (v letech 1955-1963 ve funkci ředitele), vědecký pracovník Ústavu dějin evropských socialistických zemí ČSAV, Československo-sovětského institutu ČSAV; pedagog na Vysoké škole ruského jazyka; člen Historické skupiny, člen Historického klubu

Detail fondu

Vavroušek Bohumil

Zkratka:
NAD: 455
Časový rozsah: 1887 - 1939 (1946)
Původce: Vavroušek, Bohumil (1875-1939); literární historie, dějiny výtvarného umění; gymnaziální profesor a ředitel

Detail fondu

Vavroušková Anna

Zkratka:
NAD: 456
Časový rozsah: [1920] - [1993]
Původce: Vavroušková, Anna, PhDr. (1904-1993); historie, pomocné vědy historické; pracovnice Státního historického ústavu v Praze a Historického ústavu ČSAV

Detail fondu

Vážný Václav

Zkratka:
NAD: 457
Časový rozsah: 1901 - 1966 (1968)
Původce: Vážný, Václav, PhDr. DrSc. (1892-1966); lingvistika (čeština, dialektologie); prof. University Komenského v Bratislavě a UK v Praze; člen KČSN, člen ČAVU

Detail fondu

Vejdovský František

Zkratka:
NAD: 458
Časový rozsah: 1876 - [1940]
Původce: Vejdovský, František, RNDr. (1849-1939); zoologie, srovnávací anatomie; profesor UK v Praze, člen KČSN

Detail fondu

Velenovský Josef

Zkratka:
NAD: 459
Časový rozsah: (1800) 1868 - 1949
Původce: Velenovský, Josef, prof. PhDr. (1858-1949); systematická botanika, fytopatologie, fytopaleontologie; prof. UK v Praze (ředitel Botanického ústavu), ředitel Botanické zahrady v Praze; člen KČSN, člen ČAVU

Detail fondu

Velíšek Josef

Zkratka:
NAD: 460
Časový rozsah: (1893) 1896 - 1947 (1966)
Původce: Velíšek, Josef, PhDr. (1896-1947); fyzikální chemie, technická fyzika; profesor České vysoké školy technické v Brně

Detail fondu

Veselý Vítězslav

Zkratka:
NAD: 461
Časový rozsah: 1896 - 1959
Původce: Veselý, Vítězslav, Dr. techn.; prof. Ing. DrSc. (1877-1964); organická chemie, technologie plastických hmot, tuků a barviv; profesor České vysoké školy technické v Brně; člen KČSN, ČAVU

Detail fondu

Vondráček Vladimír

Zkratka:
NAD: 462
Časový rozsah: [1895] - [1978]
Původce: Vondráček, Vladimír, MUDr. DrSc. (1895-1978); lékařská psychologie a psychoterapie, endokrinologie, farmakologie; profesor UK v Praze (přednosta psychiatrické kliniky, vedoucí výzkumné laboratoře)

Detail fondu

Vošta Ladislav

Zkratka:
NAD: 463
Časový rozsah: 1903 - 1957 (1970)
Původce: Vošta, Ladislav, JUDr. (1897-1957); právo (mezinárodní právo); profesor UK v Praze

Detail fondu

Wald Emil

Zkratka:
NAD: 464
Časový rozsah: [1920] - [1955]
Původce: Wald, Emil, RTDr. (1885-1955); energetika, elektroenergetika; pracovník Pražské železárenské společnosti v Kladně, Škodových závodů v Plzni a Západomoravských strojíren v Brně, externí pracovník Energetického ústavu

Detail fondu

Weiser Jaroslav

Zkratka:
NAD: 677
Časový rozsah: [1920] - [2012]
Původce: Weiser, Jaroslav, RNDr. CSc. (1920-2012); biolog, parazitolog, člen korespondent ČSAV

Detail fondu

Weizsäcker Wilhelm

Zkratka:
NAD: 465
Časový rozsah: (1834) 1886 - 1945
Původce: Weizsäcker, Wilhelm (1886-1961); právní historie; profesor Deutsche Universität im Prag; člen KČSN a Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur im Böhmen

Detail fondu

Wenig Jaromír

Zkratka:
NAD: 466
Časový rozsah: [1877] - [1933]
Původce: Wenig, Jaromír, PhDr. (1877-1933); zoologie (anatomie a srovnávací morfologie); profesor UK v Praze (přednosta Zoologického ústavu), člen KČSN a ČAVU

Detail fondu

Wenig Karel

Zkratka:
NAD: 467
Časový rozsah: [1930] - 1959
Původce: Wenig, Karel, PhDr. (1878-1964); klasický filolog, středoškolský profesor, docent a profesor FF UK v Praze, člen KČSN a ČAVU, autor prací o antickém řečnictví a literatuře

Detail fondu

Wenig-Malovský Arnošt

Zkratka:
NAD: 468
Časový rozsah: 1945 - 1964
Původce: Wenig-Malovský, Arnošt, JUDr. (1883-1964); právo (občanské a obchodní); profesor UK a VŠE v Praze; člen ČAVU, člen korespondent ČSAV

Detail fondu

Werstadt Jaroslav

Zkratka:
NAD: 469
Časový rozsah: (1864) 1888 - 1991
Původce: Werstadt, Jaroslav, PhDr. (1888-1970); historie, archivnictví; přednosta oddělení a ředitel Památníku osvobození v Praze

Detail fondu

Weyr František

Zkratka:
NAD: 470
Časový rozsah: (1863) 1885 - 1948
Původce: Weyr, František, prof. JUDr. (1879-1951); právo (ústavní); profesor České vysoké školy technické v Brně; rektor Masarykovy univerzity v Brně a děkan její Právnické fakulty; člen KČSN a ČAVU

Detail fondu

Wichterle Otto

Zkratka:
NAD: 471
Časový rozsah: [1913] - [1998]
Původce: Wichterle, Otto, Dr. techn. DrSc. (1913-1998); organická - makromolekulární chemie; prof. VŠCHT v Praze, ředitel Ústavu makromolekulární chemie ČSAV; akademik ČSAV; předseda ČSAV 1990-1992, poté čestný předseda AV ČR

Detail fondu

Winkelbauer Karel

Zkratka:
NAD: 722
Časový rozsah: [1958] - [1979]
Původce: Winkelbauer, Karel, prof. RNDr. Mg. Mat. DrSc. (1925-1990) - aplikovaný matematik, vysokoškolský pedagog

Detail fondu

Winternitz Moritz

Zkratka:
NAD: 472
Časový rozsah: [1880] - [1937]
Původce: Winternitz, Moritz, prof. PhDr. (1863-1937); indologie; profesor Deutsche Univerzität in Prag, člen KČSN a Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen

Detail fondu

Winters Stanley B.

Zkratka:
NAD: 648
Časový rozsah: [1967] - [2011]
Původce: Winters, Stanley B. (1924-2011); historik (specializace na moderní české politické a kulturní dějiny), profesor na New Jersey Institute of Technology (původně Newark College of Engineering)

Detail fondu

Wolf Jan

Zkratka:
NAD: 473
Časový rozsah: [1900] - [1970]
Původce: Wolf, Jan, MUDr. DrSc. (1894-1977); histologie, embryologie; profesor UK v Praze (ředitel Ústavu pro histologii), vedoucí Laboratoře pro elektronovou mikroskopii v biologii, resp. mikroskopii a experimentální morfologii ČSAV, člen ČAVU a KČSN, akademik ČSAV

Detail fondu

Wostry Wilhelm

Zkratka: WO
NAD: 474
Časový rozsah: 1898 - 1945
Původce: Wostry, Wilhelm, prof. PhDr. (1877-1951); historie; prof. Deutsche Universität in Prag; člen KČSN, člen Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen. Wächter, Grete, PhDr. (1921-); studentka a podnájemnice W. Wostrého. Weber, Ottokar, PhDr. (1860-1927); historie; prof. Deutsche Universität in Prag.

Detail fondu

Wurmová Jindřiška

Zkratka:
NAD: 5032
Časový rozsah: [1863] - [1953]
Původce: Wurmová, Jindřiška (1863-1953), propagátorka mírového hnutí, publicistka, babička Milady Wurmové

Detail fondu

Zahradník Rudolf

Zkratka:
NAD: 691
Časový rozsah: [1928] - [2020]
Původce: Zahradník, Rudolf, prof. Ing. DrSc., dr. h. c. mult. (1928-2020); fyzikální chemik, pracovník Ústavu fyzikální chemie a elektrochemie Jaroslava Heyrovského ČSAV, předseda AV ČR

Detail fondu

Zapletal Vladimír (sbírka)

Zkratka:
NAD: 5017
Časový rozsah: 1928 - 1954 ([1990])
Původce: Zapletal, Vladimír, MUDr. (1900-1983), lékař, zdravotní rada v Brně

Detail fondu

Záruba Quido

Zkratka:
NAD: 475
Časový rozsah: [1920] - [1993]
Původce: Záruba, Quido, Dr. techn. DrSc. (1899-1993); geologie - inženýrská a kvartérní; profesor ČVUT v Praze, externí pracovník Geologického ústavu ČSAV, akademik ČSAV

Detail fondu

Zátopek Alois

Zkratka:
NAD: 476
Časový rozsah: [1907] - [1985]
Původce: Zátopek, Alois, RNDr. DrSc. (1907-1985); geofyzika; profesor UK v Praze, akademik ČSAV

Detail fondu

Zatschek Heinz

Zkratka:
NAD: 477
Časový rozsah: 1901 - 1945
Původce: Zatschek, Heinz (1901-1965); historie, pomocné vědy historické; profesor Deutsche Universität in Prag; člen Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen

Detail fondu

Zatschek Hilde

Zkratka:
NAD: 478
Časový rozsah: 1909 - 1944
Původce: Zatschek, Hilde (1902-); historie; středoškolská profesorka

Detail fondu

Záviška František

Zkratka:
NAD: 479
Časový rozsah: (1650) 1891 - 1945 (1986)
Původce: Záviška, František, PhDr. (1879-1945); teoretická fyzika; prof. UK v Praze (ředitel Ústavu pro teoretickou fyziku); člen KČSN, ČAVU, MAP a ČSNRB

Detail fondu

Zeman Zbyněk

Zkratka:
NAD: 5035
Časový rozsah: [1928] - [2011]
Původce: Zeman, Zbyněk (1928-2011), historik, vysokoškolský pedagog, mj. autor prací o Edvardu Benešovi a T. G. Masarykovi

Detail fondu

Zika Josef

Zkratka:
NAD: 480
Časový rozsah: 1924 - 1970
Původce: Zika, Josef (1921-1981); knihovnictví; ředitel nakladatelství ČSAV - Academia

Detail fondu

Zubatý Josef

Zkratka:
NAD: 481
Časový rozsah: 1863 - 1931 (1961)
Původce: Zubatý, Josef, PhDr. (1855-1931); filologie - indologie, baltistika, bohemistika, srovnávací jazykověda; děkan FF UK, rektor UK; prezident ČAVU

Detail fondu

Žáček August

Zkratka:
NAD: 482
Časový rozsah: 1928 - 1956
Původce: Žáček, August, PhDr. (1886-1961); experimentální fyzika; prof. UK v Praze; člen KČSN, člen ČAVU

Detail fondu