cart
0

Personal fonds

The archive has been collecting the written legacies of scientists from all disciplines since its inception. A personal archival fonds can provide a relatively complete picture of the life and work of its originator. It often provides indispensable information not only for the study of the history of science but also for other areas of the development of society. Personal fonds usually contain personal documents, correspondence, manuscripts of the author’s own works, documents from the public activities of the author, illustrative material, and sometimes also documents of family members and other persons. In this overview of personal fonds, the relevant archival files in the possession of the T. G. Masaryk Institute, o. p. s., are also listed for completeness.

List of personal fonds

Andrle Pavel

Abbreviation:
NAD ID: 252
Date range: [1940] - [1990]
Provenance: Andrle, Pavel, RNDr. CSc. (1936-1991), astronom, pracovník Astronomického ústavu ČSAV.

Detail

Babák Edward

Abbreviation:
NAD ID: 253
Date range: (1748) 1873 - 1926 (1955)
Provenance: Babák, Edward, MUDr. (1873-1926), fyziologie; prof. MU a Vysokého školy zvěrolékařské v Brně; člen KČSN a ČAVU

Detail

Bačkovský Jindřich

Abbreviation:
NAD ID: 254
Date range: [1937] - [1989]
Provenance: Bačkovský Jindřich (1912 - 2000); fyzika; akademik ČSAV, pracovník Fyzikálního ústavu ČSAV

Detail

Baďura Bohumil

Abbreviation:
NAD ID: 706
Date range: [1929] - [2014]
Provenance: Baďura, Bohumil, PhDr. CSc. (1929-2014) - český historik, iberoamerikanista, vysokoškolský pedagog

Detail

Bächer Pavel

Abbreviation:
NAD ID: 5030
Date range: 1908 - 1966
Provenance: Bächer, Pavel (1886-); právník. Nessy Bächerová, Julie (1889-1981); harfenistka, pěvkyně, manželka Pavla Bächera

Detail

Bašta Jan

Abbreviation:
NAD ID: 255
Date range: 1930 - 1975
Provenance: Bašta, Jan, Dr. ing. DrSc. (1899-1996); elektrotechnika; profesor ČVUT

Detail

Bauer František

Abbreviation:
NAD ID: 256
Date range: 1903 - 1967 (1973)
Provenance: Bauer, František, PhDr. (1897-1967); historie; profesor Vysoké školy politické a sociální v Praze, docent UK v Praze

Detail

Bažant Zdeněk

Abbreviation:
NAD ID: 257
Date range: (1878) 1887 - 1954 (1980)
Provenance: Bažant, Zdeněk (1879-1954); stavební mechanika a stereometrie; profesor ČVUT, předseda České matice technické, člen KČSN a ČAVU, akademik ČSAV

Detail

Bečka Jiří

Abbreviation:
NAD ID: 592
Date range: [1939] - [2002]
Provenance: Bečka, Jiří (1915-2004); orientalita, specialista na iránskou filologii a dějiny; pracovník Orientálího ústavu ČSAV a AV ČR

Detail

Beneš Edvard

Abbreviation: EB
NAD ID: 5011
Date range: (1883) 1884 - [1990]
Provenance: Beneš, Edvard, PhDr. JUDr. (1884-1948), sociolog, pedagog, politik, státník, ministr zahraničních věcí, prezident Československé republiky, spolupracovník T. G. Masaryka

Detail

Benešová Hana

Abbreviation: HB
NAD ID: 5019
Date range: 1900 - 1974
Provenance: Benešová, Hana (1885-1974), manželka E. Beneše, předsedkyně Československého červeného kříže (1940-1948)

Detail

Beran Jiří

Abbreviation:
NAD ID: 614
Date range: [1970] - [2007]
Provenance: Beran, Jiří, PhDr. (1929-2007); historik, archivář, bohemista; pracovník Ústředního archivu ČSAV

Detail

Berka Karel

Abbreviation:
NAD ID: 523
Date range: [1923] - [1996]
Provenance: Berka, Karel, PhDr. CSc. (1923-2004); logika; profesor na FF UK, Kabinet teorie a metodologie vědy, Ústav pro filosofii a sociologii, Ústav teorie a historie vědy; člen presidia ČSAV

Detail

Bidlo Jaroslav

Abbreviation:
NAD ID: 258
Date range: (1822) 1868 - 1937 (1948)
Provenance: Bidlo, Jaroslav, PhDr. (1868-1937); historie (zejména Východní Evropa, Balkán); profesor UK; člen KČSN, ČAVU

Detail

Birnbaum Vojtěch

Abbreviation:
NAD ID: 259
Date range: 1877 - 1934
Provenance: Birnbaum, Vojtěch, PhDr. (1877-1934); dějiny umění; profesor UK; člen KČSN, ČAVU

Detail

Birnbaumová Alžběta

Abbreviation:
NAD ID: 260
Date range: [1900] - [1950]
Provenance: Birnbaumová, Alžběta, PhDr. (1898-1967); dějiny umění; pracovnice Pražského střediska památkové péče a ochrany přírody;

Detail

Bláha Arnošt Inocenc

Abbreviation:
NAD ID: 261
Date range: 1897 - 1960 (1962)
Provenance: Bláha, Arnošt Inocenc, PhDr.; prof .PhDr. (1879-1960); sociologie; profesor Masarykovy univerzity a České vysoké školy technické v Brně; člen ČAVU

Detail

Boháček Miroslav

Abbreviation:
NAD ID: 262
Date range: 1900 - 1982
Provenance: Boháček, Miroslav, JUDr. (1899-1982); římské a středověké právo, kodikologie; prof. Univerzity Komenského v Bratislavě; prof. Univerzity Karlovy v Praze; pracovník Komise pro soupis a studium rukopisů při Ústředním archivu ČSAV; člen ČAVU

Detail

Böhm Jan

Abbreviation:
NAD ID: 263
Date range: [1895] - [2001]
Provenance: Böhm, Jan/Johann, RNDr. (1895-1952); fyzikální chemie, fotochemie, rentgenografie; profesor Německé univerzity v Praze; člen korespondent ČSAV

Detail

Böhm Jaroslav

Abbreviation:
NAD ID: 264
Date range: (1874) 1901 - 1962
Provenance: Böhm, Jaroslav, PhDr. DrSc. (1901-1962); archeologie; docent UK v Praze, ředitel Státního archeologického ústavu v Praze, ředitel Archeologického ústavu ČSAV v Praze; člen akademik ČSAV

Detail

Brdička Rudolf

Abbreviation:
NAD ID: 265
Date range: 1920 - 1970
Provenance: Brdička, Rudolf, RNDr. DrSc. (1906-1970); fyzikální chemie; profesor UK v Praze, ředitel Ústavu fyzikální chemie ČSAV, člen KČSN, akademik ČSAV

Detail

Bretschneider Rudolf

Abbreviation:
NAD ID: 266
Date range: 1945 - [1985]
Provenance: Bretschneider, Rudolf, Dr. techn. ing. DrSc. (1913-1985); chemie (technologie sacharidů); profesor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, člen korespondent ČSAV

Detail

Brožík Václav

Abbreviation:
NAD ID: 267
Date range: 1894 - 1901
Provenance: Brožík, Václav (1851-1901); výtvarné umění (malíř); profesor Akademie výtvarných uměnmí v Praze; člen ČAVU

Detail

Brtnický Ladislav

Abbreviation:
NAD ID: 268
Date range: 1873 - 1936 (1939)
Provenance: Brtnický, Ladislav, PhDr. (1858-1936); klasická filologie; gymnaziální profesor v Hradci Králové

Detail

Bulín Hynek

Abbreviation:
NAD ID: 712
Date range: 1947 - 1990
Provenance: Bulín, Hynek mladší, prof. JUDr. CSc., dr. h. c. (1908-1996) - právník, historik, slavista, univerzitní pedagog

Detail

Bulova Josef Adolf

Abbreviation:
NAD ID: 5018
Date range: 1855 - 1950
Provenance: Bulova, Josef Adolf (1839-1903), lékař, filozof, spisovatel

Detail

Bumba Václav

Abbreviation:
NAD ID: 634
Date range: [1925] - [2008]
Provenance: Bumba, Václav, RNDr. DrSc. (1925-); předseda Vědeckého kolegia pro astronomii, geofyziku, geodézii a meteorologii ČSAV (1974-1990), člen Ediční rady ČSAV, funkcionář československé komise Interkosmos; vedoucí slunečního oddělení Astronomického ústavu ČSAV (1970-1987), ředitel ASÚ ČSAV (1975-1990)

Detail

Burian František

Abbreviation:
NAD ID: 269
Date range: 1905 - 1965 (1966)
Provenance: Burian, František, MUDr. (1881-1965); lékařství - plastická chirurgie (transplantace tkání, vrozené vady); profesor UK v Praze, akademik ČSAV, přednosta Ústavu plastické chirurgie UK v Praze

Detail

Cejp Ladislav

Abbreviation:
NAD ID: 685
Date range: [1910] - [1963]
Provenance: Cejp, Ladislav (1910-1959), anglista, literární historik, spisovatel, univerzitní pedagog (Univerzita Palackého, Olomouc)

Detail

Císař Jaroslav

Abbreviation:
NAD ID: 5037
Date range: [1894] - [1983]
Provenance: Císař, Jaroslav, RNDr. (1894-1983), astronom, matematik, publicista, osobní tajemník T. G. Masaryka

Detail

Císařovský Josef

Abbreviation:
NAD ID: 681
Date range: [1926] - [2017]
Provenance: Císařovský, Josef (1926-2017); výtvarný kritik, teoretik umění, výtvarník

Detail

Čáda František st.

Abbreviation:
NAD ID: 270
Date range: 1866 - 1918 (1919)
Provenance: Čáda, František, PhDr. (starší : 1865-1918); filozofie, pedagogika, psychologie; profesor UK; člen ČAVU, KČSN

Detail

Čermák Vladislav

Abbreviation:
NAD ID: 271
Date range: 1915 - 1983
Provenance: Čermák, Vladislav, JUDr. (1907-1983); právo; docent UK

Detail

Černohorský Martin

Abbreviation:
NAD ID: 701
Date range: [1923] - [2022]
Provenance: Černohorský, Martin, prof. RNDr. CSc. (1923-) - fyzik, univerzitní pedagog, vědecký pracovník Československé akademie věd

Detail

Černý Adolf

Abbreviation:
NAD ID: 272
Date range: (1754) 1864 - 1952 (1964)
Provenance: Černý, Adolf (1864-1952), pseudonym Jan Rokyta; profesor učitelských ústavů v Praze a Hradci Králové, pracovník ministerstva zahraničí, básník, publicista, překladatel slovanských literatur

Detail

Čirlič Jovan

Abbreviation:
NAD ID: 273
Date range: [1920] - 1985
Provenance: Čirlič, Jovan (1920-1986); nauka o textilních materiálech; profesor a rektor Vysoké školy strojní a textilní v Liberci, akademik ČSAV

Detail

Daneš Jiří Viktor

Abbreviation:
NAD ID: 274
Date range: 1880 - 1928 (1958)
Provenance: Daneš, Jiří Viktor, PhDr. (1880-1928); geografie, geomorfologie; profesor UK v Praze a University Komenského v Bratislavě; člen KČSN, ČAVU

Detail

Dědina Václav

Abbreviation:
NAD ID: 275
Date range: 1881 - 1956 (1960)
Provenance: Dědina, Václav, PhDr. (1870-1956); geografie a geomorfologie; člen korespondent ČSAV

Detail

Dittrich Arnošt

Abbreviation:
NAD ID: 276
Date range: 1910 - 1943
Provenance: Dittrich, Arnošt, PhDr. (1878-1959); astronomie; prof. UK v Praze, ředitel observatoře ve Staré Ďale (Slovensko); člen KČSN

Detail

Dlab Vlastimil

Abbreviation:
NAD ID: 579
Date range: 1956 - 1993
Provenance: Dlab, Vlastimil (1932-); matematika (algebra); profesor Carleton University v Ottawě; pracovník Matematického ústavu ČSAV (1956-1957)

Detail

Dobiáš Josef

Abbreviation:
NAD ID: 277
Date range: [1888] - [1972]
Provenance: Dobiáš, Josef, PhDr. DrSc. (1888-1972); historie (dějiny starověké, české dějiny); profesor UK v Praze; člen KČSN, ČAVU, akademik ČSAV

Detail

Dolejšek Václav

Abbreviation:
NAD ID: 698
Date range: [1895] - [1945] (2004)
Provenance: Dolejšek, Václav, prof. PhDr. (1895-1945); experimentální fyzika (rentgenová spektrometrie a atomová fyzika); člen KČSN, ČSNRB

Detail

Doležal Jaromír

Abbreviation:
NAD ID: 5044
Date range: [1883] - [1965]
Provenance: Doležal, Jaromír, PhDr. (1883-1965) - literární historik a kritik se zaměřením na slavistickou problematiku, kulturní a politický publicista, novinář, překladatel z němčiny a slovanských literatur

Detail

Doležal Jiří

Abbreviation:
NAD ID: 5025
Date range: 1970 - 2010
Provenance: Doležal, Jiří (1929-2010), historik, středoškolský profesor, aktivista národně socialistické strany, člen výboru Masarykovy společnosti

Detail

Doležil Hubert

Abbreviation:
NAD ID: 278
Date range: 1900 - 1943
Provenance: Doležil, Hubert (1876-1945); hudební kritika, historie; středoškolský profesor v Hradci Králové, Olomouci, Brně, Plzni a Praze (gymnázium), hudební publicista

Detail

Domin Karel

Abbreviation:
NAD ID: 593
Date range: 1905 - 1953
Provenance: Domin, Karel, PhDr. (1882-1953); botanika, fytogeografie, geobotanika; československý politik; prof. Přírodovědecké fakulty UK, rektor UK, zakladatel farmaceuticko-botanického ústavu UK (1924), poslanec Národního shromáždění (1935-1939); člen ČAVU, KČSN

Detail

Dostál Eugen

Abbreviation:
NAD ID: 279
Date range: 1912 - 1943 (1949)
Provenance: Dostál, Eugen, PhDr. (1889-1943); dějiny umění; profesor MU v Brně; člen KČSN

Detail

Drachovský Josef

Abbreviation:
NAD ID: 280
Date range: [1876] - [1950]
Provenance: Drachovský, Josef, JUDr. (1876-1961); právo (finanční věda a právo, státní účetnictví); profesor UK, člen ČAVU

Detail

Dratvová Albína

Abbreviation:
NAD ID: 281
Date range: (1836) 1892 - 1961
Provenance: Dratvová, Albína, PhDr. (1892-1969); filosofie; docentka UK

Detail

Dvorský Viktor

Abbreviation:
NAD ID: 282
Date range: 1882 - 1960
Provenance: Dvorský, Viktor, PhDr. et JUDr. DrSc. (1882-1960); geografie; prof. Vysoké školy obchodní ČVUT, prof. UK v Praze; akademik ČSAV

Detail

Dvořák Rudolf

Abbreviation:
NAD ID: 283
Date range: 1872 - 1920 (1930)
Provenance: Dvořák, Rudolf, PhDr. (1860-1920); orientálnmí filologie; profesor UK; člen KČSN, ČAVU

Detail

Eisner Jan

Abbreviation:
NAD ID: 284
Date range: 1933 - 1955
Provenance: Eisner, Jan, prof. PhDr. dr. h. c. (1885-1967); archeologie; profesor Univerzity Komenského v Bratislavě, profesor UK v Praze, člen KČSN a ČAVU, akademik ČSAV

Detail

Emler Josef

Abbreviation:
NAD ID: 285
Date range: 1860 - 1898
Provenance: Emler, Josef (1839-1899); historie, pomocné vědy historické, archivnictví; archivář města Prahy, profesor UK v Praze; člen KČSN, ČAVU

Detail

Fafl Bohumil

Abbreviation:
NAD ID: 697
Date range: [1907] - [1998]
Provenance: Fafl, Bohumil, MUDr. (1907-1998); oftalmologie

Detail

Fejfar Zdeněk

Abbreviation:
NAD ID: 553
Date range: 1959 - [2003]
Provenance: Fejfar, Zdeněk, MUDr. DrSc. (1916-2003); medicína (interní lékařství, kardiologie); profesor UK, pracovník Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze, činitel Světové zdravotnické organizace v Ženevě

Detail

Fejlek Vojtěch

Abbreviation:
NAD ID: 5029
Date range: 1929 - 2006
Provenance: Fejlek, Vojtěch (1923-2012), historik, archivář, editor Masarykových spisů, ředitel (náčelník) Vojenského historického archivu (1958-1973), zaměstnanec nakladatelství Melantrich, zástupce ředitele a vědecký pracovník Ústavu T. G. Masaryka (od 1991).

Detail

Ferles Miloslav

Abbreviation:
NAD ID: 629
Date range: 1944 - 2009
Provenance: Ferles, Miloslav, Ing. DrSc. (1922-2009); organická chemie; profesor Vysoké školy chemicko-technologické

Detail

Fiala Jan (sbírka)

Abbreviation:
NAD ID: 5024
Date range: 1906 - 2004
Provenance: Fiala, Jan (1912-2008), lékař v Sezimově Ústí

Detail

Friedrich Gustav

Abbreviation:
NAD ID: 286
Date range: 1871 - 1943 (1948)
Provenance: Friedrich, Gustav, PhDr. (1871-1943); pomocné vědy historické, historie; profesor UK, ředitel Státní archivní školy v Praze; člen ČAVU, KČSN

Detail

Funda Otakar Antoň

Abbreviation:
NAD ID: 664
Date range: [1965] - 2019
Provenance: Funda, Otakar Antoň, ThDr. Dr. Theol. (1943-); filosof, religionista, překladatel, pedagog

Detail

Fürth Reinhold

Abbreviation:
NAD ID: 668
Date range: [1893] - [1979]
Provenance: Funda, Otakar Antoň, ThDr. Dr. Theol. (1943-); fyzik, profesor Německé univerzity v Praze. Blüh, Otto (1902-1981); fyzik, docent Německé univerzity v Praze, asistent Reinholda Fürtha

Detail

Gebauer Jan

Abbreviation:
NAD ID: 287
Date range: 1866 - 1907 (1956)
Provenance: Gebauer, Jan, PhDr. (st. : 1838-1907); slovanská filologie, literární historie; profesor UK; člen KČSN, ČAVU

Detail

Gebhart Jan

Abbreviation:
NAD ID: 674
Date range: [1945] - [2018]
Provenance: Gebhart, Jan, PhDr. DSc. (1945-2018); historik, pracovník Ústavu československých a světových dějin, vysokoškolský pedagog

Detail

Glücklich Julius

Abbreviation:
NAD ID: 288
Date range: 1891 - 1950
Provenance: Glücklich, Julius, PhDr. (1876-1950); historie (všeobecné dějiny novověku, předbělohorské Čechy); profesor Masarykovy univerzity v Brně a Univerzity Palackého v Olomouci; člen KČSN, ČAVU

Detail

Goll Jaroslav

Abbreviation:
NAD ID: 289
Date range: 1861 - 1929
Provenance: Goll, Jaroslav, Prof. PhDr. (1846-1929); historie (všeobecné dějiny); profesor UK; člen KČSN, ČAVU

Detail

Grigorjev Alexandr Dmitrijevič

Abbreviation:
NAD ID: 290
Date range: 1919 - 1944
Provenance: Grigorjev, Alexandr Dmitrijevič (1874-1945); historie, slavistika; prof. na univerzitě ve Varšavě a v Tomsku, středoškolský profesor v Brestu Litevském, v Užhorodě a Prjaševě

Detail

Groh František

Abbreviation:
NAD ID: 291
Date range: 1884 - 1937
Provenance: Groh, František, PhDr. (1863-1940); klasická filologie, řecká a latinská epigrafika; profesor UK; člen KČSN, ČAVU

Detail

Guth Vladimír

Abbreviation:
NAD ID: 293
Date range: [1905] - [1980]
Provenance: Guth, Vladimír (1905-1980); astronomie; ředitel Státní observatoře na Skalnatém plese SAV, ředitel Astronomického ústavu SAV, vědecký pracovník Astronomického ústavu ČSAV, profesor UK v Praze; akademik ČSAV

Detail

Gutmann Arnošt

Abbreviation:
NAD ID: 294
Date range: 1949 - 1976
Provenance: Gutmann, Arnošt (1910-1977); lékařství, fyziologie; profesor UK v Praze, člen korespondent ČSAV, vědecký pracovník Fyziologického ústavu ČSAV

Detail

Habersbergerová Anna

Abbreviation:
NAD ID: 687
Date range: [1932] - [2020]
Provenance: Habersbergerová, Anna, RNDr. CSc. (1932-2020); radiační chemie, vědecká pracovnice Ústavu jaderného výzkum ČSAV v Řeži

Detail

Habr Jaroslav

Abbreviation:
NAD ID: 295
Date range: [1930] - [1990]
Provenance: Habr, Jaroslav (1911-1998); ekonomie; ředitel Výzkumného ústavu potravinářského průmyslu v Praze, vědecký pracovník Ekonomického ústavu ČSAV, profesor UK v Praze

Detail

Hájek Petr

Abbreviation:
NAD ID: 716
Date range: [1940] - [2016]
Provenance: Hájek, Petr, prof. RNDr. DrSc., dr. h. c. (1940-2016) - matematik, univerzitní pedagog, varhaník

Detail

Hamatová Eva

Abbreviation:
NAD ID: 639
Date range: [1950] - 2011 (2019)
Provenance: Hamatová, Eva, Dr. techn. CSc. (1924-2010); mikrobiologie; vědecká pracovnice Mikrobiologického ústavu ČSAV, Ústavu krajinné ekologie ČSAV

Detail

Harna Josef

Abbreviation:
NAD ID: 662
Date range: [1939] - [2015]
Provenance: Harna, Josef, PhDr. CSc. (1939-2015); historie; pracovník Historického ústavu AV ČR

Detail

Hašek Milan

Abbreviation:
NAD ID: 296
Date range: 1939 - 1984 (1985)
Provenance: Hašek, Milan, MUDr. DrSc. (1925-1984); obecná biologie, imunologie, genetika; ředitel Ústavu experimentální biologie a genetiky ČSAV, člen korespondent ČSAV; vědecký pracovník Biologického ústavu ČSAV, poté Ústavu experimentální biologie a genetiky ČSAV a poté Ústavu molekulární genetiky ČSAV

Detail

Hausner Milan

Abbreviation:
NAD ID: 558
Date range: [1960] - [1989]
Provenance: Hausner, Milan, MUDr. (1929-2000); psychiatrie

Detail

Heinrich Vladimír Václav

Abbreviation:
NAD ID: 297
Date range: 1896 - 1964
Provenance: Heinrich, Vladimír Václav, PhDr. DrSc. (1884-1965); astronomie; prof. UK v Praze, ředitel Astronomického ústavu ČSAV; člen KČSN

Detail

Hejnic Josef

Abbreviation:
NAD ID: 704
Date range: 1930 - [2019]
Provenance: Hejnic, Josef, PhDr. CSc. (1924-2019) - klasický filolog, překladatel a historik raného novověku

Detail

Hendrich Josef

Abbreviation:
NAD ID: 298
Date range: (1844) 1888 - 1950
Provenance: Hendrich, Josef, PhDr. (1888-1950); pedagogika, komeniologie; prof. Komenského univerzity v Bratislavě a UK v Praze, ředitel Masarykova lidovýchovného ústavu; člen KČSN, ČAVU

Detail

Henner Kamil ml.

Abbreviation:
NAD ID: 299
Date range: (1890) 1895 - 1967 (1977)
Provenance: Henner, Kamil, MUDr. DrSc. (1895-1967); neurologie; profesor UK (přednosta neurologické kliniky lékařské fakulty); akademik ČSAV

Detail

Henner Kamil st.

Abbreviation:
NAD ID: 300
Date range: (1858) 1885 - 1928
Provenance: Henner, Kamil, prof. JUDr. (1861-1928); církevní právo; profesor UK; člen KČSN, ČAVU

Detail

Herčík Ferdinand

Abbreviation:
NAD ID: 301
Date range: 1925 - 1965
Provenance: Herčík, Ferdinand, RNDr. et MUDr. (1905-1966); biologie, biofyzika, radiobiologie; prof. MU v Brně, ředitel Biofyzikálního ústavu ČSAV v Brně; člen korespondent ČSAV

Detail

Herold Vilém

Abbreviation:
NAD ID: 657
Date range: [1933] - [2012]
Provenance: Herold, Vilém, PhDr. CSc. (1933-2012), ředitel Filosofického ústavu AV ČR (2001-2005)

Detail

Heyrovská Raji

Abbreviation:
NAD ID: 717
Date range: [1937] - [2018]
Provenance: Heyrovská, Rajalakshmi, B.Sc., M.Sc., Ph.D. (1937-) - vědecká pracovnice v oboru fyzikální chemie

Detail

Heyrovský Jaroslav

Abbreviation:
NAD ID: 302
Date range: 1896 - 1974 (1980)
Provenance: Heyrovský, Jaroslav, PhDr. (1890-1967); polarografie, fyzikální chemie; prof. UK v Praze, ředitel Polarografického ústavu ČSAV; člen KČSN a ČAVU, akademik ČSAV, laureát Nobelovy ceny za chemii

Detail

Hladký Jan

Abbreviation:
NAD ID: 688
Date range: [1934] - [2020]
Provenance: Hladký, Jan, doc. RNDr. DrSc. (1934-); vedoucí vědecký pracovník Fyzikálního ústavu ČSAV/AV ČR, oddělení vývoje detektorů a zpracování dat

Detail

Hobza Antonín

Abbreviation:
NAD ID: 303
Date range: 1889 - 1954 (1956)
Provenance: Hobza, Antonín, Prof. JUDr. (1876-1954); církevní a mezinárodní právo; profesor UK; člen ČAVU, akademik ČSAV

Detail

Hoppe Vladimír

Abbreviation:
NAD ID: 304
Date range: 1905 - 1931 (1946)
Provenance: Hoppe, Vladimír, prof. PhDr. (1882-1931); filozofie; soukromý docent na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, profesor na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně

Detail

Horáček Cyril

Abbreviation:
NAD ID: 305
Date range: 1884 - 1937
Provenance: Horáček, Cyril, prof. JUDr. (1862-1943); národní hospodářství; profesor UK, ministr financí; člen ČAVU

Detail

Horák Jiří

Abbreviation:
NAD ID: 306
Date range: (1592) 1884 - 1975 (1984)
Provenance: Horák, Jiří, PhDr. DrSc. (1884-1975); slavistika, literární historie, folkloristika; prof. UK v Praze, ředitel Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV; člen KČSN a ČAVU, akademik ČSAV

Detail

Horák Jiří

Abbreviation:
NAD ID: 5043
Date range: [1884] - [1987]
Provenance: Gašparíková-Horáková, Anna (1896-1987) - historička a archivářka; Horák, Jiří, prof. PhDr. DrSc. (1884-1975) - literární vědec, etnograf, folklorista, slavista, univerzitní profesor

Detail

Horbaczewski Ivan (Jan)

Abbreviation:
NAD ID: 307
Date range: [1857] - 1942 (1978)
Provenance: Horbaczewski, Ivan/Jan, MUDr. (1854-1942); lékařská chemie; profesor UK v Praze (ředitel a zakladatel Ústavu pro lékařskou chemii), ministr zdravotnictví v předlitavské vládě, člen KČSN

Detail

Hostinský Otakar

Abbreviation:
NAD ID: 308
Date range: 1864 - 1967
Provenance: Hostinský, Otakar, prof. PhDr. (1847-1910); estetika, hudební věda, teorie výtvarného umění; prof. UK v Praze; člen ČAVU a KČSN

Detail

Hrdina Karel

Abbreviation:
NAD ID: 545
Date range: 1885 - 1949 (1956)
Provenance: Hrdina, Karel (1882-1949); klasická filologie; člen ČAVU, KČSN

Detail

Hrozný Bedřich

Abbreviation:
NAD ID: 309
Date range: 1897 - 1952 (1953)
Provenance: Hrozný, Bedřich, PhDr. (1879-1952); orientalistika (klínopis, dějiny starého Orientu); profesor na Vídeňské univerzitě a na Univerzitě Karlově v Praze; člen KČSN, ČAVU, akademik ČSAV

Detail

Hrubý Karel

Abbreviation:
NAD ID: 522
Date range: [1930] - [1962]
Provenance: Hrubý, Karel, RNDr. (1910-1962); biologie, genetika; profesor UK v Praze

Detail

Hykeš Oldřich Vilém

Abbreviation:
NAD ID: 310
Date range: 1931 - 1954
Provenance: Hykeš, Oldřich Vilém, PhDr. (1895-1955); biologie, zoologie, popularizace přírodních věd; prof. Vysoké školy zvěrolékařské v Brně a UK v Praze

Detail

Chaloupecký Václav

Abbreviation:
NAD ID: 311
Date range: 1899 - 1951
Provenance: Chaloupecký, Václav, PhDr. (1882-1951); historie (československé dějiny); profesor Univerzity Komenského v Bratislavě a UK v Praze; člen ČAVU, KČSN

Detail

Charvát Josef

Abbreviation:
NAD ID: 312
Date range: 1908 - 1984
Provenance: Charvát, Josef, prof. MUDr. DrSc. (1897-1984); lékařství, vnitřní lékařství, edokrinologie; prof. UK v Praze, zakladatel Československé endokrinologické společnosti, první přednosta III. interní kliniky Lékařské fakulty UK; akademik ČSAV

Detail

Chodounský Karel

Abbreviation:
NAD ID: 313
Date range: 1854 - 1929
Provenance: Chodounský, Karel, MUDr. (1843-1931); farmakologie, farmakognosie; prof. UK v Praze, prof. MU v Brně; člen ČAVU

Detail

Chráska Pavel

Abbreviation:
NAD ID: 690
Date range: 1926 - [2021]
Provenance: Chráska, Pavel, prof. Ing. Dr. DrSc. (1943-); prof. fyzikálního a materiálového inženýrství ČVUT, pracovník Ústavu fyzikální metalurgie ČSAV a Ústavu fyziky plazmatu ČSAV

Detail

Christitch Anna

Abbreviation:
NAD ID: 5036
Date range: 1912 - 1960
Provenance: Christitch, Anna (1880-1977), britská publicistka

Detail

Janko Jan

Abbreviation:
NAD ID: 707
Date range: [1973] - [2009]
Provenance: Janko, Jan, doc. RNDr. CSc. (1943-2021) - historik a filozof přírodních věd, vysokoškolský pedagog

Detail

Janovský Jaroslav

Abbreviation:
NAD ID: 314
Date range: 1921 - 1956
Provenance: Janovský, Jaroslav, JUDr. (1893-1970); právo; docent správní vědy a správního práva na Právnické fakultě UK v Praze

Detail

Jareš Vojtěch

Abbreviation:
NAD ID: 315
Date range: 1916 - 1964
Provenance: Jareš, Vojtěch, Ing. Dr. techn. (1888-1965); nauka o materiálech, metalurgie; prof. ČVUT v Praze (ředitel Výzkumného ústavu pro kovy); člen MAP, člen ČSNRB, mimořádný člen ČAVU, akademik ČSAV

Detail

Jarník Vojtěch

Abbreviation:
NAD ID: 316
Date range: 1921 - 1970
Provenance: Jarník, Vojtěch, RNDr. DrSc. (1897-1970); matematika (analytická teorie čísel, reálné funkce); profesor UK v Praze, člen ČAVU a KČSN, akademik ČSAV

Detail

Jedlička Jaroslav

Abbreviation:
NAD ID: 317
Date range: (1864) 1891 - 1974 (1979)
Provenance: Jedlička, Jaroslav, MUDr. DrSc. (1891-1974); lékařské vědy (ftizeologie, pneumologie); profesor UK v Praze (zakladatel a ředitel I. plicní kliniky lékařské fakulty)

Detail

Jína Jan

Abbreviation:
NAD ID: 5040
Date range: 1916 - 1962
Provenance: Jína, Jan, JUDr. (1890-1962), československý diplomat; Jínová, Stanislava (1888-1964), manželka Jana Jíny

Detail

Jirásek Arnold

Abbreviation:
NAD ID: 318
Date range: (1877) 1887 - 1960 (1972)
Provenance: Jirásek, Arnold, MUDr. DrSc. (1887-1960); chirurgie (patologie, terapie chirurgických nemocí); profesor UK v Praze (přednosta I. chirurgické kliniky); člen ČAVU, akademik ČSAV

Detail

Jireček Hermenegild

Abbreviation:
NAD ID: 319
Date range: 1840 - 1909 (1940)
Provenance: Jireček, Hermenegild, JUDr. (1827-1909); historie, dějiny českého a slovanského práva; úředník ministerstva kultu a vyučování ve Vídni; člen KČSN, ČAVU

Detail

Jírovec Otto

Abbreviation:
NAD ID: 320
Date range: [1907] - 1972
Provenance: Jírovec, Otto, RNDr. DrSc. (1907-1972); parazitologie, protozoologie; prof. UK v Praze (ředitel Zoologického ústavu); vedoucí Parazitologické laboratoře ČSAV; člen KČSN, akademik ČSAV

Detail

Kadlec Karel

Abbreviation:
NAD ID: 321
Date range: (1830) 1865 - 1928 (1953)
Provenance: Kadlec, Karel, JUDr. (1865-1928); právo, dějiny slovanského práva; tajemník družstva Národního divadla, profesor UK v Praze; člen KČSN, ČAVU

Detail

Kadlec Vladimír

Abbreviation:
NAD ID: 322
Date range: 1924 - 1969
Provenance: Kadlec, Vladimír, JUDr. (1905-1969); sociologie, etnologie; lektor na Vysoké škole hospodářských věd ČVUT, externí vyučující na UK v Praze

Detail

Kaizl Josef

Abbreviation:
NAD ID: 5026
Date range: 1793 - 1941 (1952)
Provenance: Kaizl, Josef, JUDr. (1854-1901), národohospodář, politik

Detail

Kastner Eduard

Abbreviation:
NAD ID: 323
Date range: 1856 - 1893
Provenance: Kastner, Eduard, PhDr. (1845-1909); klasická filologie; gymnaziální profesor v Praze, zemský školní inspektor, člen ČAVU

Detail

Kastner Jaroslav

Abbreviation:
NAD ID: 324
Date range: (1863) 1883 - 1959
Provenance: Kastner, Jaroslav, RTDr. (1877-1959); chemie; středoškolský profesor na reálce v Praze I.

Detail

Káš Václav

Abbreviation:
NAD ID: 325
Date range: 1919 - 1976
Provenance: Káš, Václav, Ing. Dr. techn. DrSc. (1899-1978); zemědělská půdní mikrobiologie; profesor Vysoké školy zemědělské v Brně a Vysoké školy zemědělsko-lesnického inženýrství v Praze, člen korespondent ČSAV

Detail

Katětov Miroslav

Abbreviation:
NAD ID: 326
Date range: 1927 - 1995
Provenance: Katětov, Miroslav, RNDr. DrSc. (1918-1995); matematika; profesor UK v Praze ( 1. děkan její matematicko-fyzikální fakulty, rektor), akademik ČSAV (v letech 1990-1992 místopředseda), vědecký pracovník Matematického ústavu ČSAV

Detail

Kettner Radim

Abbreviation:
NAD ID: 327
Date range: 1893 - 1966
Provenance: Kettner, Radim, PhDr. DrSc. (1891-1967); geologie; prof. ČVUT (ředitel Geologického ústavu) a UK (ředitel Geologicko-paleontologického ústavu) v Praze; člen KČSN a ČAVU, akademik ČSAV

Detail

Klabouch Jiří

Abbreviation:
NAD ID: 591
Date range: 1946 - 2004
Provenance: Klabouch, Jiří, JUDr. (1927-2005); právní dějiny, politické a právní myšlení; pracovník Kabinetu dějin státu a práva ČSR ČSAV, Ústavu práva ČSAV, Ústavu státu a práva ČSAV a AV ČR; Právnická fakulta UK v Praze

Detail

Klapálek František

Abbreviation:
NAD ID: 328
Date range: [1863] - [1919]
Provenance: Klapálek, František (1863-1919); entomologie (morfologie a ekologie hmyzu); středoškolský profesor, člen ČAVU a KČSN

Detail

Klecanda Vladimír

Abbreviation:
NAD ID: 329
Date range: 1896 - 1946 (1950)
Provenance: Klecanda, Vladimír, PhDr. (1888-1946); historie, archivnictví; prof. Komenského univerzity v Bratislavě a UK v Praze, za války činný v londýnském exilu

Detail

Klecanda Vladimír (sbírka)

Abbreviation:
NAD ID: 5014
Date range: 1937 - 1946
Provenance: Klecanda, Vladimír, PhDr. (1888-1946), profesor, pedagog, archivář, historik, politik, účastník československého domácího a zahraničního odboje za druhé světové války

Detail

Klepešta Josef

Abbreviation:
NAD ID: 330
Date range: 1910 - 1976
Provenance: Klepešta, Josef (1895-1976); astronomie, amatérská fotografie; fotograf Pražské hvězdárny a popularizátor astronomie

Detail

Klika Jaromír

Abbreviation:
NAD ID: 331
Date range: (1857) 1916 - 1957
Provenance: Klika, Jaromír, PhDr. DrSc. (1888-1957); prof. botaniky na ČVUT a UK; člen MAP a člen korespondent ČSAV

Detail

Klouda Antonín

Abbreviation:
NAD ID: 5031
Date range: [1890] - [1961]
Provenance: Klouda, Antonín (1871-1961), advokát, národně socialistický politik

Detail

Kloudová Ludmila

Abbreviation:
NAD ID: 5034
Date range: [1918] - 1973
Provenance: Kloudová, Ludmila, JUDr. (1900-1988), právní zástupkyně rodiny Masarykovy a Benešovy, členka kuratoria Ústavu TGM, advokátka v Benešově

Detail

Knapp Viktor

Abbreviation:
NAD ID: 332
Date range: [1956] - [1996]
Provenance: Knapp, Viktor, JUDr. et PhDr. DrSc. (1913-1996); právo (občanské právo, právní filosofie); profesor UK v Praze, ředitel Ústavu státu a práva ČSAV, akademik ČSAV

Detail

Knop Josef

Abbreviation:
NAD ID: 333
Date range: (1875) 1896 - 1964 (1966)
Provenance: Knop, Josef, Ing. RTDr. DrSc. (1885-1964); analytická chemie; profesor Vysoké školy zvěrolékařské v Brně, člen korespondent ČSAV

Detail

Kolmaš Josef

Abbreviation:
NAD ID: 672
Date range: [1933] - [2018]
Provenance: Kolmaš, Josef, PhDr. CSc. (1933-); sinolog, tibetolog; ředitel Orientálního ústavu AV ČR (1994-2002), profesor MU v Brně

Detail

Komárek Julius

Abbreviation:
NAD ID: 334
Date range: (1877) [1880] - 1955 (1972)
Provenance: Komárek, Julius, PhDr. (1892-1955); zoologie; prof. ČVUT (Vysoká škola zemědělsko-lesnického inženýrství), prof. UK v Praze (vedoucí II. ústavu zoologického), vedoucí Výzkumného ústavu pro ochranu lesů; člen KČSN, člen ČAVU, člen korespondent ČSAV

Detail

Kopal Vladimír

Abbreviation:
NAD ID: 660
Date range: [1928] - [2014]
Provenance: Kopal, Vladimír, JUDr. CSc. (1928-2014); mezinárodní právo, právo kosmické a mořské; sekretář Astronautické komise při ČSAV (1959-1980), šéf Oddělení pro záležitosti kosmického prostoru Sekretariátu OSN (1983-1988), předseda Právního podvýboru OSN (1999-2003, 2008-2009)

Detail

Kořínek Vladimír

Abbreviation:
NAD ID: 335
Date range: 1900 - [1980]
Provenance: Kořínek, Vladimír, RNDr. DrSc. (1899-1981); matematika (teorie čísle, moderní algebra); pracovník Státního ústavu statistického a profesor UK v Praze, člen KČSN a ČAVU, akademik ČSAV

Detail

Koutek Jaromír

Abbreviation:
NAD ID: 336
Date range: 1902 - 1982
Provenance: Koutek, Jaromír, RNDr. DrSc. (1902-1983); ložisková geologie; pracovník Státního geologického ústavu v Praze, profesor UK v Praze, člen ČAVU a KČSN, akademik ČSAV a SAV

Detail

Koutský Karel

Abbreviation:
NAD ID: 337
Date range: 1900 - 1964 (1966)
Provenance: Koutský, Karel, prof. RNDr. DrSc. (1897-1964); matematika; profesor Masarykovy univerzity v Brně

Detail

Kožešník Jaroslav

Abbreviation:
NAD ID: 338
Date range: [1950] - [1985]
Provenance: Kožešník, Jaroslav, Ing. Dr. techn. (1907-1985); aplikovaná matematika a mechanika; profesor ČVUT v Praze, ředitel Ústavu teorie informace a automatizace ČSAV, akademik a předseda ČSAV

Detail

Krajina Vladimír

Abbreviation:
NAD ID: 715
Date range: [1948] - [1993]
Provenance: Krajina, Vladimír, prof. RNDr. (1905-1993) - vědec, pedagog, profesor botaniky a lesní ekologie na univerzitě ve Vancouveru /Kanada/, národně socialistický politik, publikace z oboru botaniky, od roku 1948 v exilu

Detail

Krajník Bohumil

Abbreviation:
NAD ID: 339
Date range: [1950] - [1966]
Provenance: Krajník, Bohumil, MUDr. et RNDr. (1895-1966); biologie, srovnávací fyziologie, experimentální genetika; pracovník Státního zdravotního ústavu v Praze, profesor LF UK v Hradci Králové a v Plzni

Detail

Král Jiří

Abbreviation:
NAD ID: 340
Date range: [1893] - [1975]
Provenance: Král, Jiří (1893-1975); geografie, antropogeografie, geografie Podkarpatské Rusi; doc. zeměpisu slovanských zemí na přírodovědné fakultě UK v Praze, prof. antropogeografie na FF UKo v Bratislavě, prof. na Přírodovědné fakultě UK v Praze

Detail

Král Josef

Abbreviation:
NAD ID: 341
Date range: (1871) 1893 - 1975
Provenance: Král, Josef, PhDr. (1882-1978); filosofie (dějiny filosofie), sociologie; prof. Univerzity Komenského v Bratislavě a UK v Praze; člen KČSN, člen ČAVU

Detail

Krása Miloslav

Abbreviation:
NAD ID: 515
Date range: [1920] - 2004
Provenance: Krása, Miloslav, RSDr. (1920-2004); orientalistika, indologie; Orientální ústav ČSAV

Detail

Kratochvíl Pavel

Abbreviation:
NAD ID: 710
Date range: [1959] - [2022]
Provenance: Kratochvíl, Pavel, prof. Ing. DrSc., Dr. h. c. (1930-2023) - makromolekulární a fyzikální chemik, vysokoškolský pedagog

Detail

Kraus Arnošt Vilém

Abbreviation:
NAD ID: 344
Date range: 1874 - 1943 (1953)
Provenance: Kraus, Arnošt Vilém, PhDr. (1859-1943); germanistika; profesor UK v Praze, člen ČAVU a KČSN

Detail

Kraus Oskar

Abbreviation:
NAD ID: 345
Date range: (1870) 1872 - 1937
Provenance: Kraus, Oskar, JUDr. (1872-1942); profesor filosofie na Německé univerzitě v Praze

Detail

Krejčí František

Abbreviation:
NAD ID: 346
Date range: (1855) 1859 - 1933
Provenance: Krejčí, František, PhDr. (1858-1934); filosofie, psychologie, sociologie; profesor UK v Praze; člen ČAVU a KČSN

Detail

Krejčí Jaroslav

Abbreviation:
NAD ID: 637
Date range: [1948] - [2009]
Provenance: Krejčí, Jaroslav, JUDr. (1916-2014); ekonom, sociolog, právník; profesor na univerzitě v Lancasteru (v exilu od 1968)

Detail

Krofta Kamil

Abbreviation:
NAD ID: 347
Date range: (1837) 1883 - 1945 (1947)
Provenance: Krofta, Kamil, PhDr. (1876-1945); historie; prof. UK v Praze, československý vyslanec, ministr zahraničních věcí; člen KČSN, člen ČAVU

Detail

Kroupa František

Abbreviation:
NAD ID: 709
Date range: [1951] - [2008]
Provenance: Kroupa, František, RNDr. DrSc. (1925-2009) - fyzik, vysokoškolský pedagog

Detail

Křepelka Jindřich

Abbreviation:
NAD ID: 348
Date range: 1901 - 1964
Provenance: Křepelka, Jindřich, PhDr. (1890-1964); anorganická a analytická chemie, chemická technologie; profesor UK v Praze; člen ČSAV

Detail

Křížek Jurij

Abbreviation:
NAD ID: 669
Date range: [1919] - [2015]
Provenance: Křížek, Jurij, PhDr. DrSc. (1919-2015); historie

Detail

Kubíček Ladislav

Abbreviation:
NAD ID: 643
Date range: [1959] - [2006]
Provenance: Kubíček, Ladislav, Ing. DrSc. (1930-); chemická a fyzikální metalurgie; člen korespondent ČSAV (1977), akademik ČSAV (1982), profesor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, ředitel Výzkumného ústavu kovů v Panenských Břežanech (1970-1981)

Detail

Kudělka Milan

Abbreviation:
NAD ID: 589
Date range: 1924 - 1997
Provenance: Kudělka, Milan, PhDr. CSc. (1922-2005); teorie a dějiny slavistiky; pracovník brněnské pobočky Slovanského ústavu ČSAV, Ústavu dějin evropských socialistických zemí ČSAV a Ústavu dějin střední a východní Evropy ČSAV

Detail

Kunstovný Otakar

Abbreviation:
NAD ID: 349
Date range: 1920 - 1945 ([1960])
Provenance: Kunstovný, Otakar, PhDr. (1884-1945); lingvistika; gymnaziální profesor v Praze, překladatel, autor umělé řeči serve

Detail

Kurz Josef

Abbreviation:
NAD ID: 517
Date range: (1892) 1901 - 1972 (1979)
Provenance: Kurz, Josef, PhDr. DrSc. (1901-1972); jazykověda, slavistika; profesor FF MU v Brně a FF UK v Praze. Vajs, Josef, prof. PhDr. ThDr. (1865-1959); teologie, paleoslovenistika; profesor staroslověnštiny a slovanské liturgie na Teologické fakultě Univerzity Karlovy. Pastrnek, František, PhDr. (1853-1940); jazykověda, slavistika; docent na vídeňské univerzitě, profesor na české univerzitě v Praze; člen KČSN a ČAVU

Detail

Květ Jan

Abbreviation:
NAD ID: 350
Date range: [1857] - [1965]
Provenance: Květ, Jan, PhDr. DrSc. (1896-1965); dějiny a teorie výtvarných umění; vedoucí oddělení Národního muzea a profesor UK v Praze, člen ČAVU a KČSN

Detail

Landa Stanislav

Abbreviation:
NAD ID: 351
Date range: 1901 - 1981
Provenance: Landa, Stanislav, Ing. DrSc. (1898-1981); chemie - technologie paliv; ředitel výzkumného ústavu chemicko-technologického Baťových závodů ve Zlíně; profesor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze; člen korespondent ČSAV

Detail

Láska Václav

Abbreviation:
NAD ID: 352
Date range: 1906 - 1943 (1953)
Provenance: Láska, Václav, prof. PhDr. (1862-1943); geofyzika, astronomie, matematika; prof. techniky ve Lvově (Politechnika Lwowska) a UK v Praze, ředitel Státního ústavu geofyzikálního v Praze; člen KČSN, člen ČAVU

Detail

Laufberger Vilém

Abbreviation:
NAD ID: 353
Date range: 1877 - [1986]
Provenance: Laufberger, Vilém, MUDr. DrSc. (1890-1986); lékařská fyziologie, biochemie, biologie; profesor Masarykovy univerzity v Brně a UK v Praze, vědecký pracovník Ústavu fyziologických regulací ČSAV, člen KČSN a ČAVU, akademik ČSAV

Detail

Laurin Arne

Abbreviation:
NAD ID: 5023
Date range: 1917 - 1945
Provenance: Laurin, Arne, vl. jm. Lustig, Arnošt (1889-1945), novinář

Detail

Lengerová Alena

Abbreviation:
NAD ID: 354
Date range: 1935 - 1979 (1980)
Provenance: Lengerová, Alena, RNDr. DrSc. (1924-1979); obecná biologie, genetika; pracovnice Ústavu experimentální biologie a genetiky ČSAV (později Ústav molekulární genetiky ČSAV); členka korespondentka ČSAV

Detail

Lesný Vincenc

Abbreviation:
NAD ID: 355
Date range: 1894 - 1953 (1955)
Provenance: Lesný, Vincenc, PhDr. (1882-1953); indologie; prof. UK v Praze, ředitel Orientálního ústavu; člen KČSN, člen ČAVU, akademik ČSAV

Detail

Leška Oldřich

Abbreviation:
NAD ID: 498
Date range: [1927] - 2016
Provenance: Leška, Oldřich, PhDr. CSc. (1927-1997); český lingvista se zaměřením na obecnou lingvistiku, rusistiku a slavistiku; vědecký pracovník Slovanského ústavu ČSAV a AV ČR; profesor Univerzity Karlovy; předseda obnoveného Pražského lingvistického kroužku. Lešková, Zlatuška, PhDr. (1931-2016); manželka Oldřicha Lešky

Detail

Levit Pavel

Abbreviation:
NAD ID: 356
Date range: 1946 - 1960
Provenance: Levit, Pavel, JUDr. DrSc. (1902-1971); správní právo; profesor UK v Praze; člen korespondent ČSAV

Detail

Lexa František

Abbreviation:
NAD ID: 357
Date range: (1860) 1876 - 1960 (1976)
Provenance: Lexa, František, PhDr. (1876-1960); egyptologie; profesor UK v Praze (zakladatel a ředitel Egyptologického ústavu); člen KČSN a pracovník Orientálního ústavu v Praze, akademik ČSAV

Detail

Linhartová Milena

Abbreviation:
NAD ID: 358
Date range: (1877) 1907 - [1977]
Provenance: Linhartová, Milena, PhDr. (1900-1989); archivnictví, pomocné vědy historické; pracovnice Státního historického ústavu v Praze, později Historického ústavu ČSAV

Detail

Link František

Abbreviation:
NAD ID: 359
Date range: [1930] - [1970]
Provenance: Link, František, RNDr. DrSc. (1906-1984); astronomie; Astronomický ústav ČSAV

Detail

Löwenbach Josef

Abbreviation:
NAD ID: 696
Date range: 1943 - 1945
Provenance: Löwenbach, Josef (1900-1962); hudební skladatel a referent v denním tisku, překladatel do němčiny a z angličtiny

Detail

Luštinec Jiří

Abbreviation:
NAD ID: 694
Date range: [1934] - [2021]
Provenance: Luštinec, Jiří, doc. RNDr. CSc. (1934-2021); biolog, botanik (fyziologie a biochemie rostlin), vysokoškolský pedagog

Detail

Macek Josef

Abbreviation:
NAD ID: 360
Date range: 1955 - 1991
Provenance: Macek, Josef, PhDr. DrSc. (1922-1991); historie; ředitel Historického ústavu ČSAV, po roce 1970 vědecký pracovník Ústavu pro jazyk český ČSAV a Archeologického ústavu ČSAV, akademik ČSAV

Detail

Maixner Emerich

Abbreviation:
NAD ID: 361
Date range: 1869 - 1920
Provenance: Maixner, Emerich, prof. MUDr. (1847-1920); interní lékařství; profesor UK v Praze (přednosta II., resp. I. interní kliniky lékařské fakulty); člen ČAVU, KČSN.

Detail

Málek Ivan

Abbreviation:
NAD ID: 362
Date range: (1894) 1909 - 1994 (1999)
Provenance: Málek, Ivan, MUDr. DrSc. (1909-1994); mikrobiologie, lékařství; profesor UK v Praze, akademik a místopředseda ČSAV

Detail

Málek Jaroslav

Abbreviation:
NAD ID: 711
Date range: [1950] - [1987]
Provenance: Málek, Jaroslav, Dr. Ing. CSc. (1921-1987) - chemik

Detail

Málek Prokop

Abbreviation:
NAD ID: 363
Date range: 1945 - 1992
Provenance: Málek, Prokop, MUDr. DrSc. (1915-1992); lékařství (chirurgie); profesor UK v Praze, ředitel Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze, akademik ČSAV

Detail

Mareš František

Abbreviation:
NAD ID: 364
Date range: 1851 - 1939 (1968)
Provenance: Mareš, František, PhDr. h. c. (1850-1939); archivnictví; ředitel Schwarzenberského archivu v Třeboni; člen ČAVU a KČSN

Detail

Mareš František Václav

Abbreviation:
NAD ID: 666
Date range: [1922] - [2016]
Provenance: Mareš, František Václav, PhDr. CSc. (1922-1994); slavista, pracovník Slovanského ústavu ČSAV, profesor Vídeňské univerzity. Marešová, Dagmar (1928-2016), manželka Františka Václava Mareše

Detail

Marty Anton

Abbreviation:
NAD ID: 365
Date range: 1867 - 1914
Provenance: Marty, Anton (1847-1914); filosofie; profesor Deutsche Universität in Prag, člen Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen

Detail

Masaryk Garrigue Herbert

Abbreviation: HGM
NAD ID: 5005
Date range: 1880 - 1917 (1935)
Provenance: Masaryk, Herbert (1880-1915), syn T.G. Masaryka, malíř

Detail

Masaryk Garrigue Jan

Abbreviation: JGM
NAD ID: 5006
Date range: [1848] - [1948]
Provenance: Masaryk, Jan (1886-1948), syn T.G. Masaryka, československý diplomat, politik, vyslanec Československé republiky v Londýně (1925-1938), ministr zahraničních věcí (1940-1948)

Detail

Masaryk Garrigue Tomáš

Abbreviation: TGM
NAD ID: 5001
Date range: (1780) 1841 - 1965 (1987)
Provenance: Masaryk, Tomáš Garrigue, prof. PhDr. (1850-1937), filozof, sociolog, vědec, politik, pedagog, státník, první prezident Československé republiky (1918-1935)

Detail

Masaryková Anna

Abbreviation: AM
NAD ID: 5009
Date range: 1910 - 1996
Provenance: Masaryková, Anna, PhDr. (1911-1996), dcera Herberta Masaryka, vnučka T. G. Masaryka, PhDr., historička umění

Detail

Masaryková Garrigue Alice

Abbreviation: AGM
NAD ID: 5004
Date range: [1879] - [1966] (1985)
Provenance: Masaryková, Alice, PhDr. (1879-1966), dcera T. G. Masaryka, pedagožka, socioložka, sociální a humanitární pracovnice, zakladatelka Československého červeného kříže

Detail

Masaryková Garrigue Charlotta

Abbreviation: CGM
NAD ID: 5003
Date range: 1870 - 1923 (1933)
Provenance: Masaryková Garrigue, Charlotte (1850-1923), manželka T. G. Masaryka

Detail

Masaryková Garrigue Olga

Abbreviation: OGM
NAD ID: 5007
Date range: 1904 - 1960
Provenance: Masaryková, Olga (1891-1978), dcera T.G. Masaryka, za první světové války se zúčastnila zahraničního odboje

Detail

Masaryková Herberta

Abbreviation: HM
NAD ID: 5010
Date range: [1915] - 1996
Provenance: Masaryková, Herberta (1915-1996), dcera Herberta Masaryka, vnučka T. G. Masaryka, muzikoložka a hudební editorka

Detail

Matějček Antonín

Abbreviation:
NAD ID: 366
Date range: 1921 - 1950
Provenance: Matějček, Antonín, prof. PhDr. (1889-1950); dějiny umění; profesor UK v Praze; člen KČSN, ČAVU

Detail

Matoušek Otakar

Abbreviation:
NAD ID: 505
Date range: [1920] - [1994]
Provenance: Matoušek, Otakar, PhDr. (1899-1994); přírodověda, popularizace přírodních věd, geologie; profesor PřF UK v Praze; člen Mezinárodní akademie dějin přírodních věd a lékařství

Detail

Maydl Karel

Abbreviation:
NAD ID: 569
Date range: 1864 - 1903 (1963)
Provenance: Maydl, Karel, prof. MUDr. (1853-1903); lékař, chirurg

Detail

Mendl Bedřich

Abbreviation:
NAD ID: 367
Date range: 1883 - 1947 (1973)
Provenance: Mendl, Bedřich, PhDr. (1892-1940); hospodářské a sociální dějiny; pracovník a ředitel Státního historického ústavu v Praze, prof. UK v Praze; člen KČSN, člen ČAVU (in memoriam)

Detail

Michal Emanuel

Abbreviation:
NAD ID: 368
Date range: 1916 - 1963
Provenance: Michal, Emanuel (1894-1968); geofyzika, geologie; středoškolský profesor v Plzenci, Lipníce nad Bečvou a v Praze, člen Státního ústavu geofyzikálního v Praze

Detail

Mikulčák Jiří

Abbreviation:
NAD ID: 721
Date range: [1963] - [1989]
Provenance: Mikulčák, Jiří, RNDr. CSc. (1923-2011) - středoškolský profesor, výzkumný pracovník v oboru didaktika matematiky, univerzitní pedagog

Detail

Milbauer Jaroslav

Abbreviation:
NAD ID: 369
Date range: (1773) 1880 - 1959 (1965)
Provenance: Milbauer, Jaroslav, Ing. Dr. techn. (1880-1959); anorganická chemie, analytická chemie, fotochemie; prof. ČVUT v Praze; člen KČSN, člen ČAVU

Detail

Míšková Alena

Abbreviation:
NAD ID: 719
Date range: [1957] - [2015]
Provenance: Míšková, Alena, doc. PhDr. Ph.D. (1957-2015) - historička, vysokoškolská pedagožka

Detail

Mrázek Alois

Abbreviation:
NAD ID: 370
Date range: 1906 - 1923 (1943)
Provenance: Mrázek, Alois, PhDr. (1868-1923); zoologie; profesor UK v Praze; ředitel Zoologického ústavu Přírodovědecké fakulty UK; člen KČSN, ČAVU

Detail

Myslivec Václav

Abbreviation:
NAD ID: 371
Date range: 1924 - [1976]
Provenance: Myslivec, Václav, Ing. Dr. techn. DrSc. (1903-1976); zemědělské pojišťovnictví, statistika; profesor ČVUT v Praze (Vysoká škola zemědělsko-lesnického inženýrství)

Detail

Nadorp Franz

Abbreviation:
NAD ID: 372
Date range: 1816 - 1872
Provenance: Nadorp, Franz (1794-1876); německý malíř a litograf (studoval v Praze, od 1828 trvale v Římě)

Detail

Nečásek Jan

Abbreviation:
NAD ID: 520
Date range: 1945 - 1998
Provenance: Nečásek, Jan, RNDr. CSc. (1925-1998); genetika; docent PřF UK v Praze, Ústav experimentální botaniky ČSAV v Českých Budějovicích

Detail

Nedohledán při GI 2012: Purš Jaroslav

Abbreviation:
NAD ID: 554
Date range: [1950] - [1997]
Provenance: Purš, Jaroslav, Ing. PhDr. DrSc. (1922-1997); prof. FF UK, ředitel Ústavu čs. a světových dějin ČSAV, akademik ČSAV; historie

Detail

Nejedlý Zdeněk

Abbreviation: ZN
NAD ID: 373
Date range: (1796) 1818 - 2018
Provenance: Nejedlý, Zdeněk, PhDr. DrSc. (1878-1962); hudební věda, historie, estetika; prof. UK v Praze, ministr školství; člen KČSN, člen ČAVU (poslední president), akademik ČSAV (první president). Nejedlý, Roman (1844-1920); učitel, hudebník, otec Zdeňka Nejedlého. Brichta, Arnošt (1852-1935); novinář, ředitel a předseda tiskařského a vydavatelského závodu Politika v Praze.

Detail

Němec Bohumil

Abbreviation:
NAD ID: 374
Date range: 1891 - 1966
Provenance: Němec, Bohumil, PhDr. (1873-1966); anatomie a fyziologie rostlin; profesor UK v Praze (ředitel Ústavu pro anatomii a fysiologii rostlin) a Univerzity Komenského v Bratislavě; člen KČSN a ČAVU, akademik ČSAV

Detail

Němec Igor

Abbreviation:
NAD ID: 595
Date range: [1948] - 2005
Provenance: Němec, Igor, PhDr. DrSc. (1924-2005); slovanská filologie, česká historická lexikologie a lexikografie

Detail

Němec Jaroslav

Abbreviation:
NAD ID: 577
Date range: [1950] - 2004
Provenance: Němec, Jaroslav, Dr. techn. DrSc. (1921-2005); technik; vědecký pracovník a ředitel Ústavu teoretické a aplikované mechaniky ČSAV; člen korespondent a poté akademik ČSAV

Detail

Nič Dobroslav

Abbreviation:
NAD ID: 642
Date range: 1922 - 1992 (2012)
Provenance: Nič, Dobroslav (1911-1992), projektant dopravních staveb, pracovník Útvaru hlavního architekta města Prahy (oddělení územního řízení pro dopravu)

Detail

Niederle Lubor

Abbreviation:
NAD ID: 375
Date range: [1885] - 1944 (1965)
Provenance: Niederle, Lubor, prof. PhDr. (1865-1944); archeologie, etnologie a etnografie, antropologie; profesor UK v Praze; člen KČSN, ČAVU. Chvojka Čeněk (1850-1914); archeolog

Detail

Niklíček Ladislav

Abbreviation:
NAD ID: 512
Date range: 1940 - 1995
Provenance: Niklíček, Ladislav, PhDr. CSc. (1936-1995); historie, dějiny dělnického hnutí, dějiny lékařství; docent UK v Praze, pracovník ústavů resortu Ministerstva zdravotnictví a Archivu AV ČR

Detail

Novák František Antonín

Abbreviation:
NAD ID: 376
Date range: [1892] - [1964]
Provenance: Novák, František Antonín, PhDr. (1892-1964); systematická botanika; profesor UK v Praze, ředitel Botanického ústavu a botanické zahrady, člen KČSN a ČAVU

Detail

Novák Jan Bedřich

Abbreviation:
NAD ID: 377
Date range: 1881 - 1933 (1947)
Provenance: Novák, Jan Bedřich, PhDr. (1872-1933); archivnictví, historie; ředitel Archivu země České, Státního historického ústavu v Praze; člen ČAVU a KČSN

Detail

Novotný František

Abbreviation:
NAD ID: 378
Date range: 1889 - 1964
Provenance: Novotný, František, PhDr. (1881-1964); klasická filologie; prof. Masarykovy univerzity v Brně; člen KČSN, člen ČAVU

Detail

Novotný Kamil

Abbreviation:
NAD ID: 379
Date range: 1910 - 1951
Provenance: Novotný, Kamil, PhDr. (1892-1959); dějiny umění; pracovník ministerstva školství a národní osvěty, resp. ministerstva školství a osvěty

Detail

Novotný Karel

Abbreviation:
NAD ID: 673
Date range: [1932] - [2017]
Provenance: Novotný, Karel, PhDr. DrSc. (1932-2017); historik, docent FF UK

Detail

Novotný Václav

Abbreviation:
NAD ID: 380
Date range: (1785) 1869 - 1932 (1933)
Provenance: Novotný, Václav, PhDr. (1869-1932); historie; profesor UK v Praze, člen ČAVU a KČSN

Detail

Nový Luboš

Abbreviation:
NAD ID: 381
Date range: [1950] - [1990]
Provenance: Nový, Luboš, RNDr. DrSc. (1929-2017); historik; pracovník Historického ústavu ČSAV / Ústavu československých a světových dějin ČSAV, ředitel Ústředního archivu ČSAV (1985-1990)

Detail

Odložilík Otakar

Abbreviation:
NAD ID: 382
Date range: 1911 - 1948
Provenance: Odložilík, Otakar, PhDr. (1899-1973); historie; prof. UK v Praze, Columbia University New York a Pennsylvania University Philadelphia USA; člen KČSN a ČAVU

Detail

Oliva Pavel

Abbreviation:
NAD ID: 689
Date range: [1923] - [2021]
Provenance: Oliva, Pavel, roz. Ohrenstein, prof. PhDr. DrSc. (1923-2021); klasický filolog, historik antiky; profesor Univerzity Karlovy

Detail

Olivová Věra

Abbreviation:
NAD ID: 656
Date range: [1926] - [2015]
Provenance: Olivová, Věra, PhDr. DrSc. (1926-2015), historička

Detail

Opočenský Jan

Abbreviation:
NAD ID: 383
Date range: 1910 - 1947
Provenance: Opočenský, Jan, PhDr. (1885-1961); historie, archivnictví; ředitel Archivu ministerstva zahraničních věcí, úředník čs. exilových orgánů za války v Paříži a v Londýně, pracovník sekretariátu UNESCO v Paříži, člen ČAVU a KČSN

Detail

Ott Emil

Abbreviation:
NAD ID: 384
Date range: [1845] - [1924]
Provenance: Ott, Emil, JUDr. (1845-1924); právo (procesní právo a soudní řízení); profesor UK v Praze; řádný člen KČSN (1890), řádný člen ČAVU (1890)

Detail

Palát Augustin

Abbreviation:
NAD ID: 623
Date range: [1923] - [2008]
Provenance: Palát, Augustin, JUDr. (1923-2016); orientalistika, sinogologie; docent FF UK v Praze, 1958-1973 vědecký pracovník v Orientálním ústavu ČSAV, 1958-1971 náměstek ředitele Orientálního ústavu ČSAV

Detail

Patočka František

Abbreviation:
NAD ID: 385
Date range: 1928 - 1985
Provenance: Patočka, František, MUDr. DrSc. (1904-1985); lékařství (lékařská mikrobiologie, virologie a imunologie); profesor UK v Praze, člen korespondent ČSAV

Detail

Paulová Milada

Abbreviation:
NAD ID: 386
Date range: (1822) 1891 - 1970
Provenance: Paulová, Milada, prof. PhDr. (1891-1970); historie (byzantologie, slovanské dějiny); prof. UK v Praze, prof. Univerzity Palackého v Olomouci; členka KČSN a ČAVU

Detail

Pekárek Karel

Abbreviation:
NAD ID: 550
Date range: [1940] - [1979]
Provenance: Pekárek, Karel (1908-1980)

Detail

Pelnář Josef

Abbreviation:
NAD ID: 387
Date range: [1878] - [1964]
Provenance: Pelnář, Josef, prof. MUDr. (1872-1964); vnitřní lékařství; profesor UK v Praze (přednosta II. interní kliniky); člen ČAVU, akademik ČSAV

Detail

Perek Luboš

Abbreviation:
NAD ID: 680
Date range: [1919] - [2020]
Provenance: Perek, Luboš, doc. RNDr. DrSc. (1919-2020); pracovník Astronomického ústavu ČSAV

Detail

Perner Jaroslav

Abbreviation:
NAD ID: 388
Date range: 1901 - 1926
Provenance: Perner, Jaroslav, PhDr. (1869-1947); paleontologie; prof. UK v Praze; člen KČSN, člen ČAVU

Detail

Petr Jan

Abbreviation:
NAD ID: 389
Date range: 1939 - 1989
Provenance: Petr, Jan, PhDr. DrSc. (1931-1989); lingvistika, slavistika, obecná jazykověda; profesor UK v Praze, ředitel Ústavu pro jazyk český ČSAV; člen korespondent ČSAV

Detail

Petřík Josef

Abbreviation:
NAD ID: 390
Date range: [1886] - [1944]
Provenance: Petřík, Josef, prof. Ing. dr. (1866-1944); geodézie; profesor ČVUT

Detail

Petýrek Emil

Abbreviation:
NAD ID: 391
Date range: 1953 - 1970
Provenance: Petýrek, Emil, Ing. (1901-1976); hornictví; ředitel Hornického ústavu ČSAV, člen korespondent ČSAV

Detail

Pfitzner Josef

Abbreviation:
NAD ID: 605
Date range: 1912 - 1945
Provenance: Pfitzner, Josef (1901-1945); historik, politik; profesor na Německé univerzitě v Praze, náměstek primátora hl. m. Prahy (1939-1945)

Detail

Počta Filip

Abbreviation:
NAD ID: 392
Date range: 1866 - 1926
Provenance: Počta, Filip, PhDr. (1859-1924); paleontologie, geologie; prof. UK v Praze; člen KČSN, člen ČAVU

Detail

Podpěra Josef

Abbreviation:
NAD ID: 393
Date range: (1800) 1878 - 1954 (1960)
Provenance: Podpěra, Josef, prof. PhDr. (1878-1954); systematická botanika; prof. MU v Brně (ředitel Botanického ústavu); člen KČSN a ČAVU, akademik ČSAV

Detail

Polák Stanislav

Abbreviation:
NAD ID: 5041
Date range: [1936] - [2017]
Provenance: Polák, Stanislav, PhDr. (1936-2017), historik, archivář v Příbrami, autor životopisů, znalec díla Tomáše Garrigua Masaryka, autor děl o něm a jeho rodině

Detail

Polydorová Marie

Abbreviation:
NAD ID: 708
Date range: [1850] - 2002
Provenance: Bulova, Jiří (1886-1969) - železniční úředník, amatérský výtvarník; Polydor, Ivan (1896-1964) - úředník Magistrátu hlavního města Praha; Polydor, Ivan, Ing. (1922-2008) - technik; Polydorová, Marie, RNDr. CSc. (1927-2002) - odbornice v oboru fyzikální chemie

Detail

Popelová-Otáhalová Jiřina

Abbreviation:
NAD ID: 394
Date range: (1843) 1904 - 1985
Provenance: Popelová-Otáhalová, Jiřina, PhDr. (1904-1985); klasická filologie, filozofická propedeutika a historie; PedF UK v Praze, UP v Olomouci (1949-1953 rektorka - první v československé historii), FF UK v Praze

Detail

Pořízka Vincenc

Abbreviation:
NAD ID: 395
Date range: [1905] - [1970]
Provenance: Pořízka, Vincenc, PhDr. (1905-1982); orientalistika - indologie; lektor Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci, vědecký pracovník Orientálního ústavu v Praze, vyučující na UK v Praze

Detail

Posejpal Václav

Abbreviation:
NAD ID: 638
Date range: [1874] - [1935]
Provenance: Posejpal, Václav, PhDr. (1874-1935); experimentální fyzika, prof. Univerzity Karlovy v Praze; člen KČSN, mimořádný člen ČAVU, jednatel Jednoty českých (československých) matematiků a fyziků, generální sekretář ČSNRB

Detail

Pouchlý Julius

Abbreviation:
NAD ID: 665
Date range: [1927] - [2016]
Provenance: Pouchlý, Julius, Ing. CSc. (1927-2016); fyzikální chemie; profesor VŠCHT v Praze, pracovník Ústavu makromolekulární chemie ČSAV. Biroš, Ján, Ing. (1930-2018); pracovník Ústavu makromolekulární chemie ČSAV / AV ČR

Detail

Prát Silvester

Abbreviation:
NAD ID: 396
Date range: [1895] - [1990]
Provenance: Prát, Silvestr, PhDr. DrSc. (1895-1990); fyziologie a biochemie rostlin; profesor UK v Praze, vědecký pracovník Ústavu experimentální botaniky ČSAV, člen KČSN a ČAVU, akademik ČSAV

Detail

Pražák Jiří

Abbreviation:
NAD ID: 564
Date range: 1927 - 1999
Provenance: Pražák, Jiří, PhDr. (1926-2002); historik, archivář, kodikolog

Detail

Procházka Jiří

Abbreviation:
NAD ID: 651
Date range: [1916] - [1995]
Provenance: Procházka, Jiří, Ing. Dr. techn. věd (1916-1995); chemie

Detail

Procházka Václav

Abbreviation:
NAD ID: 397
Date range: [1960] - [1980]
Provenance: Procházka, Václav (1910-1990); organizace vědy, dějiny vědy; pracovník Presidia ČSAV, Encyklopedického ústavu a Ústředního archivu ČSAV

Detail

Procházka Vladimír I

Abbreviation:
NAD ID: 398
Date range: (1860) 1896 - 1968
Provenance: Procházka, Vladimír, JUDr. DrSc. (1895-1968); právo (státní právo); prof. UK v Praze, ředitel Encyklopedického ústavu ČSAV; akademik ČSAV

Detail

Procházka Vladimír II

Abbreviation:
NAD ID: 399
Date range: [1950] - [1967]
Provenance: Procházka, Vladimír, JUDr. CSc. (1924-1967); právo; vědecký pracovník Ústavu státu a práva ČSAV

Detail

Procházka Želimir

Abbreviation:
NAD ID: 679
Date range: [1921] - [2003]
Provenance: Procházka, Želimir, Ing. CSc. (1921-2003); chemik, pracovník Ústavu organické chemie a biochemie ČSAV, člen České společnosti chemické, zakladatel Sdružení pro pomoc mentálně postiženým

Detail

Průšek Jaroslav

Abbreviation:
NAD ID: 508
Date range: 1911 - 1980 (1996)
Provenance: Průšek, Jaroslav, PhDr. (1906-1980); orientalistika, sinologie a japanologie; docent a profesor FF UK v Praze a FF UP v Olomouci, ředitel Orientálního ústavu ČSAV, akademik ČSAV

Detail

Přecechtěl Antonín

Abbreviation:
NAD ID: 400
Date range: [1885] - [1971]
Provenance: Přecechtěl, Antonín, prof. MUDr. DrSc. (1885-1971); lékařství (otorinolaryngologie); profesor UK v Praze (přednosta otorinolaryngologické kliniky), vedoucí Laboratoře otorinolaryngologické ČSAV; člen ČAVU, akademik ČSAV

Detail

Rádl Emanuel

Abbreviation:
NAD ID: 401
Date range: 1899 - 1942 (1947)
Provenance: Rádl, Emanuel, PhDr. (1873-1942); filozofie; prof. UK v Praze

Detail

Rádl František

Abbreviation:
NAD ID: 402
Date range: 1916 - 1956
Provenance: Rádl, František, PhDr. (1876-1956); matematika; profesor ČVUT v Praze

Detail

Regner Albert

Abbreviation:
NAD ID: 403
Date range: 1911 - 1970
Provenance: Regner, Albert, Ing. dr. DrSc. (1905-1970); chemie, elektrochemie; profesor VŠCHT v Praze; člen korespondent ČSAV; externí ředitel Ústavu anorganické chemie ČSAV

Detail

Rechzieglová Adela

Abbreviation:
NAD ID: 671
Date range: [1935] - [2015]
Provenance: Rechzieglová, Adela (1935-2015); lingvistika, bohemistika

Detail

Rektorys Artuš

Abbreviation:
NAD ID: 404
Date range: (1868) [1895] - [1967]
Provenance: Rektorys, Artuš (1877-1971); hudební teorie; hudební referent v řadě periodik (Radikální listy, Samostatnost, Rozhledy, České slovo aj.)

Detail

Remeš Mořic

Abbreviation:
NAD ID: 405
Date range: 1888 - 1956
Provenance: Remeš, Mořic, MUDr. RNDr. (1867-1959); lékařství, geologie, paleontologie; lékař, konzervátor Moravského zemského muzea v Brně; člen KČSN, člen ČAVU

Detail

Rieger Ladislav

Abbreviation:
NAD ID: 406
Date range: 1934 - 1958
Provenance: Rieger, Ladislav, PhDr. (1890-1958); filosofie; prof. UK v Praze, ředitel Filosofického ústavu ČSAV; člen KČSN

Detail

Robek Antonín

Abbreviation:
NAD ID: 641
Date range: [1931] - [2008]
Provenance: Robek, Antonín, PhDr. CSc. (1931-2008); historik, etnograf, profesor FF UK, ředitel Ústavu pro entografii a folkloristiku ČSAV (1972-1990)

Detail

Roubík František

Abbreviation:
NAD ID: 407
Date range: (1813) 1916 - 1971
Provenance: Roubík, František, doc. PhDr. DrSc. (1890-1974); historie, archivnictví; docent UK v Praze, pracovník Archivu ministerstva vnitra, úředník ministerstva školství a osvěty, resp. ministeratva školství, věd a umění, ředitel Státního historického ústavu, vědecký pracovník Historického ústavu ČSAV; člen KČSN, člen korespondent ČSAV

Detail

Rubín Josef

Abbreviation:
NAD ID: 700
Date range: [1926] - [2021]
Provenance: Rubín, Josef (1926-2021); geografie, přírodověda

Detail

Rudinger Josef

Abbreviation:
NAD ID: 580
Date range: [1945] - [1975] (2004)
Provenance: Rudinger, Josef, Ing. DrSc. (1924-1975); organická chemie; v letech 1950-1970 pracovník Chemického ústavu ČSAV, Ústavu organické chemie a biochemie ČSAV; člen korespondent ČSAV, profesor VŠCHT v Praze a na technice v Curychu

Detail

Rypka Jan

Abbreviation:
NAD ID: 408
Date range: [1886] - [1968]
Provenance: Rypka, Jan, PhDr. DrSc. (1886-1968); orientalistika (turecká a novoperská filologie); úředník ministerstva školství a národní osvěty, profesor UK v Praze; člen KČSN, člen ČAVU, akademik ČSAV

Detail

Ryšavý Josef

Abbreviation:
NAD ID: 409
Date range: 1894 - 1967
Provenance: Ryšavý, Josef, Ing. Dr. techn. (1884-1967); geodézie; prof. ČVUT v Praze; akademik ČSAV

Detail

Říman Josef

Abbreviation:
NAD ID: 686
Date range: [1925] - [2019]
Provenance: Říman, Josef, MUDr. DrSc. (1925-2019); lékař, biochemik, molekulární biolog, genetik, profesor na PřF UK, akademik ČSAV, ředitel Ústav molekulární genetiky ČSAV (1975-1991), vědecký sekretář ČSAV (1978-1980), místopředseda ČSAV (1981-1985), předseda ČSAV (1986-1989)

Detail

Salač Antonín

Abbreviation:
NAD ID: 410
Date range: [1885] - [1960]
Provenance: Salač, Antonín, PhDr. DrSc. (1885-1960); klasická filologie; profesor UK v Praze, vedoucí Kabinetu pro studia řecká, římská a latinská ČSAV, člen KČSN a ČAVU, akademik ČSAV

Detail

Saudek Emil

Abbreviation:
NAD ID: 718
Date range: [1876] - [1941]
Provenance: Saudek, Emil, JUDr. (1876-1941) - bankovní úředník, překladatel z němčiny

Detail

Savinkov Nikolaj Viktorovič

Abbreviation:
NAD ID: 703
Date range: 1905 - [1984]
Provenance: Savinkov, Nikolaj Viktorovič, MUDr. (1910-1984) - lékař, vojenský lékař, účastník zahraničního odboje za druhé světové války

Detail

Sedlák František

Abbreviation:
NAD ID: 411
Date range: [1883] - [1963]
Provenance: Sedlák, František, RTDr. (1883-1963); elektrotechnika; pracovník Elektrických podniků Praha

Detail

Sekera Emil

Abbreviation:
NAD ID: 412
Date range: 1883 - 1933
Provenance: Sekera, Emil, PhDr. (1864-1944); zoologie, parazitologie; prof. Vysoké školy zvěrolékařské v Brně; člen KČSN

Detail

Sekla Bohumil

Abbreviation:
NAD ID: 413
Date range: 1934 - 1985
Provenance: Sekla, Bohumil, MUDr. RNDr. DrSc. (1901-1987); lékařství, biologie, genetika, eugenika; profesof UK v Praze, přednosta Biologického ústavu Fakulty všeobecného lékařství UK

Detail

Servít Zdeněk

Abbreviation:
NAD ID: 414
Date range: [1913] - [1986]
Provenance: Servít, Zdeněk, MUDr. DrSc. (1913-1986); lékařství, lékařská fyziologie; profesor UK v Praze, ředitel Fyziologického ústavu ČSAV

Detail

Seydl Otto

Abbreviation:
NAD ID: 415
Date range: 1919 - 1958
Provenance: Seydl, Otto, RNDr. (1884-1959); astronomie; ředitel Státní hvězdárny v Praze; člen KČSN

Detail

Seydler August

Abbreviation:
NAD ID: 416
Date range: 1866 - 1891 (1949)
Provenance: Seydler, Augustin, PhDr. (1849-1891); fyzika, astronomie; profesor UK v Praze, ředitel Astronomického ústavu ČSAV; člen ČAVU, KČSN

Detail

Schäferna Karel

Abbreviation:
NAD ID: 417
Date range: 1903 - 1950 (1951)
Provenance: Schäferna, Karel, PhDr. (1884-1950); hydrobiologie, ichtyologie; prof. UK v Praze; člen KČSN

Detail

Schneeweis Edmund

Abbreviation:
NAD ID: 418
Date range: [1920] - [1950]
Provenance: Schneeweis, Edmund (1886-1964); etnografie, historie, indogermanistika; profesor Deutsche Universität in Prag, člen Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen

Detail

Schwippel Jindřich

Abbreviation:
NAD ID: 682
Date range: [1935] - [2019]
Provenance: Schwippel, Jindřich, PhDr. (1935-2019); pracovník Ústředního archivu ČSAV / Archivu AV ČR

Detail

Sinkulová Ludmila

Abbreviation:
NAD ID: 585
Date range: [1955] - [1988]
Provenance: Sinkulová, Ludmila, doc. MUDr. CSc. (1910-1988); lékařství, historie lékařství a zdravotnictví; docentka UK v Praze, přednostka Ústavu dějin lékařství UK v Praze

Detail

Skalička Vladimír

Abbreviation:
NAD ID: 507
Date range: [1909] - [1991]
Provenance: Skalička, Vladimír, PhDr. DrSc. (1909-1991); jazykověda; profesor na FF UK, člen korespondent ČSAV (od 1962)

Detail

Sládek Zdeněk

Abbreviation:
NAD ID: 573
Date range: [1926] - 2002
Provenance: Sládek, Zdeněk, PhDr. CSc. (1926-2003); historie; od r. 1955, s přerušením v době normalizace (1976-1990) vědecký pracovník několika ústavů Akademie věd s historickým zaměřením

Detail

Slavík František

Abbreviation:
NAD ID: 419
Date range: 1898 - 1965
Provenance: Slavík, František, PhDr. (1876-1957); mineralogie; prof. UK v Praze; člen KČSN, člen ČAVU, akademik ČSAV

Detail

Smetana Jan

Abbreviation:
NAD ID: 420
Date range: 1902 - 1962
Provenance: Smetana, Jan, RTDr. (1883-1962); hydrodynamika, hydrologie, úprava toků; prof. ČVUT v Praze, ředitel Státního ústavu hydrologického T. G. Masaryka v Praze, Státního ústavu hydrotechnického T. G. Masaryka v Praze, Ústavu pro vodní hospodářství ČSAV; člen ČAVU, akademik ČSAV

Detail

Smutný Jaromír

Abbreviation:
NAD ID: 5013
Date range: (1883) 1893 - 1949
Provenance: "Smutný, Jaromír, JUDr. (1892-1964), diplomat, spolupracovník E. Beneše, účastník československého zahraničního odboje, 1940 - 1945 přednosta Kanceláře prezidenta republiky (v exilu) a 1945 - 1948 kancléř prezidenta republiky"

Detail

Sommer Otakar

Abbreviation:
NAD ID: 421
Date range: (1873) [1885] - 1940 (1956)
Provenance: Sommer, Otakar, JUDr. (1885-1940); právo (římské právo); profesor Univerzity Komenského v Bratislavě a UK v Praze; člen ČAVU a KČSN

Detail

Spunar Pavel

Abbreviation:
NAD ID: 518
Date range: (1830) [1928] - [2010]
Provenance: Spunar, Pavel, PhDr. CSc. (1928-); historie; Ústav pro českou literaturu ČSAV; Kabinet pro studia řecká, římská a latinská ČSAV; Ústav pro klasická studia AV ČR; docent a profesor FF MU v Brně; člen Učené společnosti ČR

Detail
Abbreviation:
NAD ID: 5042
Date range: [1950] - [2004]
Provenance: Srovnal, Jindřich (1924-2005) - filozof, historik filozofického myšlení, vysokoškolský pedagog
Detail

Staněk Václav Jan

Abbreviation:
NAD ID: 683
Date range: [1907] - [1983]
Provenance: Staněk, Václav Jan (1907-1983); zoolog, mykolog, botanik, fotograf, kameraman, režisér, spisovatel, popularizátor přírodních věd

Detail

Staněk Vladimír

Abbreviation:
NAD ID: 422
Date range: (1848) 1879 - 1940 (1941)
Provenance: Staněk, Vladimír (1879-1940); chemie (analytická chemie, cukrovarnictví); ředitel Výzkumného ústavu československého průmyslu cukrovarnického, Praha

Detail

Starý Oldřich

Abbreviation:
NAD ID: 423
Date range: (1912) 1921 - 1983
Provenance: Starý, Oldřich, MUDr. DrSc. (1914-1983); lékařství (neurologie); prof. UK v Praze (přednosta neurologické kliniky); člen korespondent ČSAV

Detail

Stehlík Václav

Abbreviation:
NAD ID: 424
Date range: [1891] - [1983]
Provenance: Stehlík, Václav, RNDr. DrSc. (1891-1982); zemědělská genetika; ředitel Výzkumného ústavu řepařského v Semčicích, profesor Vysoké školy zemědělské v Praze, člen korespondent ČSAV

Detail

Stiebitz Ferdinand

Abbreviation:
NAD ID: 425
Date range: [1894] - [1961]
Provenance: Stiebitz, Ferdinand, PhDr. DrSc. (1894-1961); klasická filologie; profesor Masarykovy univerzity v Brně, člen ČAVU a KČSN

Detail

Stránský Josef

Abbreviation:
NAD ID: 426
Date range: [1900] - [1983]
Provenance: Stránský, Josef, Dr. techn. (1900-1983); elektrotechnika (teorie obvodů), elektronika, radioelektronika; profesor ČVUT v Praze, akademik ČSAV

Detail

Studnička František Karel

Abbreviation:
NAD ID: 427
Date range: 1876 - 1956
Provenance: Studnička, František Karel, prof. MUDr. (1870-1955); histologie, embryologie; prof. MU v Brně (ředitel Ústavu pro všeobecnou biologii), prof. UK v Praze (ředitel Histologicko-embryologického ústavu); člen KČSN, ČAVU, akademik ČSAV

Detail

Svátek František

Abbreviation:
NAD ID: 670
Date range: [1936] - [2017]
Provenance: Svátek, František (1936-2017); historik, pracovník Ústavu pro soudobé dějiny ČSAV / AV ČR, pedagog Ústavu politologie FF UK

Detail

Svoboda Emil

Abbreviation:
NAD ID: 428
Date range: (1834) 1885 - 1948 (1958)
Provenance: Svoboda, Emil, JUDr. (1878-1948); právo (soukromé, občanské, filosofie práva); profesor Univerzity Komenského v Bratislavě a UK v Praze; člen ČAVU

Detail

Svoboda Jan I

Abbreviation:
NAD ID: 429
Date range: 1926 - 1964
Provenance: Svoboda, Jan, PhDr. DrSc. (1899-1973); lingvistika, onomastika; vědecký tajemník Slovanského ústavu v Praze, vědecký pracovník Ústavu jazyků a literatur ČSAV

Detail

Svoboda Jan II

Abbreviation:
NAD ID: 667
Date range: [1934] - [2017]
Provenance: Svoboda, Jan, RNDr. DrSc. (1934-2017); genetik, virolog, ředitel Ústavu experimentální biologie a genetiky ČSAV a Ústavu molekulární genetiky ČSAV / AV ČR

Detail

Svoboda Karel

Abbreviation:
NAD ID: 430
Date range: 1959 - 1960
Provenance: Svoboda, Karel, PhDr. DrSc. (1888-1960); klasická filologie; profesor Masarykovy univerzity v Brně a UK v Praze; člen KČSN a ČAVU

Detail

Sychrava Lev

Abbreviation:
NAD ID: 5015
Date range: 1887 - 1992
Provenance: "Sychrava, Lev, JUDr. (1887-1958), politik, novinář, účastník českého zahraničního odboje za první světové války, 1939 - 1945 vězněn v koncentračním táboře, po roce 1948 emigroval do Velké Británie, krátce před smrtí se vrátil do Československa"

Detail

Syllaba Jiří

Abbreviation:
NAD ID: 661
Date range: [1902] - [1997]
Provenance: Syllaba, Jiří, prof. MUDr. DrSc. (1902-1997); lékař, profesor UK

Detail

Šafařík Vojtěch

Abbreviation:
NAD ID: 431
Date range: (1826) 1829 - 1902 (1961)
Provenance: Šafařík, Vojtěch, prof. Dr. h. c. (1829-1902); chemie, astronomie; prof. ČVUT a UK v Praze; člen KČSN

Detail

Šafránek Jaroslav

Abbreviation:
NAD ID: 432
Date range: (1885) 1890 - 1957 (1966)
Provenance: Šafránek, Jaroslav, PhDr. (1890-1957); lékařská fyzika; profesor lékařské fakulty UK v Plzni a Praze

Detail

Šachmatov Mstislav Vjačeslavovič

Abbreviation:
NAD ID: 713
Date range: [1888] - [1943]
Provenance: Šachmatov, Mstislav Vjačeslavovič, MUDr. (1888-1943) - právní historik, pedagog, slavista, ruský emigrant

Detail

Šalamon Bedřich

Abbreviation:
NAD ID: 433
Date range: 1908 - 1967
Provenance: Šalamon, Bedřich, prof. PhDr. (1880-1967); kartografie, matematická geografie; profesor UK v Praze, ředitel Státního ústavu geofyzikálního a správce Státní sbírky mapové v Praze, člen KČSN

Detail

Šamalík František

Abbreviation:
NAD ID: 650
Date range: 1939 - 2008
Provenance: Šamalík, František, JUDr. DrSc. (1923-2008); právník, politolog, profesor na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, vědecký pracovník Ústavu státu a práva ČSAV / AV ČR, poslanec Federálního shromáždění (1990-1992)

Detail

Šandera Karel

Abbreviation:
NAD ID: 434
Date range: 1921 - 1959
Provenance: Šandera, Karel, RNDr. DrSc. (1903-1959); technická chemie, cukrovarnictví; ředitel Výzkumného ústavu cukrovarnického v Praze, prof. VŠCHT v Praze; člen korespondent ČSAV

Detail

Šedivý Jaroslav

Abbreviation:
NAD ID: 435
Date range: [1934] - [1988]
Provenance: Šedivý, Jaroslav, RNDr. CSc. (1934-1988); matematika, didaktika matematiky; asistent matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze, externí pracovník Matematického ústavu ČSAV

Detail

Šesták Zdeněk

Abbreviation:
NAD ID: 620
Date range: [1950] - 2008
Provenance: Šesták, Zdeněk, RNDr. (1932-2008); rostlinná fyziologie; pracovník Ústavu experimentální botaniky AV ČR

Detail

Šimák Josef Vítězslav

Abbreviation:
NAD ID: 436
Date range: (1724) 1877 - 1941 (1948)
Provenance: Šimák, Josef Vítězslav, PhDr. (1870-1941); historie, historická vlastivěda; prof. UK v Praze, člen ČAVU a KČSN

Detail

Šmahel František

Abbreviation:
NAD ID: 576
Date range: [1960] - 2005
Provenance: Šmahel, František, PhDr. DrSc. (1934-); česká historie (dějiny husitství, česká reformace, humanismus a renesance); vědecký pracovník Historického ústavu ČSAV, resp. Ústavu československých a světových dějin ČSAV (1964-1974); ředitel Historického ústavu ČSAV / AV ČR (1990-1998); člen a předseda Učené společnosti ČR

Detail

Šmerda Milan

Abbreviation:
NAD ID: 636
Date range: [1925] - [2008]
Provenance: Šmerda, Milan, PhDr. CSc. (1925-2008); historik; vědecký aspirant Slovanského ústavu ČSAV (od 1955), pracovník Ústavu dějin evropských socialistických zemí ČSAV, pob. Brno (1961-1987); spolupracovník Slezského studijního ústavu v Opavě, vědecký pracovník Slezského ústavu Slezského muzea v Opavě (1996-2007)

Detail

Šmidák Miroslav

Abbreviation:
NAD ID: 581
Date range: 1960 - 2001
Provenance: Šmidák, Miroslav (1931-); právník, pracovník Úřadu prezidia ČSAV (do roku 1971); pracovník Ústředního archivu ČSAV (1971-1990); poradce předsedy ČSAV (1990-1992); poradce předsedy AV ČR (1993- )

Detail

Šolle Zdeněk

Abbreviation:
NAD ID: 552
Date range: [1928] - [2008]
Provenance: Šolle, Zdeněk, PhDr. DrSc. (1924-2008); historie; docent UK v Praze, pracovník Historického ústavu ČSAV a Archivu AV ČR

Detail

Šorm František

Abbreviation:
NAD ID: 437
Date range: 1951 - 1977
Provenance: Šorm, František, Dr. techn. (1913-1980); organická chemie; profesor Vysoké školy chemicko-technologické, ředitel Ústavu organické chemie a biochemie ČSAV, akademik a předseda ČSAV

Detail

Špaček Stanislav

Abbreviation:
NAD ID: 438
Date range: 1896 - 1951
Provenance: Špaček, Stanislav, Ing. Dr. tech. (1876-1954); technické vědy, stavitelství; docent na ČVUT v Praze, zakládající člen Masarykovy akademie práce

Detail

Špét Jiří

Abbreviation:
NAD ID: 630
Date range: [1928] - [2012]
Provenance: Špét, Jiří, PhDr. CSc. (1928-2012); dějiny historiografie; vědecký pracovník Národního muzea (1963-1972), referent pro muzejnictví na ministerstvu kultury (1972-1990); tajemník Historického klubu, jednatel Společnosti přátel starožitností

Detail

Špíšek Ferdinand

Abbreviation:
NAD ID: 439
Date range: [1950] - [1965]
Provenance: Špíšek, Ferdinand, PhDr. (1877-1970); středoškolský profesor francouzštiny, pracovník ministerstva školství a národní osvěty

Detail

Šrámek-Hušek Rudolf

Abbreviation:
NAD ID: 440
Date range: 1933 - 1961
Provenance: Šrámek-Hušek, Rudolf, RNDr. (1907-1962); zoologie, hydrobiologie; pracovník Státního ústavu vodohospodářského v Praze, docent PřF UK v Praze; člen Mezinárodní společnosti pro limnologii, člen Masarykovy akademie práce a Československé zoologické společnosti

Detail

Štech Václav Vilém

Abbreviation:
NAD ID: 441
Date range: 1882 - [1974]
Provenance: Štech, Václav Vilém (1885-1974); dějiny umění; profesor Uměleckoprůmyslové školy a Akademie výtvarných umění v Praze. Štech, Václav (1859-1947); učitel, divadelní ředitel, spisovatel, dramatik, novinář, otec Václava Viléma Štecha

Detail

Šternberk Bohumil

Abbreviation:
NAD ID: 442
Date range: 1897 - 1983
Provenance: Šternberk, Bohumil, RNDr. (1897-1983); astronomie; pracovník Astronomického ústavu UK v Praze a Státní hvězdárny, ředitel observatoře ve Staré Ďale, ředitel Astronomického ústavu ČSAV

Detail

Štolc Antonín

Abbreviation:
NAD ID: 443
Date range: 1885 - 1910
Provenance: Štolc, Antonín, PhDr. (1863-1917); zoologie; profesor ČVUT v Praze, člen KČSN

Detail

Štoll Čestmír

Abbreviation:
NAD ID: 444
Date range: 1912 - 1982
Provenance: Štoll, Čestmír, Dr. techn. DrSc. (1906-1983); hydraulika, hydroenergetika; profesor ČVUT v Praze, člen korespondent ČSAV

Detail

Štoll Ladislav

Abbreviation:
NAD ID: 445
Date range: [1930] - [1981]
Provenance: Štoll, Ladislav, DrSc. (1902-1981); literární teorie a estetika; ředitel Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV, akademik ČSAV

Detail

Táborský Eduard

Abbreviation:
NAD ID: 5022
Date range: (1919) 1939 - 1945 (1947)
Provenance: Táborský, Eduard, JUDr. (1910-1996), právník, diplomat a politolog, účastník československého zahraničního odboje, 1939-1945 tajemník E. Beneše

Detail

Teplý František

Abbreviation:
NAD ID: 446
Date range: (1571) 1867 - 1945
Provenance: Teplý, František (1867-1945); historie, archivnictví; černínský archivář na Jindřichově Hradci; člen KČSN

Detail

Tilšer František

Abbreviation:
NAD ID: 447
Date range: 1862 - 1913 (1959)
Provenance: Tilšer, František (1825-1913); geometrie, stereometrie; prof. ČVUT v Praze; člen KČSN

Detail

Tomeš Josef

Abbreviation:
NAD ID: 720
Date range: [1954] - [2022]
Provenance: Tomeš, Josef, PhDr. Ph.D. (1954-) - historik novodobých dějin, biografista

Detail

Trkal Viktor st.

Abbreviation:
NAD ID: 448
Date range: [1888] - 1956
Provenance: Trkal, Viktor, PhDr. (starší : 1888-1956); teoretická fyzika; profesor UK v Praze; člen KČSN, člen ČAVU. Trkalová, Marie, roz. Baštecká, RNDr. (1896-1965); středoškolská profesorka, manželka Viktora Trkala

Detail

Trkal Vitkor ml.

Abbreviation:
NAD ID: 655
Date range: [1929] - [2014]
Provenance: Trkal, Viktor, RNDr. CSc. (mladší : 1929-2018); ředitel Ústavu radiotechniky a elektroniky ČSAV / AV ČR

Detail

Trlifaj Miroslav

Abbreviation:
NAD ID: 449
Date range: 1927 - 1982
Provenance: Trlifaj, Miroslav, RNDr. DrSc. (1921-1982); teoretická fyzika; vědecký pracovník Fyzikálního ústavu ČSAV, prof. UK v Praze; člen korespondent ČSAV

Detail

Trousil Zdeněk

Abbreviation:
NAD ID: 450
Date range: 1946 - 1983
Provenance: Trousil, Zdeněk, RNDr. (1913-1983); experimentální fyzika; vědecký pracovník Fyzikálního výzkumu Škodových závodů v Praze (pozdějšího Fyzikálního ústavu ČSAV)

Detail

Urbánek Rudolf

Abbreviation:
NAD ID: 451
Date range: [1900] - [1962]
Provenance: Urbánek, Rudolf, PhDr. (1877-1962); historie; profesor Masarykovy univerzity v Brně, člen KČSN a ČAVU, akademik ČSAV

Detail

Ústav T. G. Masaryka I

Abbreviation: ÚTGM
NAD ID: 5008
Date range: ([1850]) 1881 - 1954
Provenance: Ústav T. G. Masaryka (Praha, Česko : 1932-1939, 1945-1954), Studijní knihovna filosofická (1939-1941)

Instituce založená T.G. Masarykem v roce 1932 jako nadace s účelem správy knihovny, archivu a vydávání jeho prací a bádání v oblastech, kterými se původce zabýval. Její činnost navazovala na Osobní sekretariát a Soukromý archiv a knihovnu prezidenta republiky. Za druhé světové války přejmenována na Studijní knihovnu filozofickou, v roce 1941 zrušena, písemnosti uloženy v Klementinu. V roce 1945 obnovila činnost, v roce 1954 zrušena.

Doplňující materiály (opisy, výstřižky, rukopisy) k osobnímu fondu T. G. Masaryka. Diáře tajemníka V. Kučery a jejich opisy. Druhou skupinou jsou materiály vzešlé z činnosti Ústavu T. G. Masaryka - výstavba ústavu, korespondence, účetní doklady, výstřižky a fotoarchiv. Do fondu byly začleněny části osobních pozůstalostí K. Urbana a V. K. Škracha.

Detail

Utitz Emil

Abbreviation:
NAD ID: 452
Date range: 1883 - 1956 (1957)
Provenance: Utitz, Emil, PhDr. (1883-1956); filosofie, estetika, teorie umění; profesor univerzity v Rostocku a univerzity v Halle, profesor Deutsche Universität in Prag, člen Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen

Detail

Valouch Miloslav

Abbreviation:
NAD ID: 453
Date range: 1903 - 1976
Provenance: Valouch, Miloslav, RNDr. (1903-1976); fyzika; profesor ČVUT v Praze, úředník ministerstva školství, poslanec Národního shromáždění, profesor UK v Praze, vedoucí Kabinetu pro modernizaci vyučování fyzice Ústavu fyziky pevných látek ČSAV; člen KČSN

Detail

Vaněček Václav

Abbreviation:
NAD ID: 454
Date range: (1870) 1911 - 1985 (1998)
Provenance: Vaněček, Václav, JUDr. DrSc. (1905-1985); právo, právní historie; prof. UK v Praze, ředitel Ústředního archivu ČSAV; člen KČSN, akademik ČSAV

Detail

Vanýsek Vladimír

Abbreviation:
NAD ID: 544
Date range: 1936 - 1997
Provenance: Vanýsek, Vladimír, prof. RNDr. DrSc. (1926-1997); astronom; Astronomický ústav ČSAV, MFF UK v Praze

Detail

Vasiljev Ivo

Abbreviation:
NAD ID: 675
Date range: [1935] - [2016]
Provenance: Vasiljev, Ivo, prom. fil. CSc. (1935-2016); koreanista, vietnamista

Detail

Vasiljevová Zdeňka

Abbreviation:
NAD ID: 676
Date range: [1935] - [2004]
Provenance: Vasiljevová, Zdeňka, prom. fil. CSc. (1935-2004); japanistka, koreanistka

Detail

Vávra Jaroslav

Abbreviation:
NAD ID: 628
Date range: 1952 - 1963
Provenance: Vávra, Jaroslav, PhDr. CSc. (1914-1990); historik (Rusko a SSSR); pracovník Československo-sovětského institutu (v letech 1955-1963 ve funkci ředitele), vědecký pracovník Ústavu dějin evropských socialistických zemí ČSAV, Československo-sovětského institutu ČSAV; pedagog na Vysoké škole ruského jazyka; člen Historické skupiny, člen Historického klubu

Detail

Vavroušek Bohumil

Abbreviation:
NAD ID: 455
Date range: 1887 - 1939 (1946)
Provenance: Vavroušek, Bohumil (1875-1939); literární historie, dějiny výtvarného umění; gymnaziální profesor a ředitel

Detail

Vavroušková Anna

Abbreviation:
NAD ID: 456
Date range: [1920] - [1993]
Provenance: Vavroušková, Anna, PhDr. (1904-1993); historie, pomocné vědy historické; pracovnice Státního historického ústavu v Praze a Historického ústavu ČSAV

Detail

Vážný Václav

Abbreviation:
NAD ID: 457
Date range: 1901 - 1966 (1968)
Provenance: Vážný, Václav, PhDr. DrSc. (1892-1966); lingvistika (čeština, dialektologie); prof. University Komenského v Bratislavě a UK v Praze; člen KČSN, člen ČAVU

Detail

Vejdovský František

Abbreviation:
NAD ID: 458
Date range: 1876 - [1940]
Provenance: Vejdovský, František, RNDr. (1849-1939); zoologie, srovnávací anatomie; profesor UK v Praze, člen KČSN

Detail

Velenovský Josef

Abbreviation:
NAD ID: 459
Date range: (1800) 1868 - 1949
Provenance: Velenovský, Josef, prof. PhDr. (1858-1949); systematická botanika, fytopatologie, fytopaleontologie; prof. UK v Praze (ředitel Botanického ústavu), ředitel Botanické zahrady v Praze; člen KČSN, člen ČAVU

Detail

Velíšek Josef

Abbreviation:
NAD ID: 460
Date range: (1893) 1896 - 1947 (1966)
Provenance: Velíšek, Josef, PhDr. (1896-1947); fyzikální chemie, technická fyzika; profesor České vysoké školy technické v Brně

Detail

Veselý Vítězslav

Abbreviation:
NAD ID: 461
Date range: 1896 - 1959
Provenance: Veselý, Vítězslav, Dr. techn.; prof. Ing. DrSc. (1877-1964); organická chemie, technologie plastických hmot, tuků a barviv; profesor České vysoké školy technické v Brně; člen KČSN, ČAVU

Detail

Vondráček Vladimír

Abbreviation:
NAD ID: 462
Date range: [1895] - [1978]
Provenance: Vondráček, Vladimír, MUDr. DrSc. (1895-1978); lékařská psychologie a psychoterapie, endokrinologie, farmakologie; profesor UK v Praze (přednosta psychiatrické kliniky, vedoucí výzkumné laboratoře)

Detail

Vošta Ladislav

Abbreviation:
NAD ID: 463
Date range: 1903 - 1957 (1970)
Provenance: Vošta, Ladislav, JUDr. (1897-1957); právo (mezinárodní právo); profesor UK v Praze

Detail

Wald Emil

Abbreviation:
NAD ID: 464
Date range: [1920] - [1955]
Provenance: Wald, Emil, RTDr. (1885-1955); energetika, elektroenergetika; pracovník Pražské železárenské společnosti v Kladně, Škodových závodů v Plzni a Západomoravských strojíren v Brně, externí pracovník Energetického ústavu

Detail

Weiser Jaroslav

Abbreviation:
NAD ID: 677
Date range: [1920] - [2012]
Provenance: Weiser, Jaroslav, RNDr. CSc. (1920-2012); biolog, parazitolog, člen korespondent ČSAV

Detail

Weizsäcker Wilhelm

Abbreviation:
NAD ID: 465
Date range: (1834) 1886 - 1945
Provenance: Weizsäcker, Wilhelm (1886-1961); právní historie; profesor Deutsche Universität im Prag; člen KČSN a Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur im Böhmen

Detail

Wenig Jaromír

Abbreviation:
NAD ID: 466
Date range: [1877] - [1933]
Provenance: Wenig, Jaromír, PhDr. (1877-1933); zoologie (anatomie a srovnávací morfologie); profesor UK v Praze (přednosta Zoologického ústavu), člen KČSN a ČAVU

Detail

Wenig Karel

Abbreviation:
NAD ID: 467
Date range: [1930] - 1959
Provenance: Wenig, Karel, PhDr. (1878-1964); klasický filolog, středoškolský profesor, docent a profesor FF UK v Praze, člen KČSN a ČAVU, autor prací o antickém řečnictví a literatuře

Detail

Wenig-Malovský Arnošt

Abbreviation:
NAD ID: 468
Date range: 1945 - 1964
Provenance: Wenig-Malovský, Arnošt, JUDr. (1883-1964); právo (občanské a obchodní); profesor UK a VŠE v Praze; člen ČAVU, člen korespondent ČSAV

Detail

Werstadt Jaroslav

Abbreviation:
NAD ID: 469
Date range: (1864) 1888 - 1991
Provenance: Werstadt, Jaroslav, PhDr. (1888-1970); historie, archivnictví; přednosta oddělení a ředitel Památníku osvobození v Praze

Detail

Weyr František

Abbreviation:
NAD ID: 470
Date range: (1863) 1885 - 1948
Provenance: Weyr, František, prof. JUDr. (1879-1951); právo (ústavní); profesor České vysoké školy technické v Brně; rektor Masarykovy univerzity v Brně a děkan její Právnické fakulty; člen KČSN a ČAVU

Detail

Wichterle Otto

Abbreviation:
NAD ID: 471
Date range: [1913] - [1998]
Provenance: Wichterle, Otto, Dr. techn. DrSc. (1913-1998); organická - makromolekulární chemie; prof. VŠCHT v Praze, ředitel Ústavu makromolekulární chemie ČSAV; akademik ČSAV; předseda ČSAV 1990-1992, poté čestný předseda AV ČR

Detail

Winkelbauer Karel

Abbreviation:
NAD ID: 722
Date range: [1958] - [1979]
Provenance: Winkelbauer, Karel, prof. RNDr. Mg. Mat. DrSc. (1925-1990) - aplikovaný matematik, vysokoškolský pedagog

Detail

Winternitz Moritz

Abbreviation:
NAD ID: 472
Date range: [1880] - [1937]
Provenance: Winternitz, Moritz, prof. PhDr. (1863-1937); indologie; profesor Deutsche Univerzität in Prag, člen KČSN a Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen

Detail

Winters Stanley B.

Abbreviation:
NAD ID: 648
Date range: [1967] - [2011]
Provenance: Winters, Stanley B. (1924-2011); historik (specializace na moderní české politické a kulturní dějiny), profesor na New Jersey Institute of Technology (původně Newark College of Engineering)

Detail

Wolf Jan

Abbreviation:
NAD ID: 473
Date range: [1900] - [1970]
Provenance: Wolf, Jan, MUDr. DrSc. (1894-1977); histologie, embryologie; profesor UK v Praze (ředitel Ústavu pro histologii), vedoucí Laboratoře pro elektronovou mikroskopii v biologii, resp. mikroskopii a experimentální morfologii ČSAV, člen ČAVU a KČSN, akademik ČSAV

Detail

Wostry Wilhelm

Abbreviation: WO
NAD ID: 474
Date range: 1898 - 1945
Provenance: Wostry, Wilhelm, prof. PhDr. (1877-1951); historie; prof. Deutsche Universität in Prag; člen KČSN, člen Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen. Wächter, Grete, PhDr. (1921-); studentka a podnájemnice W. Wostrého. Weber, Ottokar, PhDr. (1860-1927); historie; prof. Deutsche Universität in Prag.

Detail

Wurmová Jindřiška

Abbreviation:
NAD ID: 5032
Date range: [1863] - [1953]
Provenance: Wurmová, Jindřiška (1863-1953), propagátorka mírového hnutí, publicistka, babička Milady Wurmové

Detail

Zahradník Rudolf

Abbreviation:
NAD ID: 691
Date range: [1928] - [2020]
Provenance: Zahradník, Rudolf, prof. Ing. DrSc., dr. h. c. mult. (1928-2020); fyzikální chemik, pracovník Ústavu fyzikální chemie a elektrochemie Jaroslava Heyrovského ČSAV, předseda AV ČR

Detail

Zapletal Vladimír (sbírka)

Abbreviation:
NAD ID: 5017
Date range: 1928 - 1954 ([1990])
Provenance: Zapletal, Vladimír, MUDr. (1900-1983), lékař, zdravotní rada v Brně

Detail

Záruba Quido

Abbreviation:
NAD ID: 475
Date range: [1920] - [1993]
Provenance: Záruba, Quido, Dr. techn. DrSc. (1899-1993); geologie - inženýrská a kvartérní; profesor ČVUT v Praze, externí pracovník Geologického ústavu ČSAV, akademik ČSAV

Detail

Zátopek Alois

Abbreviation:
NAD ID: 476
Date range: [1907] - [1985]
Provenance: Zátopek, Alois, RNDr. DrSc. (1907-1985); geofyzika; profesor UK v Praze, akademik ČSAV

Detail

Zatschek Heinz

Abbreviation:
NAD ID: 477
Date range: 1901 - 1945
Provenance: Zatschek, Heinz (1901-1965); historie, pomocné vědy historické; profesor Deutsche Universität in Prag; člen Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen

Detail

Zatschek Hilde

Abbreviation:
NAD ID: 478
Date range: 1909 - 1944
Provenance: Zatschek, Hilde (1902-); historie; středoškolská profesorka

Detail

Záviška František

Abbreviation:
NAD ID: 479
Date range: (1650) 1891 - 1945 (1986)
Provenance: Záviška, František, PhDr. (1879-1945); teoretická fyzika; prof. UK v Praze (ředitel Ústavu pro teoretickou fyziku); člen KČSN, ČAVU, MAP a ČSNRB

Detail

Zeman Zbyněk

Abbreviation:
NAD ID: 5035
Date range: [1928] - [2011]
Provenance: Zeman, Zbyněk (1928-2011), historik, vysokoškolský pedagog, mj. autor prací o Edvardu Benešovi a T. G. Masarykovi

Detail

Zika Josef

Abbreviation:
NAD ID: 480
Date range: 1924 - 1970
Provenance: Zika, Josef (1921-1981); knihovnictví; ředitel nakladatelství ČSAV - Academia

Detail

Zubatý Josef

Abbreviation:
NAD ID: 481
Date range: 1863 - 1931 (1961)
Provenance: Zubatý, Josef, PhDr. (1855-1931); filologie - indologie, baltistika, bohemistika, srovnávací jazykověda; děkan FF UK, rektor UK; prezident ČAVU

Detail

Žáček August

Abbreviation:
NAD ID: 482
Date range: 1928 - 1956
Provenance: Žáček, August, PhDr. (1886-1961); experimentální fyzika; prof. UK v Praze; člen KČSN, člen ČAVU

Detail