cart
0

Nakladatelství

Úsek zajišťuje vydávání a prodej větší části knižní i časopisecké produkce ústavu.


Nejrozsáhlejším edičním projektem Masarykova ústavu a Archivu AV ČR je kritické vydání sebraných spisů T. G. Masaryka, na nichž od roku 1995 spolupracuje s Ústavem T. G. Masaryka, o.p.s., v předpokládaném rozsahu 40 svazků. Spisy zpřístupní odborné i laické veřejnosti v úplnosti Masarykovu obsáhlou literární činnost. Na řadu spisů navazuje ediční řada Korespondence T. G. Masaryka. Oddělení dále zajišťuje vydávaní vědeckých edic dokumentů a individuálních i kolektivních publikací zabývajících se činností TGM a E. Beneše, českými dějinami období 1848-1945, dějinami vědy, archivnictvím a kodikologií. Některé publikace jsou vydávány ve spolupráci s dalšími institucemi. 

Související obsah